(10.00 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Mimochodem, tato novela přímo navazuje na novelu, kterou jsme tu schválili před několika týdny, která měla chránit a akcentovat vztah mezi manželi v případě, že mají rozdělené společné jmění nebo spolu nežijí a je potřeba nějakým způsob chránit manžela povinného.

Poslední poznámka. Kdyby Ministerstvo spravedlnosti bylo v loňském roce aktivní a předkládalo nám své návrhy, tak poslanci napříč politickým spektrem nemuseli nahrazovat nečinnost ministerstva. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, navážu s dovolením na slova svého předřečníka právě tím, že tato novela procházela i v ústavně právním výboru napříč politickým spektrem do velké míry a navazuje právě na novelu, která už prošla Poslaneckou sněmovnou a která chrání manžele nebo poskytuje jim určitou míru ochrany při společném vlastnictví v rámci exekuce. Určitě ten stav není ideální a bylo by mnohem lepší, kdybychom dnes na stole měli návrh novely nebo nového zákona, který by byl připraven přímo Ministerstvem spravedlnosti, projednán legislativní radou vlády a přišel sem jako komplexní návrh, který bude řešit problémy, které se kumulují v oblasti exekucí. Vnímám výhrady jak exekutorů, tak věřitelů, tak samozřejmě dlužníků. A myslím si, že předložená novela je určitým kompromisem, který může vyhovovat oběma stranám, ale zejména, a z našeho pohledu je to podstatné, zpřísní a určitým způsobem umožní větší míru ochrany dlužníků v tom případě, kdy může docházet k určitým excesům, které jsou předmětem velkých mediálních kauz z hlediska právě třeba taxativního výčtu nezabavitelných věcí. Vnímám také spornost audiovizuálních záměrů, vím, že to je jedna z velkých výtek Exekutorské komory, na druhou stranu si myslím, že takovýto institut může přinést větší míru ochrany všem zainteresovaným stranám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zatím poslední faktická poznámka. Ne, tak ještě tři. Pan poslanec Opálka, potom paní poslankyně Válková, potom pan poslanec Blažek. Pokud s řádnou, pane poslanče, tak na seznam. Je tam toho více. Tak pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, chci jen předeslat, co tu ještě nezaznělo, a to je problematika, že v této zemi, a sociologové a psychologové se přou o to, jestli 20 či 30 % občanů nemá mentální schopnost časově plánovat v časové představivosti. Někteří jsou schopni plánovat ze dne na den, někteří možná na týden, na měsíc, ale schopnost rozplánovat si a promyslet věci na delší dobu prostě mentálně jim dána není. I ty je třeba svým způsobem ochránit a stát svými zákony tak činí. Činí tak i tím, že jsou povinně pojištěni zdravotně, nemocensky, důchodově, protože kdybychom to nechali na nich, tak oni jsou schopni peníze utratit během prvního týdne a na svůj další život nebudou nějakým způsobem prostředky shromažďovat. Chtěl bych tedy říci, že samozřejmě je nutno hlídat ochranu jak věřitele, ale i dlužníka, kterého stát chrání nejenom v rámci nějakých vyvážených rovných podmínek, ale také tím, že si je vědom toho, že někteří holt ochranu potřebují větší. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem byla trochu nepřímo vyzvána v jednom vystoupení. Na vysvětlenou. Samozřejmě že by bylo lepší mít tu na stole komplexní návrh novely a také to bylo v plánu legislativních prací. Můj první náměstek, nynější ministr spravedlnosti, se rozhodl provést, a já jsem s tím samozřejmě souhlasila, důkladnou ekonomickou analýzu všech aspektů a předpokládám, že se to tedy bude i zračit v novele, která bude komplexní a bude co nejpřesněji odpovídat i reálným ekonomickým podmínkám. Jde samozřejmě o nic menšího a většího jako zvážení pro a proti principu teritoriality.

Teď k předkládané novele. Právě proto, že víme, že některá pravidla se musí co nejrychleji změnit, upřesnit, tak jak zde bylo řečeno např. ve vystoupení pana kolegy Vondráčka, Ministerstvo spravedlnosti vždycky souhlasilo s tím, aby konstruktivní poslanecký návrh, který tuto změnu přináší, byl předložen a kladně, doufám, potom Poslaneckou sněmovnou přijat. To jen na vysvětlení, že Ministerstvo spravedlnosti v tomto směru, pokud zaspalo, tak v uvozovkách jde o zaspání, protože čekalo na výsledky ekonomické analýzy, kterou zpracovávala pro účely komplexní novely Vysoká škola ekonomická. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Blažek: Vážený pane předsedo, vše hromadně vaším prostřednictvím, ať se tím nezdržuji.

Panu kolegovi Vondráčkovi. Četl jsem to.

Ke kolegům z Úsvitu. Tady zaznělo, že některé pohledávky, jestli jsou vůbec právem. Jsou všechny vymáhány právem, protože to rozhodl soud nebo nějaký správní úřad a nevymáhá se něco, co nebylo. Čili všechno je vymáháno právem. Neřekl jsem, že všechny pohledávky vznikají tím, že lidé chtějí mít doma to nejmodernější, řekl jsem, že většina. To si myslím, že mám pravdu.

V návaznosti na pana kolegu Kalouska, a on to řekl velmi hezky, že i věřitel má nějakou odpovědnost. Zase to řeknu ze Švejka, to je ten nešťastný věřitel, který si také vybral toho feldkuráta jako dlužníka, což normální člověk neudělá. Ale tam je ještě jedna důležitá věta. Věřitel tam říká: Copak tahle válka vznikla jen proto, aby pozavírala všechny dlužníky? Já jen varuji před tím: Copak tato Sněmovna a tento stát existuje jen proto, aby zkomplikovaly vymáhání pohledávek, k nimž se lidé sami zavázali? Jistěže ne. A já tvrdím, že začínáme směřovat tímhle krokem, a myslím si, že mám pravdu. A poslední věc - a můžu být sám, na to jsem celý život zvyklý (s úsměvem).

A potom ta druhá věc ještě a ta je také důležitá. Když pan kolega z TOP 09 říkal, že tam je to nahrávání - no ke komu to zase směřuje? Bude to dražší, samozřejmě, ta exekuce, to nahrávání. To zase tomu dlužníkovi nepomůže. To je hezký záměr spočívající v tom, ať se tam nedějí nezákonnosti. A zaplatí to kdo? Ten dlužník zase. Čili to vypadá hrozně bohulibě, ale vůbec to nesměřuje k tomu, že to nějakým dlužníkům pomůže, naopak to tu pohledávku prodraží.

Pro tuto chvíli vše. Omlouvám se, já jsem netušil, že vyvolám nějakou debatu tím svým projevem na úvod, to nebylo cílem, ale vlastně mě těší, že to nějakou debatu vyvolalo, protože nejhorší je, když tu člověk něco řekne a nikoho to nezajímá. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Zahradník, faktická poznámka, pak pan poslanec Černoch, faktická poznámka, pan poslanec Bendl, faktická poznámka. Pan ministr chce vystoupit přednostně? Tak to potom až po místopředsedovi Filipovi. Seznamy jsou tu u mě tady nahoře dlouhé. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych se pokusil vrátit do reality a současnosti. Jedna z možností, jak se snažit zabránit těmto neblahým jevům a dopadům do lidských osudů, je otázka zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti a tato témata by podle mého názoru měla patřit do učebních plánů jak základních, tak středních škol a měla by být důsledně vyučována a učitelé, kteří by byli schopni učit témata ekonomické gramotnosti, by měli být zase cíleně připravováni na pedagogických fakultách. My jsme v Českých Budějovicích jeden čas připravili studijní program Ekonomická gramotnost. Myslím si, že ho nemáme zatím zařazený, není akreditovaný, ale budeme se o to snažit a nebudeme přestávat, protože si myslíme, že toto je skutečně velmi významná věc a naše školství by se mělo s touto otázkou také vypořádat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Vaším prostřednictvím - všechny pohledávky nejsou vymáhány právem a já si myslím, že to ví úplně každý, že to tak není. Nejsou vymáhány. Je spousta a spousta pohledávek, které jsou vymáhány protiprávně. Myslím si, že kamera, kterou bude mít exekutor, a natočí a zdokumentuje to, je opravdu tím nejmenším, co se dá udělat pro to, aby dokumentace byla. A je to potom ochrana i na to, že ve chvíli, kdy dlužník přijde a říká "bylo to neoprávněně, dělal mi to a to, zlobil mě", tak se prostě vytáhne záznam a na tom záznamu to bude. Takže ta kamera je tím nejmenším a myslím si, že nejschůdnějším řešením, jak předejít potom těm sporům.

A znovu - já nevím, jestli sám, nebo ne sám, ale pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť přece vy chcete právní stát, právo na spravedlnost. A v exekucích je ta spravedlnost velmi, velmi často pošlapávána. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP