(10.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Já jsem si vás dovolila požádat o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání, protože včera, když jsme tady projednávali zákon o veřejných zakázkách, tak tady opakovaně od paní ministryně zaznívala slova, i od některých dalších řečníků: tak, a zase nám něco Evropská komise nařizuje a nám nezbývá nic jiného... (Odmlčuje se, poslanci se baví mezi sebou.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nám nezbývá nic jiného než k té implementaci přistoupit.

Já se nechci dostat do situace a snad se mnou nikdo z vás, že se někdy v březnu, možná v dubnu naše Poslanecká sněmovna do této situace dostane a že to tady budeme muset řešit a bude to už pod sankcemi. Proto bych vás chtěla požádat, a můj záměr je skutečně snad racionální pro vás pro všechny, abychom přijali jako Poslanecká sněmovna Parlamentu poté, co zařadíme ten bod na program, usnesení, ve kterém jasně zákonodárný sbor deklaruje to, že odmítáme toto omezování zbraní a že vlastně ti lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu a z Ministerstva vnitra, kteří před projednáním v Evropské komisi pojedou na ta jednání do Bruselu, tak budou mít od nás jako od zákonodárného sboru jasný mandát.

Dopustíme-li přijetí návrhu směrnice Evropské komise omezující prodej a držení zbraně v Evropské unii, je to pro mě absolutní omezení svobod a práv občanů celé Evropské unie, nejenom České republiky. Vzniká tím nebezpečný precedens. Tvorba nicneříkajících nebo všeobjímajících, tedy vágních legislativních opatření pro oblast prodeje a držení zbraní je další ukázkou impotence Bruselu adekvátně reagovat na nastalé bezpečnostní hrozby a rizika. Přišlo mi úplně absurdní, že s něčím takovým Brusel přichází po sérii teroristických útoků v Paříži, Belgii a v jiných zemích.

Nestačí jen zdvihnout obočí nad tím, že Evropská komise zvyšuje bezpečnost občanů Evropské unie a bojuje s terorismem způsobem nevídaným, způsobem, kdy chce odzbrojit občany Evropské unie. Pokud je mi známo, a prosím, případně mě vyveďte někdo s přednostním právem z omylu, neznáme asi moc případů, kdy teroristé legálně drží a použijí zbraň, že? Nastává nová epocha evropské integrace, epocha, kdy Evropská komise nebojuje s problémy a nečelí výzvám, ale handrkuje se s členskými státy a navrhuje úplně nová nesmyslná řešení. Pomyslně tak válčí s razítkem v ruce proti svým občanům a jejich právům. Návrh Komise mě utvrzuje v tom, že podobná opatření nás vrhají zpět do doby nesvobody. Doufám, že pokud by mělo dojít k tomu, že návrh bude skutečně předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě, najde se dost rozumu pro kategorické zamítnutí návrhu Komise. V této souvislosti bych ráda zmínila, že frakce, ve které je sdružena Občanská demokratická strana, jasně odmítla návrh této směrnice. A já bych tím chtěla požádat kolegy, kteří sedí v Poslanecké sněmovně a mají zároveň poslance v Evropské parlamentu, aby na ně apelovali, aby tak činili i oni ve svých frakcích.

Abyste se vyznali v tom, co se vlastně všechno zakazuje, tak mi dovolte, abych vám přečetla otevřený dopis sdružení LEX, což je sdružení na ochranu práv držitelů zbraní, zastánců práva na držení zbraní v celé Evropě:

Vážení kolegové, jelikož vám píši z České republiky, dovolte mi nejdříve, abych vám naši zemi představil. V naší republice je držení a nošení zbraní skutečné právo zaručené zákonem každému dospělému svéprávnému a bezúhonnému člověku. Zbrojní průkaz je nárokový. Každý, kdo splní podmínky zákona, na něj má právo. Povolení na zbraně kategorie B jsou také nárokové, stejně jako povolení k nošení zbraně. Máme krátké zbraně, které používáme ke sportovní střelbě a nosíme je pro sebeobranu. Máme samonabíjecí pušky odvozené od vojenských zbraní, které používáme v různých sportovních soutěžích a cvičíme s nimi pro případ, že by naše milovaná země potřebovala, aby její občané byli připraveni k její obraně. Tradice naší myslivosti sahají více než tisíc let do minulosti a naši sportovní střelci se z olympijských her málokdy vracejí bez medaile. Ženy nevyjímaje.

Podle Institutu pro ekonomii a mír jsme také desátou nejbezpečnější zemí světa. Násilná kriminalita je u nás nízká a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná. Spolu se Švýcarskem, jehož tradici svobody, demokracie a nezávislosti velmi obdivujeme, je naše republika příkladem, že k tomu, aby země byla ozbrojená, pokojná a svobodná, není třeba nic víc než pevné odhodlání jejích obyvatel nenechat si tyto hodnoty nikým vzít.

Jsme si jisti, že znáte současnou situaci, píší ze sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. V reakci na teroristické útoky v Paříži spáchané zakázanými automatickými zbraněmi a rozhodně nelegálními výbušninami chce Evropská komise předstírat schopnost ochránit občany evropských států tím, že jim omezí legální držení zbraní. Mezi navrhovaná opatření patří - a tady prosím, aby zbystřili všichni ti, kteří již dneska vlastní zbrojní průkaz jakéhokoli typu - tak tato omezení jsou: Za prvé, zákaz samonabíjecích pušek, které vzhledem připomínají automatické zbraně. Zákaz zbraní, které při teroristických útocích v Paříži nebyly vůbec použity, ale jsou důležité pro národní obranu mnoha států. Za druhé, automatické zbraně a samonabíjecí zbraně se vzhledem automatických mají být zakázány i po znehodnocení. Všechny sbírky by byly postaveny mimo zákon s výjimkou muzeí, která ale budou muset své exponáty znehodnotit, čímž nevratně poškodí jejich historickou a kulturní hodnotu.

Víte, já jsem starostka na Praze 2, kde máme kryptu Cyrila a Metoděje. Víme, co se v Resslově ulici stalo, co se tam odehrálo. Skutečně chceme, aby Vojenský historický ústav zničil zbraně z atentátu na Reinharda Heydricha?

Za třetí, všechny ostatní znehodnocené zbraně spolu s plynovkami, poplašnými zbraněmi, paintballovými a airsoftovými replikami a podobně budou přesunuty do kategorie C - zbraně na ohlášení. Což v České republice znamená zbrojní průkaz. Takže vy ti, kteří nemáte zbroják a chtěli jste si občas s partou kamarádů někde zahrát paintball nebo máte rádi historii a jste třeba v nějakém spolku, kdy se snažíte v rámci spolku předvádět i nějaké ukázky bojových bitev, tak nebudete moct používat ani repliky zbraní. Pokud je budete chtít používat, budete si muset opatřit zbrojní průkaz. To je paráda, co?

Za čtvrté, Komise předpokládá, že její příkaz, tedy zabavit a zničit všechny nové zakázané zbraně, provedou členské státy. Zároveň ale nepředpokládá žádný dopad na unijní rozpočet, z čehož plyne, že buď náklady konfiskace ponesou členské státy, nebo se bude vyvlastňovat bez náhrady.

Vzpomeňte si, že současná drakonická omezení zbraní v Anglii začala v roce 1987 právě takto - zákazem samonabíjejích pušek vojenského vzhledu, protože nejsou to sportovní zbraně, nejsou to lovecké zbraně, nikdo je vlastně nepotřebuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP