Stenografický zápis 39. schůze, 28. ledna 2016


(Schůze pokračovala v 11.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Roman Sklenák


147. Vládní návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 565/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslanec Leoš Heger
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Novotný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec František Laudát


29. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Votava
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vlastimil Vozka


133. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Rais
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák


134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014 /sněmovní tisk 389/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Miloslava Vostrá


135. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 482/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Rom Kostřica


136. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014 /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Josef Nekl
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


202. Ústní interpelace

Poslankyně Miroslava Strnadlová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Robin Böhnisch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Robin Böhnisch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Herbert Pavera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Herbert Pavera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Soukup
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Soukup
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Nina Nováková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Nina Nováková
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jan Chvojka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Chvojka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Markéta Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Markéta Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Petr Kudela
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Zuzana Kailová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Radim Holeček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Valenta
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Josef Nekl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze přerušena v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP