(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, pouze krátce. Za tu dobu, co jsem ve Sněmovně, jsem si zvykl, že jsou určité typy řečníků, kteří svoji rétoriku nezmění, a tak dovolte, abych zde ocenil ty, kteří dnes diskutovali, nikoho neuráželi, mluvili k věci a přinášeli argumenty pro a proti. Téma to není jednoduché, ale myslím si, že do Sněmovny patří určitý rozměr rytířskosti, a díky všem, kteří se tak dnes zachovali. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych chtěl skutečně ocenit vystoupení pana poslance Bartoška. Protože jsme všichni pochopili, jakou pozici zaujme KDU-ČSL, asi tak, jako ji zaujalo předtím, než zasedala vláda, poté, co zasedala vláda, prostě to zásadní jednoznačné nekompromisní lidovecké možná je jednou z mála jistot, se kterou se rozcházíme na dovolenou, a já vám přeji hezké svátky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo Kalousku prostřednictvím předsedající, nebudu tu diskusi dál rozvíjet. Dovolte, abych vám všem popřál pěkné prázdniny. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Dříve než odejdeme na prázdniny, musíme se vypořádat s hlasováním. Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, které zde padly.

 

Nejprve je to návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování od pana poslance Fiedlera. Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartami. Jenom připomínám, že jsme v bodě

 

31.
Vládní návrh zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Zahajuji hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 285, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 42, proti 95. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Kalousek, pan poslanec Plíšek a pan poslanec Vilímec.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 286, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 34, proti 96. I tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého je přihlášeno 167 přítomných, pro 165. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale z pléna padl návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Tento návrh předložil pan poslanec Benda. Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh. Pan poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dále si dovolím navrhnout, aby tento zákon byl projednán i v hospodářském výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já navrhuji sociální výbor, protože někdo se potom o ty živnostníky, kteří to zabalí, bude muset postarat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Vzhledem k tomu, že Úřad na ochranu osobních údajů spadá do kompetence petičního výboru, který se tímto úřadem zabývá a řeší jeho záležitosti, navrhuji petiční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Takže máme tady návrh na ústavněprávní výbor, hospodářský výbor, sociální výbor a petiční výbor. Budeme hlasovat po jednotlivých výborech.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy a to je přikázání ústavněprávnímu výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého je přihlášeno 167 přítomných, pro 71, proti 71. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem na projednání v hospodářském výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 289, do kterého je přihlášeno 167 přítomných, pro 160, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem na přikázání sociálnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 290, do kterého je přihlášeno 167 přítomných, pro 35, proti 96. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem na přikázání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 291, přihlášeno je 167 přítomných, pro 32, proti 97. Tento návrh byl zamítnut.

 

Konstatuji, že návrh tohoto zákona byl přikázán k dalšímu projednání i hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Končím projednávání prvního čtení tohoto zákona.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu jenom krátká poznámka. Historie se opakuje. My jsme loni chtěli obstruovat služební zákon, nedostali jsme se k tomu a první obstrukci (nesrozumitelné) tady předvedla vládní koalice. Takže jestli si myslíte, že to nemá ústavněprávní rozměr, že tím, že to v úpvéčku nebude a že se toho zbavíte, no tak bude mít jednání ÚPV na plénu. Takže děkujeme za to, že vždycky máme dostatek času, a je to vaše zásluha, a děkuji za spolupráci. Když do takhle půjde, tak to skutečně v tomto volebním období nestihneme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Marek Černoch: Tak já asi bych pochopil, že se tady dohadujeme v těch debatách o věcných věcech, ale jednu věc tedy nechápu, a to je, že nejste schopni podpořit to, aby ten zákon šel do ústavněprávního výboru, tak aby se o těch zákonech dalo mluvit. Ústavněprávní výbor, petiční výbor - nebyl to výmysl. Kdyby někdo navrhoval zdravotní výbor, protože by se také mohlo stát, že potom někteří podnikatelé si budou chtít vyřizovat věci osobně, ručně, tak bych to pochopil. Ale ústavněprávní výbor a petiční výbor byl navržen proto, aby se o těch věcech mohlo jednat. Nemám co říci více. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP