(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já z toho nechci dělat filozofickou debatu, ale přece jenom kroutím hlavou nad úvahou pana doktora Plzáka, který má pocit, že jsou tady nějaké peníze pojištěnců a nějaké peníze státu. Ty peníze, které jsou ve státním rozpočtu, pane doktore prostřednictvím pana předsedajícího, nejsou nikoho jiného než peníze pojištěnců. Každý je u nás nějak pojištěn, buď se pojišťuje sám, nebo ho pojišťuje stát. A stát nemá jiné peníze než peníze svých občanů. Pojištění prostě posíláme na poskytování své zdravotní péče. A tady je ještě k tomu otázka, jestli jako všichni pojištěnci, ať už státní pojištěnci, nebo vlastní pojištěnci, to pojištění chceme používat ještě na něco jiného než na poskytování zdravotní péče. Vy a pan Volný říkáte že ano, my říkáme že ne. Tak to rozhodneme hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, jistě to tak bude. Nyní pan poslanec Leoš Heger také k faktické poznámce a připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne. Já bych rád reagoval na pana poslance Volného vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já sice nejsem expert přes makroekonomiku, ale přesto musím říct, že jako zvolený poslanec mám problém s vaší argumentací v tom smyslu, že jestliže pojištěnec dává své peníze z pokynu státu na veřejné zdravotní pojištění, tak tyto peníze patří státu a může si s nimi zacházet, jak chce. Já si myslím, že v této logice tedy jednak hnutí ANO, které sebe prohlašuje občas za pravicovou stranu, se hlásí k tvrdému centralismu státnímu. Za druhé, v této logice je možno říct, že každé zdravotnické zařízení musí být pojištěno na odpovědnost vůči pacientům, a to mu také nakazuje stát, že musí být pojištěno. Takže i tyto peníze by mohly jít do státu, do státní banky. Tak já se ptám, jestli už rozpočtový výbor spolu s panem ministrem financí předpokládají, že budeme znárodňovat za chvíli všechny pojišťovny, které pojišťují zdravotnická zařízení. A jsou to komerční pojišťovny oddělené od státu, tak jako je VZP zčásti oddělená od státu. Nad těmi komerčními pojišťovnami také stát provádí dozor. Takže ta logika se příliš neliší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Janulík také k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Kostřica ještě jednou.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedající. Nedá mi to, abych tady neřekl několik drobností. Prosím vás, říká se tomu pojištění, ale ono to vlastně vůbec žádné pojištění není. Vždyť to je normální zdravotní daň. To za prvé.

Za druhé. Když se Všeobecná zdravotní pojišťovna dostane do problémů, kdo jí dává peníze? Kdo jí dával návratnou finanční výpomoc? Ministerstvo financí. Kdo jiný než ten stát to prostě garantuje? Na margo kolegyně Markové. Po té silnici se jezdí tam, ale i zpátky, to není přece jednosměrka. A proč se tomu říká pojištění? Ta dojemná snaha o to... Různým věcem se tady říká pojištění, např. nemocenské pojištění. Ale vždyť to žádné pojištění není. Protože se to masivně zneužívá. Když se ten fond nemocenského pojištění octne v deficitu, tak ministr financí tam prostě musí poslat prachy, aby ti nemocní dostali peníze. Takže tady tu dojemnou snahu o to nazývat to najednou soukromými penězi a pojištěním, to je pěkné, ale ať tedy plní tu funkci opravdu. Kdyby to byla klasická pojišťovna, která pojišťuje na rizika, ale tohle přece není klasická pojišťovna. Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyvolali jsme řadu dalších faktických poznámek. Nyní pan poslanec Rom Kostřica, připraví se pan poslanec Jan Volný, dále Václav Votava, Miroslav Kalousek, Ludvík Hovorka. Takže prosím, pane poslanče, ještě jednou k faktické poznámce.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji. Já bych tady chtěl vyzvednou ještě jeden aspekt. Domnívám se, že tento naprosto protiprávní návrh v souvislosti s tím, že platíme zdravotní pojištění, ať je to daň, nebo to je jakékoliv jiné, je to zdravotní pojištění, že toto jde na jiný účel. Já se domnívám, nejsem odborník na ústavní právo, ale domnívám se, že toto je porušení Ústavy, a myslím si, že takovouto problematikou by se mohl velice dobře zabývat i Ústavní soud. Protože si myslím, že to je opravdu protiprávní, zavrženíhodné a je rozhodně nutné, aby tato část byla zrušena. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já jenom opravdu velice, velice krátce. My tady říkáme, že bude pracovat stát s penězi státních pojištěnců. Ano. Vy si myslíte, že pokud tyto peníze všeobecné pojišťovně leží v komerční bance v řádu pěti, osmi miliard, že ta komerční banka s nimi nepracuje? No pochopitelně že s nimi pracuje, ale vždycky je tam ta pojišťovna má v plné výši, ve které si je tam uložila. A přece takto to bude přesně, pokud to bude v České národní bance. Ano, bude s tím stát pracovat, ale kdykoliv tam ten balík peněz musí mít. A komerční banky to přece dělají úplně stejně. Ty peníze tam nenechají ležet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Votava také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl pana ctěného kolegu, pana poslance Hegera, ubezpečit, že rozpočtový výbor nechce žádné prostředky znárodňovat. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, určitě ne ta koaliční část. Já jsem tak trošku nerozuměl tomu vašemu vyjádření.

Rozpočtový výbor schválil jako garanční výbor některé pozměňovací návrhy, které upřesňují postavení VZP právě v té státní pokladně. Takže tím myslím, že jsme dost věcí řešili tak, aby to bylo ve prospěch pojištěnců a samozřejmě i těch pojišťoven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi za dodržení času a za jasné vyjádření. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka a další přihlášení k faktickým poznámkám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych chtěl opravdu poprosit, abychom alespoň v parlamentní diskusi nepletli základní pojmy. Při vší úctě k lékařům v poslaneckém klubu ANO, já si také neukazuji na ruku a netvrdím, že tam mám femur. Prostě ano, pan doktor Janulík má pravdu, že to není soukromé pojištění, je to veřejné pojištění. Ale není to zdravotní daň, byť poplatník to tak chápe a je mu úplně jedno, jestli odvádí daň z příjmu, nebo zdravotní pojištění, je to přímé zatížení jeho mzdy. Ale v systému veřejných rozpočtů to není daň, je to pojištění. Kdyby to byla daň, byl by to příjem státního rozpočtu a stát by s ním mohl naložit libovolným způsobem na jakýkoliv účel. Protože daňové příjmy na příjmové straně bilance nemají účelové určení. Tohle je příjem Veřejné zdravotní pojišťovny a má jedno jediné účelové určení a to je zajištění zdravotní péče. Ano, zákonem o rozpočtových pravidlech můžeme rozhodnout, že kromě zajišťování zdravotní péče bude občas přebytky zdravotních pojišťoven sanovat náklady dluhové služby panu ministrovi financí ve státním rozpočtu. Když se tak Sněmovna rozhodne, bude to legální. Otázka jenom je, jestli to chceme, nebo nechceme. A takhle je to fér a takhle to je. A nemlžte to pojmy, které nejsou přesné, nebo jsou dokonce nepravdivé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka a ještě potřetí pan poslanec Leoš Heger - pardon podruhé. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, z těch zhruba 250 miliard korun ve zdravotních pojišťovnách jsou ze tří čtvrtin peníze vybírané od pojištěnců a jejich zaměstnavatelů a z jedné čtvrtiny peníze, které tam posílá za státní pojištěnce stát.

Ale o co jde tady v tom návrhu. Jde podle mě především o princip, že peníze, které jsou ve zdravotních pojišťovnách, jsou peníze zdravotního pojištění a měly by být odděleny od státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP