Stenografický zápis 39. schůze, 27. ledna 2016


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek


143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Simeon Karamazov
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec František Vácha
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík


146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Klán


183. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


184. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník


32. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Lukáš Pleticha


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Ivan Pilný


Sloučená rozprava k bodům č. 32 a 33 /sněmovní tisk 637 a 638/

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jan Volný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Herbert Pavera
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Lukáš Pleticha


32. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Lukáš Pleticha


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Okleštěk


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.55 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Plíšek


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vlastimil Vozka


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ivan Gabal
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Lank
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Koskuba
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Antonín Seďa


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 685/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Hájek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Schůze byla přerušena ve 21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP