(18.30 hodin)
(pokračuje Ženíšek)

Česká republika by asi měla také dát najevo, jaká další opatření sama chystá, co je připravena podpořit. Já věřím, že v té informaci, kterou za chvíli přednese pan premiér či ministr vnitra či ministr zahraničních věcí, budou některé věci konkretizovány. Zdali se jedná pouze o ten příspěvek ve formě jednoho letounu Casa, či zdali zkrátka připravuje další opatření, která by mohla v rámci Evropské unie pomoci, atd. Zdali podporujeme tu velmi diskutovanou koncepci Hot Spots, to znamená jakéhosi dohledu hranic v Itálii či například v současné době v Řecku, tak aby v těchto zemích byli evidováni všichni běženci, kteří se v těchto zemích objeví, a zdali se třeba změní nějakým způsobem rozvojová či humanitární politika České republiky tak, aby odpovídala aktuálním potřebám a výzvám a adekvátně by reagovala na problém s ilegální migrací.

To všechno jsou otázky, na které já dnes čekám odpověď, a věřím, že jak pan premiér, tak i ministr zahraničí na tyto otázky odpoví. Z toho dlouhodobého hlediska dle mého názoru je žádoucí, aby Evropská unie začala uvažovat i o takových řešeních a opatřeních, která byla doposud do jisté míry tabu, a poskytla tak nástroje, které by efektivně řešily tento problém. Mám teď na mysli především to, o čem jsem dnes hovořil v rámci dnešních interpelací na pana premiéra. Jsem rád, že mi potvrdil, že i on některá tato řešení vidí jako cestu správným směrem. Mám teď na mysli například vytvoření ve spolupráci s některými zeměmi severní Afriky jakýchsi záchytných bezpečnostních zón či ochranných zón, které by byly financovány z rozpočtu EU a kam by se mohli vracet případně ti, kterým nebude z objektivního důvodu udělena ochrana, udělen azyl. Bude to řešení patrně velmi nákladné. Na druhou stranu stále mnohem levnější nežli řešit situaci na samotném kontinentu Evropy.

To jsou všechno dle mého názoru strašně důležité věci a je naší povinností, a jsem tomu rád, že o nich budeme dnes na půdě Poslanecké sněmovny vést diskusi. Děkuji za pozornost. (Potlesk hostů na galerii.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Ženíškovi. Nyní se ptám, jestli Marek Černoch chce doplnit ten návrh, který byl podán. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezký večer, dámy a pánové, vážená vládo. Budu tady hovořit za celý poslanecký klub hnutí Úsvit.

Říkáme, že tato krize, která přichází v rámci nelegální imigrace, je dnes jeden z největších problémů, ne-li největší problém, který nejenom Českou republiku, ale celou Evropu ohrožuje. Je škoda, že ty odpovědi na otázky, které budeme dnes klást, nemohly dostat v řádné schůzi jako bod a že se kvůli tomu musí svolávat mimořádná schůze. Na druhé straně musím konstatovat, že vlastně je to lepší, protože mají možnost vystoupit poslanci, mají možnost říct, jaký na to mají názor. Mají možnost se k tomu vyjádřit. Pro mě je opravdu nepochopitelné, že při úterním hlasování někteří vládní poslanci, ať nemluvím globálně, někteří vládní poslanci, bohužel však většinově, náš návrh na tuto informaci svým hlasováním odmítli.

Jak už zde bylo řečeno, problém je obrovský. Do Řecka jen letos dorazilo po moři více než 42 tisíc běženců. Počet uprchlíků, kteří nelegálně připlouvají na řecké ostrovy, se od loňska zvýšil šestkrát. Podobně je na tom Itálie, kam za loňský rok přicestovalo více než 170 tisíc uprchlíků. A další statisíce uprchlíků do Evropy dorazí i příští rok, pokud tomu nezabráníme a pokud nepřijmeme opravdu reálné řešení.

Tento problém eskaluje. Je to vidět po celé Evropě. Není to už dnes otázka pouze jižní Evropy, Itálie, Řecka, je to dnes otázka států, jako je Francie, Německo, jako je Rakousko, jako v současné době, ve velmi krátké době, bude i Česká republika. Všechny státy na to reagují. Na hranicích s Itálií jsou ze strany Francie, Rakouska zaváděny přísné policejní kontroly. Uprchlíci proti těmto kontrolám dokonce protestují, protože se nemohou prý dostat dál. Rakouská ministryně vnitra v sobotu oficiálně oznámila, že její země nebude přijímat další uprchlíky. Alarmující je situace také v Německu, kde se zvýšila kontrola hranic kvůli zasedání summitu G7. Jen v Bavorsku bylo zkontrolováno 105 tisíc lidí, z toho 430 z nich dostalo zákaz vstupu do země a dalších 8 600 lidí vyšetřují pro porušení imigračních pravidel. Navíc bylo zadrženo 350 hledaných osob a policisté odhalili také pašeráky drog a pašeráky zbraní. V Sasku policie zkontrolovala na hranicích 110 tisíc lidí, na 60 jich musela dokonce zadržet. To jsou jen malé střípky z toho, co nás, pokud nepřijmeme usnesení, v blízké době čeká.

Zatím jsme slyšeli pouze, že vláda nepodpoří kvóty. Bohužel ten problém se nestal ze dne na den. Ten problém se táhne dlouhou dobu a v těch minulých měsících, minulých letech bylo neustálo ujišťováno, že k ničemu takovému nedojde, že nic takového se nestane. A v současné době je to zcela reálně na stole. Dokonce to došlo tak daleko, že někteří vládní poslanci v europarlamentu tento návrh kvóty podpořili.

Z citování z průzkumu STEM, který říká, že nelegální imigranty považuje za velké nebezpečí pro Českou republiku 71 %, islámských fundamentalistů se bojí 82 % dotázaných. Bohužel je to problém také médií, a veřejnoprávních médií, která v tomto směru informují absolutně neadekvátně a vytvářejí tím pádem také potom půdu k tomu, aby vznikaly různé skupiny extremistů - někdy extremistů, někdy lidí, kteří si vymýšlejí i ty příběhy a šíří je na sociálních sítích. Kdyby média, veřejnoprávní média, informovala tak, jak mají, tak by k této situaci nedocházelo.

Bohužel jsme byli dlouhé měsíce svědky nekonečných debat, diskusí v otázce uprchlictví. Byly to dva tábory, protichůdná tvrzení. Na jedné straně, že Evropa potřebuje imigranty, na druhé straně, že tito lidé nejdou do Evropy budovat lepší Evropu, ale naopak zničit naši kulturu a styl života. Tyto diskuse rozdělovaly a stále rozdělují.

Věci se však v této chvíli daly opravdu velmi rychle do pohybu a je potřeba konstatovat, že Evropa nedrží otěže těchto událostí ve svých rukou. Obrovský příliv nelegálních imigrantů zaplavuje kontinent a přišel čas, abychom my jako poslanci Parlamentu České republiky začali nazývat věci pravými jmény. Tato přílivová vlna není ničím jiným než invazí. V této chvíli se tato vlna šíří nejenom Evropou, ale i Českou republikou. Mezi uprchlíky jsou určitě lidé, kteří jsou potřební a kteří by se integrovali. Ale naše evropské bezpečnostní složky nejsou schopny tyto lidi oddělit od potenciálních, nebo dokonce skutečných radikálů, které na naše území vysílají různé organizace v čele s Islámským státem. Stačí si vzpomenout na incident, který se stal v Paříži, kdy za bílého dne teroristé vystříleli redakci satirického deníku a pak čtyři dny - čtyři dny - úspěšně unikali 90 tisícům ozbrojených mužů francouzské police a armády. Myslím, že to do značné míry ukázalo, jak nevýkonný a bezzubý je náš systém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP