(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jakkoliv to Sněmovna nepřikázala, dovolím se obrátit na předsedu ústavněprávního výboru a říct, že přece někteří z vás vědí, nemyslím všichni, že už jsou tady judikáty Ústavního soudu, že nelze vyhláškou stanovovat povinnosti. To, co teď navrhujete v zákonu, už několikrát v minulosti v jiných případech, i pro nás bolestivých, například při zdravotní reformě, Ústavní soud zrušil, protože vydal nález, přes který těžko může jít, že povinnosti nelze stanovit vyhláškou, což je to, co vy teď děláte. To by ústavněprávní výbor možná mohl posoudit a možná by se k tomu mohl nějak vyjádřit už jenom proto, abychom nevypadali jako pitomci, protože Ústavní soud už to opravdu dvakrát řekl. A kdyby se chtěla Sněmovna na tomtéž usnést potřetí, tak by vypadala docela nepoučitelně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si myslím, že nemá smysl vést tady tuto diskusi. Členové ústavněprávního výboru se jistě sejdou na některém ze svých jednání, posoudí tuto věc. A pakliže většina z nich nazná, že by to měl ústavněprávní výbor projednat, tak se rozhodnou to zařadit na svůj program a projednají to a svůj závěr nám zde sdělí. To, komu přikáže tisk Sněmovna k projednání, vůbec neznamená, že to jiný výbor nemůže projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se tedy ocitáme v otevřeném bodě

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

I zde se vypořádáme hlasováním s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který přednesl pan poslanec Fiedler.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 292, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 42, proti 90. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu předneseného panem poslancem Kalouskem, Plíškem a Vilímcem.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 293, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 35, proti 96. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Přistoupíme nyní k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 294. Přihlášeno je 166 přítomných, pro 163, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Eviduji zde návrh pana poslance Bendy, aby další výbor, který se tímto návrhem bude zabývat, byl ústavněprávní výbor. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Pan kolega Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych byl rád, aby se hlasovalo i o tomto návrhu, aby byl přikázán hospodářskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jelikož již nevidím žádné přihlášky, budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Bendy přikázat tento tisk ústavněprávnímu výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 295, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 70, proti 57. Tento návrh byl zamítnut.

 

Další návrh, který zde padl, byl návrh pana poslance Birkeho přikázat tento tisk hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 296, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 157, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru, a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Nyní se ještě musíme vypořádat jedním hlasováním s tímto návrhem, a to je návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 297, do kterého je přihlášeno 164 přítomných, pro 121, proti 32. Konstatuji, že návrh byl přijat, a já tímto končím 29. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Všem vám přeji hezké prázdniny. Uvidíme se v září.

 

(Schůze skončila v 15.17 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP