(10.30 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Toto ustanovení chápu. Koneckonců jsem pro ně i hlasoval na úrovni ústavněprávního výboru a pamatuji si řadu těch zvěrstev ať už ze své praxe, nebo ze začátku z novin, kdy se prostě kvůli dluhu několika tisíc prodávaly nemovitosti. Ono už to v této době tak jednoduché není. Nicméně po nějakém hlubším zamyšlení jsem dospěl k tomu, že by si toto ustanovení, které se navrhuje, možná zasloužilo lehkou modifikaci. Navrhuji to, že ten, jehož dluh nepřesahuje 30 tisíc korun bez příslušenství, tak soud dražební jednání odročí a uloží povinnému, aby pohledávku a náklady řízení uhradil do jednoho roku ode dne vydání usnesení.

Proč toto navrhuji? Mně to přijde logické. Samozřejmě máme příklady a případy, kdy ten dlužník se všeho zbaví, teoreticky se všeho zbaví, nemá nic. A v tomto případě, kdyby se všeho zbavil a měl nemovitost i v hodnotě několika milionů korun, barák za 20 milionů korun, ale jinak neměl nic, a v tom baráku za 20 milionů korun by měl trvalý pobyt, tak prostě z něj těch 30 tisíc korun nedostane, nikdy, protože má trvalý pobyt v nemovitosti a nic jiného nemá, všeho ostatního se zbavil. To je ten jediný důvod, proč jsem toto navrhl. To není žádné jití na ruku exekutorům nebo věřitelům. To je prostě logické. Je přece nesmysl, abych někoho, kdo vlastní nemovitost v hodnotě několika milionů, nemohl exekuovat na té nemovitosti, protože ten dluh je menší než 30 tisíc. Prostě pokud někdo tu nemovitost má, tak navrhuji, aby dostal rok na to ty své problémy, tu svoji pohledávku vyřešit, a po tom roce by prostě soud provedl dražbu. Pokud má někdo nemovitost za několik milionů, a je jedno, jestli byt nebo barák, tak by prostě měl mít na to, aby uhradil dluh ve výši 30 tisíc korun. On nejlepší je osobní příklad. Vezměte si to každý sám na sebe, kdybyste měli někoho, kdo vám dluží 30 tisíc korun nebo 29 900, viděli byste, že má barák, s prominutím, jako kráva, všeho ostatního se zbavil, movitých věcí, auta, má prostě jenom ten barák, a vy prostě nemůžete na ten barák, protože prostě dluží pod 30 tisíc korun a má v tom baráku trvalý pobyt. Já si myslím, že je to nesmysl.

Každý, kdo používá zdravý rozum, se mnou musí souhlasit, že když má někdo barák, a nebudu to opakovat, velký barák nebo rozsáhlý byt, tak by měl asi mít 30 tisíc korun na to, aby zaplatil svůj dluh. Takže to je důvod pro to, proč jsem předložil tento pozměňovací návrh, a myslím si, že má velkou logiku a já prosím o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat faktickými poznámkami, a to nejdříve pan poslanec Tejc, pak pan poslanec Černoch a pan poslanec Blažek. (Poslanec Tejc: Řádnou.) Řádnou - tak pan poslanec Černoch, pak pan poslanec Blažek. Kolega Tejc bude s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Už jenom velmi krátce. Velmi rád bych vás poprosil, požádal o podporu tohoto zákona, této novely. Rád bych poděkoval kolegům z ústavněprávního výboru, protože si myslím, že opravdu na tom bylo odvedeno mnoho práce, a velmi dobré práce. Stejně tak jak už zde bylo opravdu řečeno, pojďme řešit ty věci, zpřesňovat ty věci. A tato novela je právě o tom, že nevytváří chaos, naopak zpřesňuje. Tím si myslím, že věci narovnává v obou směrech, ať už je to dlužník, nebo ať je to oprávněný. Myslím si, že tento sněmovní tisk i pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou malým krokem pro tuto Sněmovnu a velkým krokem pro všechny, kterých se exekuce nějakým způsobem dotkla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Blažek také s faktickou poznámkou, pak kolega Tejc s řádnou. Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Jdu vaším prostřednictvím poděkovat panu poslanci Chvojkovi. On řekl spoustu věcí dobře, ale ta jedna věta by zapadnout neměla a ta je důležitá. On popisoval určité excesy a pak řekl větu, že v dnešní době už to možné není. A já prostě jenom říkám: nevycházejme z toho, co se odehrávalo, když exekuce vznikaly, protože nebyli - teď myslím soudní exekutoři, protože nebyla ani zkušenost ani judikatura. Dneska už se spousta věcí, o kterých jsme slýchávali, prostě neděje. A pokud se dějí, tak stejně nedospějí k tomu konci, že by se s tím dlužníkem zacházelo jako v nějakém 19. století, jak tady poslouchám.

A snad ještě jedna poznámka. Já jsem fakt netušil, jakou tady vyvolám diskusi, ale ten problém, o kterém říkám, že problémem je, kdyby bylo více dlužníků než věřitelů, to znamená více potenciálních voličů na straně věřitelů, tak ta debata tady probíhá úplně jinak. A to je to, co já kritizuji. Protože trvám na tom, že debaty o tom, kdy vymýšlíme stále a stále větší ochranu dlužníků, jsou jenom proto, nikoliv aby věci fungovaly systémově, ale aby tito lidé viděli, že tady mají své zastánce, kteří prosazují jejich zájmy. Myslím, že to poškozuje právní systém. A jak tak poslouchám tu debatu, co se na nás ještě hrne, tak bude ještě hůř. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Grospič. Je tomu tak? Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Jen velice krátce bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagoval na ta slova, která tady byla předtím od mého předchůdce řečena. Samozřejmě ten zákon asi nemůže mít - a dost dobře i jeho tvůrci nebo ti, kteří se na něm spolupodíleli, si uvědomují - mít ambice, že odstraní všechny excesy, nebo potenciální excesy, které ještě praxe nalezne a které prostě přijdou. Ale sám o sobě je reakcí právě na ty excesy, které se objevovaly v minulosti. A mezi ně bohužel patří třeba i ten návrh, který se týká zabavování a exekuování nemovitostí pro pohledávky výrazně nepřijatelně malé. Takže to má určitou logiku.

Myslím si, že věci, které tady zaznívají, mají samozřejmě svou váhu a své opodstatnění. Nechť je vezme v patrnost Ministerstvo spravedlnosti, které přislíbilo, že v nějaké dohledné době bude zpracován třeba další návrh komplexní pozměňovacího návrhu. Koneckonců ve Sněmovně leží ještě řada dalších návrhů včetně i našeho návrhu poslaneckého z řad KSČM. A my se také nebudeme bránit určitě diskusi na toto téma a zapracování těchto témat, ale v současné situaci jako výhodné východisko vidíme, abychom prostě o této poslanecké předloze návrhu, tak jak byl zpracován, hlasovali a buď ji tedy pustili hlasováním, anebo případně ji samozřejmě zamítli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S další faktickou poznámkou pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Vaším prostřednictvím - Pavle, pane kolego Blažku, myslím si, že to, co jste řekl, bylo úplně nefér a špatně. Mně fakt vůbec nejde o to, jestli je na jedné straně nebo na druhé straně tolik nebo tolik voličů. Tady jde opravdu o to, aby se udělal pořádek v zákoně, který se tady dlouhá léta neřešil. A jestli je na jedné straně nebo na druhé straně tolik voličů, mně je to fakt úplně jedno. Já to nedělám kvůli politickým bodům. A můžete mi věřit, mně jde opravdu fakt o ty lidi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než dám slovo s faktickou poznámkou panu poslanci Blažkovi - já vás poprosím (Posl. Blažek mimo mikrofon: Jasně.) - přečetl bych omluvenky.

Dovolte, abych přečetl omluvenky, které dorazily. Dnes od 12 hodin a zítra na celý den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Novotný. (Který Novotný?) Který Novotný - tak upřesním, ano, pan doktor Josef Novotný. Dále se omlouvá dnes od 10 do 10.30 pan poslanec Jaroslav Klaška. Dále se omlouvá od 10 do 10.50 z důvodu přijetí chorvatské delegace Ondřej Benešík. A dále dne 29. od 18 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Balaštíková.

A nyní tedy, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Černochovi. Já jsem nikoho nejmenoval a ta potrefená husa se objevila. To prostě nemůžu jinak říct.

A snad ještě jednu věc. Já jsem pouze konstatoval, že dlužníků je prostě víc jak věřitelů. Je-li tohle konstatování nefér, tak je holt pravda nefér, ale s tím já nic nenadělám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. Mám zde řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Tejce, pana navrhovatele, takže máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Přihlásil jsem se o minutu později než kolega Chvojka a jsem také rád, že už jsem na řadě.

Myslím, že tady je potřeba prohlásit za prvé, že nejsem ve střetu zájmů, nemám žádný dluh, takže nedělám to kvůli sobě, ale dělám tu změnu zákona mimo jiné kvůli tomu, abychom reagovali na připomínky a návrhy, které chodí od lidí, kteří navštěvují naše poslanecké kanceláře, píší nám maily. Myslím, že situace skutečně není černobílá. Nechci a nebudu dělit dlužníky na hodné a špatné, stejně tak nebudu dělit ani věřitele, ale budu dělit exekuce na přiměřené a nepřiměřené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP