(9.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Možná z pohledu občanů to tak může být, ale z pohledu faktického a právního je to tak, že jde o veřejné finanční prostředky vybírané od jednotlivých lidí a spravované na základě rozhodnutí těchto lidí i jednotlivými zdravotními pojišťovnami. A to, co tady navrhuje s argumentem, že pojišťovny a zdravotní systém chce čím dál tím víc dotací, a proto je třeba vědět, co se v tom systému vlastně děje, a proto je třeba pojišťovny mít více pod kontrolou, neboť těch peněz je potřeba čím dál tím víc, je zhoršení, byrokratické, nesmyslné zhoršení fungování s rozpočty jednotlivých zdravotních pojišťoven. Když tady pan ministr argumentuje tím, že je možné ukládat finanční prostředky na jednotlivých pobočkách České národní banky, tak pro ty z vás, kteří to nevědí, oni mají poboček asi šest po celé České republice, to za prvé. A za druhé, Česká národní banka má výjimečné postavení mezi bankami v České republice.

Je to trochu jinak. Celá ta snaha je o koncentraci moci. A o tom v podstatě budete rozhodovat. Zdali chcete, aby ministr financí vlastně svým způsobem neumožňoval nebo více ovlivňoval hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a zároveň je tudíž více ovládal. Sami se rozhodnete, zdali chcete předat více moci ministru financí, anebo spíše budeme tlačit vládu a ministra financí k tomu, aby vymýšlel systém, který nebude potřebovat státní dotace a nebude potřebovat tolik moci ministra financí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo a dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem se nepřihlásil s přednostním právem, protože vás chci požádat o pochopení, že využívám své pozice poslance, abych mohl panu ministrovi odpovědět jako zdravotní pojištěnec. On tady řekl, že pro zdravotní pojištěnce se tímto krokem nic nezmění. Byla by to zajisté pravda, kdyby řekl, že pro zdravotní pojištěnce se nic nezmění v oblasti poskytování zdravotní péče. Ale výrazně se pro zdravotní pojištěnce změní účel, na který posílá své povinné pojistky. Peníze, které posíláme státu z daní, nemají mašličky a on je může použít libovolně. Peníze, které posíláme na povinné pojistné v případě zdravotního pojištění do veřejných zdravotních pojišťoven, mašličky mají a smějí být použity pouze pro poskytování zdravotní péče. Za tímto účelem tam všichni posíláme své zdravotní pojistné, za žádným jiným účelem ne. Jediný význam, který má tato změna navržená v rozpočtových pravidlech, je, aby se ten účel rozšířil, aby v okamžiku, kdy vznikne přebytek na účtě zdravotní pojišťovny, ho mohlo Ministerstvo financí použít pro cash flow své dluhové služby. To znamená v podstatě si ode mě jako od pojištěnce ty moje peníze půjčit na jiný účel, než je poskytování zdravotního pojištění.

A to je pro mě, pane ministře, jako pro pojištěnce výrazná změna. Já už ty peníze neposílám jenom na poskytování zdravotní péče, ale posílám je na to, abych vám je za určitých okolností půjčoval na cash flow správy dluhové služby. A když se podívám na výdaje státního rozpočtu, na které si půjčujete a sanujete z té dluhové služby, tak dovolte, abych vám jako zdravotní pojištěnec řekl, že vám fakt půjčit nechci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Jana Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych z tohoto místa chtěl říct na rozdíl od pana kolegy Kalouska, že já jako pojištěnec tyto peníze chci půjčit. Já když jsem bral ve své firmě roční odměny, tak se mi samozřejmě protáčely panenky, jaké odvody jsem odváděl. Nedělalo mi to problém. Rozumím celému principu pojištění, ale nevidím důvod, proč mé peníze, pokud mají ležet někde na bankovním účtě v celkové sumě několika miliard, nemohly pracovat a vydělávat zase pro mě, protože já jsem součást státu. Ty diskuse o tom, že to nejsou státní peníze - asi je to pravda. Já vůbec nechci zpochybňovat suverenitu VZP, nicméně říkáme tady, a teď se o tom hodně, hodně mluví, že stát je společenstvo lidí, to znamená těch pojištěnců. A my jako stát přece máme právo nebo povinnost tyto peníze co nejhospodárněji používat. VZP je suverénní organizace, nicméně její příjmy modeluje stát. To znamená, my poslanci říkáme, kolik kdo bude platit na pojištění, protože určujeme výši daní. Výdaje opět sanuje stát. Ministerstvo zdravotnictví dělá úhradovou vyhlášku a to je náklad pojišťovny. Proč by tedy stát se o ty peníze, které leží na tom účtu, neměl postarat tak, aby je ve prospěch toho státu, těch občanů a těch pojištěnců použil? Proto já říkám jako pojištěnec, já ty peníze rád půjčím, já vím, že se neztratí, akorát budou pracovat v době, kdy by ležely ladem na účtě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času panu poslanci. Máme další dvě faktické poznámky, a to poslance Roma Kostřici a připraví se pan poslanec Plzák, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se na tento problém chci podívat z hlediska lékaře. Uvědomte si prosím vás, že naše zdravotnictví je těžce pořád podfinancované. Je zde celá řada nemocí, které jsme schopni léčit, ale nemáme na to peníze. To si uvědomte. A toho bude určitě přibývat, protože nové metodiky, které jsou, jsou nesmírně drahé. A my skutečně - málokdo to chce slyšet - jsme schopni některé nemoci léčit, ale nemáme na to peníze. Já si myslím, že je naprosto trestuhodné tyto finanční prostředky, které zde jsou, nevyužít ve prospěch těchto nemocných. Já si myslím, že pojišťovny by neměly mít žádné přebytkové peníze, protože my jsme schopni - a řeknu to tady, možná to nezní velice příznivě - my jsme schopni konkurovat cizím zdravotnictvím pouze nízkou cenou placené zdravotnické péče, to znamená lékařů, sester atd. A já si myslím, že jakékoli převádění těchto prostředků ve prospěch státu, byť by to bylo sebeúčelnější, je naprosto nevhodné a stoprocentně zavrženíhodné. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Nyní pan poslanec Pavel Plzák, také k faktické poznámce, a mám další faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já chci opravdu fakticky reagovat na to, že tady zaznělo, že to nejsou státní peníze, co tam leží. Prosím vás, můžete mi říct, kdo tam dává peníze za ty nezaměstnané, za ty důchodce, za ty děti? To tady vůbec nezaznělo. To jsou státní peníze, prosím vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Soňa Marková také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka v tom smyslu - teď myslím pana poslance Volného. Protože on říká, že jako pojištěnec rád ty peníze dá. Ale co když stát s těmi prostředky, které budou, bude hospodařit špatně? Bude hospodařit špatně, to přece není úplně vyloučené. A jak potom tedy? Protože to oddělení, oddělení zdravotního pojištění od státního rozpočtu má svůj účel. Je to proto, aby ty peníze skutečně byly využívány pouze pro financování, hrazení zdravotní péče. Co když stát bude hospodařit s těmi prostředky špatně? Co potom? Potom tyto peníze budou zřejmě chybět pro hrazení zdravotní péče, kterou pacienti potřebují. Na to bychom měli také dostat odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP