(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní má slovo pan předseda Kalousek a po něm vystoupí pan předseda Černoch. (V sále je hluk a neklid.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu TOP 09 navrhl jako první bod dnešního jednání zařadit včera neprojednaný bod, a sice Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, sněmovní tisk 123.

Dovolte mi stručné odůvodnění. Já jsem měl včera velmi dobrý pocit z toho, jak nám šla práce od ruky, schválili jsme si prodloužení jednacího dne až do 21 hodin. Jednotlivé velmi důležité mezinárodní smlouvy jsme schvalovali jak na běžícím pásu až na ten poslední bod. Prostě co čerchmant nechtěl, v tu chvíli došlo k situaci, že si jeden poslanecký klub z jistě relevantních důvodů musel vzít přestávku a přestávka trvala až do 21 hodin. Já se domnívám, že je nesmírně důležité neprotahovat situaci, kdy budeme tuto již podepsanou smlouvu ratifikovat a moci ji předložit panu prezidentovi, protože se jedná o záležitost mimořádného významu a mimořádně důležitou.

Já chápu pocity některých z vás, kteří mají problém s jakýmkoliv mezinárodním právním aktem se zemí, s jejímž uznáním nesouhlasili. Mám pro to jisté pochopení. Já jsem člen vlády, já jsem byl členem vlády, která Kosova uznala, přesto, myslím, že to není tajemství, jsem ve vládě hlasoval proti uznání Kosova, neboť jsem to jednak nepokládal úplně za fér vůči zemi, se kterou máme dlouholeté přátelské vztahy, to je Srbsko, jednak jsem to nepokládal ani za fér vzhledem k evropským tradicím, protože to místo je prolité krví křesťanských rytířů, kteří tam po staletí bránili toto území proti půlměsíci a krváceli za kříž, a pak jsme to prostě jedním rozhodnutím půlměsíci odevzdali. S tím jsem opravdu měl a svým způsobem dodneška mám problém.

Ale buďme prosím pěkně pragmatici. K uznání došlo, ten stát je suverénní. A položím teď řečnickou otázku: V čím zájmu je, abychom měli mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění? Je to samozřejmě v zájmu českých investorů, je to v zájmu českých podnikatelů. A není od věci ani zamyslet se nad otázkou bezpečnosti. Obchod nezná hranic a samozřejmě že český podnikatel, ať již investor, nebo obchodník, nebo někdo, kdo si chce otevřít pobočku či provozovnu v Kosovu, protože to přinese užitek jemu, a přinese-li to užitek českému podnikateli, přinese to užitek i České republice, potřebuje mít nutně jistotu, že nebude zdaňován více, než počítá jeho byznys plán a než počítá jeho cash flow podle právních předpisů. V okamžiku, kdy tu jistotu nemá a oprávněně se obává, že bude zdaněn jednak v České republice a jednak v Kosovu, aniž by se dva státy podělily o jeho jeden odvod, ale zdaní ho dvakrát, tak samozřejmě riziko je často do té míry neúměrné, že to riziko nepodstoupí, a tím ten trh přepustí někomu jinému z nějaké jiné země ku škodě České republiky.

Totéž v případě zvažované investice, kterou může buď investor z Kosova realizovat v České republice ku prospěchu České republiky, nebo český podnikatel takovou investici může realizovat v Kosovu opět ku prospěchu České republiky. V případě, že nebude mít garanci mezinárodní dohody proti dvojímu zdanění, to znamená, že obě dvě finanční správy se budou chovat podle známých a osvědčených modelů OECD, riziko takové investice většinou přesáhne únosnost podnikatelského rizika, kterou takový investor je ochoten nést, a logicky pak tato investiční podnikatelská příležitost bude realizována někým jiným ze země, která takovouto smlouvu má a jejíž podnikatel se nemusí obávat dvojího zdanění.

Prosím, abychom neztratili ze zřetele ani otázku bezpečnosti. Aniž bych se chtěl dotknout suverénního státu, víme, že z Kosova se zejména albánská národnost často pohybuje za hranicemi zákona v sítích organizovaného zločinu a že operují i na území České republiky. (V sále je obrovský hluk.) Dokud nebude tato smlouva schválena, ratifikována a podepsána panem prezidentem, nevstoupí v platnost a do té doby nemá možnost česká finanční správa dotázat se kosovské finanční správy na údaje týkající se daňových povinností kosovského daňového rezidenta, který se pohybuje na území České republiky. A takovéto údaje jsou velmi často nesmírně užitečné v boji proti mezinárodnímu terorismu i v boji proti organizovanému zločinu. My zatím na tyto údaje jako Česká republika nemáme právo a nebudeme je mít do té doby, než tato smlouva bude schválena. I proto si dovoluji apelovat na to, aby to skutečně bez odkladu byl první bod dnešního jednání.

Já bych rád, abyste si uvědomili, koho všeho se to týká. Týká se to všech rezidentů. Rezident, prosím pěkně, je každá osoba, která je podle právních předpisů podrobena v tom daném státě z důvodu svého bydliště, svého stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Ovšem pozor! Takový výraz nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě. A tohle nebude platit, dokud to neschválíme. Jak jistě uznáte, to téměř nemůžeme riskovat. Byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že se to týká všech stálých provozen. Jinými slovy, stálá provozovna může být místo vedení podniku, může to být závod, může to být kancelář, může to být továrna, může to být dílna, může to být důl, ale rovněž stálá provozovna může být staveniště nebo stavební, montážní či instalační projekt, nebo dokonce stálou provozovnou můžeme rozumět i dozor s tím spojený, ovšem pouze pokud takové stanoviště, projekt nebo dozor trvá déle než 12 měsíců, tam v tom samozřejmě čas hraje svoji důležitou roli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP