(9.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pak je tam třetí zásadní věc, to je část, která vznikla ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, a to je, že se tam určuje pořadí, v jakém má exekutor postupovat. Že má napřed jít na účet, potom teprve na mzdu, na mzdu manželky, když to nepomůže, tak má jít až potom na nemovitosti, na závěr ta mobiliární exekuce. Že by měl postupovat směrem od méně invazivních způsobů exekuce k těm více invazivním. A to je zase věc, kterou ti exekutoři, kteří to dělají dobře, a ona je jich opravdu většina, tak to stejně dělají. Ale teď to bude na papíře a těch pár, u kterých neustále dochází k excesům a o kterých si potom čteme, tak to budou muset dodržovat.

Takže to je z mého pohledu obsah této novely. A prosím, rád si to poslechnu, ale zkusme se bavit o tom, co je tam napsáno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická, pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Mně se těžce mluví, po panu Kováčikovi by se mi mluvilo těžce, ale po kolegovi Vondráčkovi už se mi bude mluvit trošku lépe. Já si pana kolegy Blažka hodně vážím. Má dobrý humor, je hlavně chytrý, ví, o čem mluví. Ale tentokrát si myslím, chtěl bych ho upozornit prostřednictvím pana předsedy dneska, že je opravdu důležité, aby si to, než vystoupí jako opoziční poslanec, přečetl. On nás jenom rozdělil a řekl, že kdo se zastává dlužníků a kdo se zastává věřitelů.

Nezlobte se, já jsem se třeba hlásil, nereagoval na mě, já se zastávám věřitelů. Když si přečte můj návrh, tak je to vyloženě pro věřitele. A jestli se zastává někdo toho nebo toho, je to opravdu o jasných vymezených exekučních věcech. Není to o tom, jestli dlužníci - věřitelé. Je si to fakt třeba přečíst. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám možnost přednostním a řádným, tak musíme dokončit faktické poznámky. Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě k panu poslanci Blažkovi: Pane poslanče, já souhlasím s tím, co vy jste tady říkal o těch věřitelích. Jenže na rozdíl od vás si myslím, a zrovna, prostřednictvím pana předsedajícího, vy...

Ten čas (na světelné tabuli) mi trošku nepasuje, pane předsedající.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já jsem to ještě nestihl připojit. Nebojte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. I zrovna od vás si myslím, že je běžné očekávat, že nevidíte svět černobíle. A já si myslím, že ta vaše poznámka byla trochu černobílá. Ti věřitelé nejsou jenom chudáci věřitelé a ti dlužníci nejsou jenom ti darebáci dlužníci. Určitě bychom našli spoustu příkladů, kdy jsou poskytovány různé půjčky, kdy poskytovatelé, obchodníci s financemi, kalkulují s tím, že se to dostane do fáze vymáhání. Vyloženě jsou takové případy. Tam si myslím, že asi shodu najdeme. Čili já apeluji na to, abychom se na to nedívali černobíle. Ať to posuzujeme reálně, věcně, a opakuji, proto jsou ty návrhy, na kterých pracoval i náš kolega, a my jsme se tomuto tématu hodně věnovali, myslím předsedu klubu Marka Černocha. My jsme se tomuto tématu hodně věnovali. Není to vůbec černobílé. Jsou dlužníci, kteří jsou dlužníci právem a jsou právem postihováni a sankcionováni. A potom si myslím, že je vůbec nemalá, nechci spekulovat o velikosti, ale řekněme velmi velká část dlužníků, kteří mají problémy a jejich postihování je častokrát velmi problematické. Takže apeluji na to, nedívejme se na věc černobíle. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická pan poslanec Plzák. Potom s faktickou pan poslanec Černoch? S faktickou poznámkou?

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já ještě k vystoupení pana kolegy Blažka. Nechci stranit ani věřitelům ani dlužníkům. Chci říct jenom jednu věc na úplně obecné rovině. Vždyť ty věřitele nikdo nenutí, aby půjčovali. I ten člověk, který půjčoval na vajíčka, uherák atd. ve Švejkovi tomu feldkurátovi, musel počítat s tím, že půjčuje vojákům, kteří odcházejí do války. A pak se tam držel za hlavu. Řekněte mi tedy, proč půjčují, když si můžou zjistit, jaké jsou majetkové poměry eventuálního dlužníka. Je to stav naprosto dobrovolný, nikdo nikoho k ničemu nenutí. Prostě jdou do nějakého rizika samozřejmě a to riziko prostě opravdu s sebou nesou. Věřitel je věřitel, jde do toho dobrovolně, půjčuje, půjčuje sociálně slabým - musí počítat s následky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Faktická pana poslance Černocha. Připraví se pan předseda Kalousek. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Ve vší úctě k panu kolegovi Blažkovi - vaším prostřednictvím, pane předsedající - říkal to zde už kolega Fiedler. To nejsou jenom špatní nebo jenom dobří. Jsou špatní a dobří. A ti špatní mají dneska práva, která zneužívají, což je problém. Tahle novela, tento návrh je o tom, aby se nějakým způsobem upřesnila ta situace. Ne, aby se nějakým způsobem měnila celkově ve prospěch dlužníků. Protože ve chvíli, kdy někdo půjčuje peníze, tak opravdu musí počítat s tím, že třeba bude problém s navrácením peněz. A pak to, co se děje, kdy oni chodí a říkají, že vlastně oni jsou pouze jediné oběti - není to pravda. Samozřejmě dluhy se musí platit a nikdo nechce bránit pouze dlužníky. Já si myslím, že v této chvíli je to o té diskusi, že mají práva samozřejmě i ti, kteří peníze půjčují. Ale je tady také nějaká spravedlnost, nějaký právní stát. A pokud se zneužívá tento opravdu byznys s lidským neštěstím, což tak je a je to realita, stačí se podívat na data, tak je potřeba nějakým způsobem v tom udělat pořádek. Já si myslím, že tahle novela je právě o tom pořádku. Není to o tom, že by se celkově obrátila situace, ale je to o tom pořádku.

A ještě jedna věc. Exekuce už jsou důsledek. Ale otázkou je třeba, proč nebankovní ústavy nemají stejné povinnosti jako ty bankovní. Protože když banka odmítne půjčku, tak ten člověk jde k nebankovnímu ústavu, tam půjčku dostane a okamžitě se dostává do té spirály. Tady si myslím, že by bylo potřeba také udělat pořádek v tomto. Protože vy jste řekl, že všichni si za to můžou sami. Já si myslím, že tohle není úplně pravda. Ano, někdo ano, někdo si za to může sám. Ale spousta lidí si za tu exekuci opravdu nemůže. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kalousek, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Plíšek, po něm pan poslanec Grospič a potom pan poslanec Opálka, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, exekuce je samozřejmě těžce frustrující záležitost, při které tečou emoce. Ale nedojímejme se ve prospěch jednoho nebo druhého. Zkusme si říct, v jakém žijeme právním prostředí. A tady já trochu rozvedu to, co řekl pan poslanec Černoch i pan doktor Plzák. Ve všech civilizovaných zemích euroatlantického prostoru pro licencované poskytovatele finančních produktů, tedy i pro poskytovatele úvěrů, je v zákoně zakotvena povinnost odpovědného úvěrování. To znamená, věřitel zjišťuje, zda dlužník je schopen splácet. Pro nelicencované samozřejmě taková povinnost není, a když půjčím Tejcovi, tak se na mě ta povinnost zákonná nevztahuje, ale lze odvodit. Lze odvodit, že bych se měl chovat stejně. To znamená, dlužník samozřejmě je povinen zaplatit svoji pohledávku, ale tu odpovědnost nesou oba. Protože věřitel má povinnost odpovědného úvěrování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, klub TOP 09 podpoří tento návrh, protože jsme se od začátku podíleli na úpravě původního tisku, který předložil pan poslanec Tejc. Pro nás ta původní verze, která byla poměrně taxativní z hlediska mobiliárních exekucí, z hlediska majetkových hodnot, nebyla přijatelná, nicméně ta úprava, která přesně specifikuje například věci osobní povahy, které nelze při exekuci zabavit, je přijatelná.

Také souhlasím s tím, že není možné vychylovat větší ochranu ve prospěch dlužníka. Musí to být zkrátka rovnovážný vztah s tím, že dluhy se musí platit. A toto podle mého názoru tato novela nenarušuje. Novela obsahuje například povinnost pořizovat zvukový a obrazový záznam při exekuci. Nevím, jestli toto ustanovení je více na ochranu dlužníka, nebo věřitele. Pokud vím, tak bývá velmi často sporné, jak samotná exekuce probíhala. A tady samozřejmě po předchozím oznámení vůči tomu povinnému to bude avizováno a neměl by s tím být problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP