(11.10 hodin)
(pokračuje Votava)

Samozřejmě je možné diskutovat o výdajových paušálech, diskutovat o jejich úrovni, diskutovat o tom, jestli 80 % je hodně, málo, spíše tedy, jestli je to hodně, jestli je dobrá struktura těch výdajových paušálů, jestli zastropování výše, které se provedlo, a není to tak dávno, o tom všem je možné diskutovat. V současné době samozřejmě i probíhají tyto debaty na úrovni koalice, na úrovni koaliční rady. Ale my prostě nepodpoříme ten pozměňovací návrh, který je myslím pana kolegy Stanjury.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Víte, kolegové, to je přesně to, že vy vždycky diskutujete ten jeden detail a nikoli celý mix věcí. Když jsme zaváděli celou tu reformu související s jedním inkasním místem, tak tam bylo vždycky něco za něco, vždycky tam byly nějaké výhody a oproti tomu tam byly logicky nějaké nevýhody, které tehdejší šéf ANO 2011 drtivě kritizoval a ty výhody jaksi přehlížel. Když jste přišli do vlády, tak jste to všechno zrušili, ale ty nevýhody jste ponechali a o těch výhodách říkáte, že jsou nerealizovatelné. A to se týká i té solidární přirážky i těch paušálů. Ano, já jsem to kdysi zaváděl, ale zaváděl jsem to v rámci celého toho mixu, který ve svém důsledku výrazně živnostníkům ulevoval. Celý ten mix jste zrušili a nechali jste jenom nevýhody. Takže ponechte aspoň ty staré výhody, to znamená vraťme zpět paušály a zrušme solidární přirážku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci reagovat na vystoupení předsedy rozpočtového výboru pana poslance Votavy. Nechci vést debatu o paušálech, to je na jindy, nebo mohli jsme to v rámci toho zákona, ale vnímáme politickou realitu. Vy jste snížili paušály a nemá smysl, abychom tím ztráceli čas.

Já jsem mluvil o rodinné politice státu. Daňový základ u toho nejvyššího paušálu 80 % vy navrhujete, že 200 tisíc. Kdo má daňový základ 200 tisíc, ještě dostane slevu na manželku či manžela nebo děti, a kdo má daňový základ vyšší než 200 tisíc, tak tuto slevu nedostane. Takže bavme se o daňovém základu, ne o tom, jak jsem se k tomu daňovému základu dostal jako OSVČ nebo jako zaměstnanec. A já se ptám, proč u jedné skupiny obyvatel určujete strop příjmů, kdy má nárok na slevu na děti, a u jiné ne. Nebavíme se o vyšším paušálu. Bavíme se o daňovém základu - 200 tisíc korun v tom návrhu milion korun. A to je méně, než dosahuje zaměstnanec s průměrnou mzdou. Když od toho odečtu zdravotní a sociální, které platí zaměstnanec, tak pořád daňový základ bude vyšší než 200 tisíc ročně. A já se ptám proč. Tak neodvádějte debatu k tomu, že nemá být 200 tisíc daňový základ, ale možná 150 tisíc nebo 300 tisíc. To je jiná debata. Takže proč takhle podle mě jednoduchou rodinnou politiku státu, kdy podporuje toho, kdo má děti nebo manželku či manžela bez zaměstnání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan předseda Václav Votava. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jenom na pana kolegu Kalouska. On řekl, že něco přináší výhody, něco přináší nevýhody. Ale takto to můžu srovnávat právě u těch paušálů. Tak daním podle paušálu, to je výhoda, nemusím se trápit, jaké mám výdaje, a určitě si to ten živnostník samozřejmě umí spočítat. Pokud bude mít větší výdaje, tak samozřejmě povede účetnictví, nepůjde do paušálů. Nevýhoda je samozřejmě ta, že tak jak je to teď nastaveno, nemá prostě slevu na dani na manželku a na dítě. A na druhou stranu ten, který samozřejmě vede účetnictví a zdaňuje podle faktických výdajů, tak má nárok na slevu na děti a na manželku. To jsem jenom reflektoval na to vaše výhody-nevýhody, něco za něco.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Votavovi. Prosím s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nerozuměli jsme si, nebo spíš si myslím, že jste mi nechtěl rozumět. Když jsem mluvil o výhodách a nevýhodách toho, co jsme prosazovali, tak tady byl velký komfort již uzákoněný v jednotném inkasním místu, ve sjednocení základu a v mnohem jednodušším odvodu a také v mnohem jednodušší kontrole daní. A vedle toho byla také velká úleva v placení sociálního a zdravotního pojištění pro živnostníky. To byl ten komfort, který byl už uzákoněn a byl součástí právního řádu. Vedle toho byl jistý diskomfort týkající se paušálu. Vy jste zrušili ten komfort, ač k tomu nebyl jediný důvod, a říkám, byla velká legrace, že jste se zavazovali ke zrušení superhrubé mzdy, když už byla zrušena, a v podstatě jste ji resuscitovali, zrušili jste ten komfort a hájíte ten diskomfort. To znamená, uřízli jste tu půlku, ty výhody jste jim sebrali a ty nevýhody hájíte a říkáte, že je to fér.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To byla zatím poslední faktická poznámka i řádné přihlášení, pokud se již nikdo nehlásí. Pan ministr chce ještě před závěrečným slovem se hlásit, nebo závěrečné slovo, pane ministře? (Odpověď mimo mikrofon.) Tak, takže končím rozpravu. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím o jeho závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že pan kolega Stanjura se zapojil do jednání koaliční rady, která to nedojednala, takže jsem rád, že sleduje koaliční radu, a zase mám pocit, že tomu úplně nerozumím, té debatě tady. (Ohlas v sále.) Asi jsem fakt natvrdlej.

Takže my máme slevy pro OSVČ a kdysi byly ty slevy i pro OSVČ paušalisty. A vy, když jste viděli, že vám to nevychází, tak jste tu slevu zrušili od 2013. Nevím proč. Asi proto, že ten rozpor... Nevím, jaký byl cíl. A my jsme teď přišli s tím a říkáme ne, my bychom to chtěli vrátit a ti paušalisté by měli mít stejný nárok na tu slevu jako ti nepaušalisté. A to je dopad do rozpočtu 2,5 mld. a to se nám zdálo být moc, tak jsme řekli vzhledem k tomu, že máme unikátní paušály v Evropě, takové ani nikde neexistují, myslím, že druhé největší jsou na Slovensku, 40 %, tam je strop 5 000 eur, to je asi 135 tisíc korun, my máme strop 2 miliony, tak jsme si řekli, že bychom měli dát tomu nějakou logiku, a proto jsme řekli, že strop by měl být milion, což je vlastně stejná částka jako na registraci DPH. V tom vidíme logiku a tam bychom pro rozpočet získali miliardu, takže dopad by byl 1,5 mld. Protože já bych znovu chtěl zdůraznit, že my snižujeme daně a dopad do rozpočtu jenom za minulý rok je 23 mld. a všichni vědí, kde jsme všude snížili daně. Zvyšujeme daně jenom u hazardu, tak doufejme, že to i dopadne. Takže já jsem rád za tu debatu, ale my jsme tu debatu nedokončili v rámci koalice a uvidíme, jak to dopadne.

No a samozřejmě, to solidární zvýšení daně. Ano, my jsme po vás podědili tu superhrubou mzdu a solidární přirážku. Vy jste přišli s 15procentní daní, potom jste zjistili, že jste to neuměli spočítat, tak jste to doháněli tou superhrubou mzdou, což také není moc velká logika. Solidární přirážka, to je také takový marketingový hezký název. Já nechápu, proč jste to neudělali po dobu vašeho období. Vy jste to vlastně navrhli a vy jste tu účinnost dali na 1. ledna 2015, takže to byla mina, kterou jste nám připravili, ten JIM (vysloveno džim). Ten dopad do rozpočtu byl minus 30. To je stejné, jako bych já navrhl zákon, že zrušíme všechny daně od 1. ledna 2018, a potom někdo přijde a dostane ránu do hlavy. Tak to jste nám připravil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP