(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Opět několik faktických poznámek - pan poslanec Bendl, pan poslanec Blažek, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já se prostřednictvím pana předsedajícího musím vůči slovům pana předsedy KSČM ohradit a zastat se pana kolegy Blažka, protože on tady nedělil dlužníky a věřitele na dobré a špatné. On se tady pouze snažil vysvětlit, že v okamžiku, kdy zkomplikujeme legislativně situaci věřitelů, obrátí se to proti dlužníkům. Ve finále to zaplatí ti, které se tady takzvaně snažíte hájit!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Vaším prostřednictvím chci vlastně poděkovat panu poslanci Filipovi. Lze-li snížit nějakou moji vážnost zde, to znamená, že nějakou mám. Takže děkuji vlastně v podstatě za pochvalu.

K tomu, jak říkal zase pan kolega Filip, že jsem měl projev ideologický. No, když slyším o pošlapaných, ušlapaných dlužnících, tak jsme si, pane kolego, vaším prostřednictvím, trošku střihli Friedricha Engelse, postavy dělnické třídy v Anglii, ale to je z 19. století a v takové společnosti přece nežijeme, že by se tady někdo pošlapával, ušlapával apod.

A snad ještě jednu větu. Je vždycky zajímavé, že tady člověk něco řekne, a pak se dozvídá reakce na to, co vůbec neřekl. To je asi běžný jev. Já debatu rád poslouchám, ale za tím, co jsem řekl, si stojím a skutečně jsem nerozděloval společnost na hodné věřitele a darebné dlužníky apod. Jenom říkám, že ten stav má být vyvážený, nebo to prostě odnesou všichni, a dokonce i ti, kteří ani nikomu nevěří v uvozovkách právně ani nikomu nedluží, ale prostě ten právní stav a nejistota chaosu, do kterého začínáme směřovat, neprospěje nikomu. Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych reagoval na kolegu Blažka, tak to je oblíbená disciplína politických oponentů, že překládají z češtiny do češtiny a protestují proti něčemu, co řečník neřekl. To se stalo mnohým z nás. Není to nic nového, nebylo to poprvé ani naposledy.

Ale chci říct jinou věc. Bavíme se tady o tom, kdo jsou věřitelé, kdo jsou dlužníci, ale pak je tady ještě skupina mnohem větší a to jsou ti občané, kteří řádně platí své povinnosti. Sedí v těchto lavicích mnoho lidí, kteří působili nebo působí na radnicích. Kdybychom sečetli dluhy na poplatcích a na pokutách za přestupky, tak to nebudou stovky milionů, když to sečteme za všechna města, to budou mnohem vyšší částky a naprostá většina občanů všechno platí. A v městských rozpočtech chybí tyto stamiliony či miliardy. A tím, jak ztěžujeme vymáhání, tak ani města do toho nechodí, protože se to ztěžuje. A pak se vyplatí mnohým spoluobčanům neplatit, neplnit své povinnosti a doplácejí na to ne věřitelé, ale ti slušní! A na to bychom neměli zapomínat. A kdo to nezná, tak ať se zeptá ve svém rodném městě nebo ve své obci, kolik mají nedoplatků - poplatky za komunální odpad, poplatky za psa, pokuty za přestupky, nájmy. Tu částku sečtěte. A teď nám poraďte, jak ta města to mají vymáhat, když neustále ztěžuje Poslanecká sněmovna podmínky pro vymáhání, protože i to vymáhání musí být ekonomické! Velmi často se mluví o bagatelních částkách, ale v městských a obecních rozpočtech po součtu to žádná bagatelní částka není a je to částka velmi významná! Takže prosím, abychom při rozhodování o tomhle vzali v potaz i ty slušné, což je naprostá většina lidí, kteří včas platí všechny své poplatky, a abychom umožnili městům, aby měla nástroje, aby od těch jiných (Předsedající: Čas!) poplatky mohly vymáhat. Děkuji, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Nyní tedy má možnost vystoupit s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně leccos, nebo téměř vše už tu bylo řečeno. Bylo tu i řečeno to, že doopravdy pan poslanec Blažek se mýlí, pokud se domnívá, že tady každý měsíc schválíme nějakou změnu exekutorské úpravy. My ji tady každý měsíc schvalujeme a ještě jsme ji neschválili, a to z toho důvodu, že se vždycky debata zvrhne v debatu ideologického rázu. Ne že by snad nebyla zábavná či zajímavá, či dokonce i důležitá, ale netýká se tohoto zákona. Tento zákon v sobě vůbec nic ideologického nemá. Ten skutečně jenom vyjasňuje pravidla při určité části exekucí, a to části, podotýkám, která se týká exekucí nemajetných dlužníků. A to je něco, co si myslím, že potřebují jak věřitelé, tak dlužníci, tak exekutoři, a co je potřeba tím více, že bohužel nám nemajetných dlužníků stále přibývá - byť to pan poslanec Blažek nevidí, což koneckonců svědčí o tom, že žije šťastný život. (Pobavení.) Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A nyní se dostane na řádné přihlášky. První je pan poslanec Chvojka, po něm pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám chuť uspořádat malou party, protože jsem se přihlásil někdy před hodinou - samozřejmě chápu a uznávám jednací řád, ale je to takové podivné, když se člověk přihlásí hodinu předtím, než dostane slovo, a přeskočí ho 20 lidí. Ale opakuji, uznávám jednací řád. Je třeba ho změnit. Souhlasím s některými svými kolegy.

Zaznělo tady toho mnoho a možná budu souhlasit s panem ministrem, že bohužel se neřeklo nic o jednotlivých konkrétnostech toho zákona, toho, co je navrhováno, spíše se vedly obecné řeči, že máme zlé dlužníky a hodné dlužníky, zlé věřitele a hodné věřitele a kdo z nich je lepší a kdo z nich je horší. Samozřejmě dlužit je špatně, to všichni víme, je lepší nedlužit. Občas se stane, že člověk dlužit musí, prostě je potřeba si někde půjčit. To se prostě stává většině z nás. A pak je samozřejmě důležité, že když ten člověk nesplácí, aby to, co by splácet měl, po něm bylo vymáháno nějakou solidní přiměřenou cestou.

Já určitě nejsem a nikdo mě nemůže považovat za nějakého příliš prověřitelského či příliš proexekutorského poslance, koneckonců byl jsem jedním z těch, kdo na počátku volebního období podepsali návrhy zákonů, které se věnovaly bagatelním sporům, resp. odměnám advokátů či tomu SJM, které se pak řešilo na úrovni ústavněprávního výboru za pomoci Ministerstva spravedlnosti. A troufám si říci, že zásluha na tom, že zde projednáváme tyto věci, jako třeba tento tisk, že jsme projednali odměny advokátů v bagatelních sporech a další věci, to není zásluha Ministerstva spravedlnosti. To k tomu nějakým způsobem pomohlo, ale všechny tyto v uvozovkách výkopy témat, co by se řešit mělo, vzešly od poslanců a i zde se ukazuje, že poslanec není ten, kdo by měl jenom slepě hlasovat pro to, co předloží vláda nebo někdo jiný, ale že je důležité, že poslanci mají zákonodárnou iniciativu, protože právě zde u exekucí se to ukázalo, že je dobré, když poslanci mohou věci řešit a navrhovat změny.

Abych nebyl právě jako někteří moji předřečníci velmi obecný, tak pan kolega Tejc mě trošičku zkritizoval a pan kolega Blažek pochválil, což je roztomilé samozřejmě. Já bych se chtěl věnovat jenom jednomu ustanovení. Navrhoval jsem pozměňovací návrh, který zmínil pan kolega Tejc, jinak jsem ani vystupovat nechtěl, a právě bych zde chtěl apelovat ne na to, jestli je lepší hodný věřitel, zlý věřitel, hodný dlužník, zlý dlužník, kdo z nich je lepší. Prostě to s tím nesouvisí.

Chtěl bych jenom upozornit na to, že v komplexním pozměňovacím návrhu se navrhuje toto - cituji: Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30 000,- Kč bez příslušenství. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP