(10.40 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Bod B8 zní: V § 34 odst. 6: Ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 14 a 16 termíny a rozsah režimu realizace plateb a povolovat jeho výjimky pro provádění platebních operací na účtech podle § 3 písm. h). Ustanovení § 33 odst. 8 věty první tím není dotčeno.

Druhý návrh vynechává "bodů 1 až 14 a 16" a je takto: Ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů podle § 3 písm. h) termíny a rozsah režimu realizace plateb a povolovat jeho výjimky pro provádění platebních operací na účtech podle § 3 písm. h). Ustanovení § 33 odst. 8 věty první ani ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. Není tam "bodům 1 až 14 a 16".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To znamená, není výčtová část, které se to týká, čili je to odlišný návrh.

Prosím pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za vyjasnění. Náš zpravodaj k tomu v této fázi nemohl vystoupit, musel jsem vystoupit já. Máte pravdu, že se to formálně liší, ale obsahově je to totéž. Reagoval jsem místo zpravodaje, protože ten skutečně v této chvíli vystoupit nemohl. Beru to na vědomí, nic proti tomu. Chtěl jsem na to upozornit, aby se to vyjasnilo. Děkuji za vyjasnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyjasněno to bylo, mohu tedy bod 149 ukončit. I to je důležité, abychom se potom nepotýkali v praxi s něčím, co by se složitě vykládalo. Končím bod 149 a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré dopoledne, milé kolegyně a kolegové. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
/sněmovní tisk 571/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstává místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 571/3, který byl doručen dne 19. ledna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 571/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko k nim. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, bude to poměrně jednoduchý sněmovní tisk. Přednesl bych usnesení rozpočtového výboru z 35. schůze ze dne 3. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 571.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 571 v následujícím pořadí:

1. body A jako celek 1 až 14, jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru;

2. body B1 až B7 jedním hlasováním - také jde o vzájemně související body;

na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Procedura je poměrně jednoduchá. Má někdo jiný návrh k proceduře? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro proceduru, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 31, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 140, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Nyní navrhuji body A1 až A14 jako celek. Jedná se o implementaci práva Evropské unie. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Budeme tedy hlasovat o bodech A1 až A14 jako celek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 32, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o bodech B1 až B7 jedním hlasováním. Je to též implementace práva Evropské unie. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech B1 až B7. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích? Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano, byly vypořádány.) Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, podle sněmovního tisku 571, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodajovi i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

151.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 612/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal taktéž pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš a zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 612/3, který vám byl doručen dne 19. ledna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 612/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, máte zájem? Pan ministr nemá zájem.

Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem hlásí pan předseda ODS Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci velmi stručně komentovat dva pozměňovací návrhy, které jsem předložil, a hlavně chci předložit jednu legislativně technickou úpravu.

Krátký komentář se týká dvou pozměňovacích návrhů ODS, které se týkaly jednak zrušení 7% solidární přirážky a jednak obnovení slevy na dani na manželku a děti pro ty živnostníky, kteří využívají při výpočtu daně z příjmů výdajové paušály. Garanční výbor tyto naše návrhy nepřijal a ministr financí je označil - cituji - za oblbování veřejnosti a podnikatelů. To nepovažuji za úplně věcnou argumentaci, ale samozřejmě každý argumentuje tak, jak umí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP