(17.00 hodin)

 

Poslankyně Olga Havlová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Pane ministře, víte, že jsem se obracela na vás, vaše ministerstvo i Státní fond životního prostředí ohledně druhé etapy ČOV a kanalizace v Jindřichově v okrese Bruntál. Celou dobu jste mě přesvědčovali, že obec splnila veškeré podmínky. Následně však byla obci udělena korekce ve výši cca 8,5 mil. za netransparentní výběrové řízení a další pochybnosti. Předpokládala jsem, že prověříte veškeré skutečnosti důležité pro čerpání evropských dotací. Ať už se jednalo o samotný projekt za 125 mil. pro 1 360 obyvatel a následné finanční dopady na občany. Lobby firem na čerpání evropských dotací však byly zřejmě mnohem větší. Jak mi dnes vysvětlíte, že v době, kdy jsme na státním fondu řešili seznámení zastupitelstva s podmínkami a konečnou fází podpisu smluv, papírově už stavba probíhala. Staveniště bylo totiž předáno už 22. července 2013 a práce byly zahájeny v srpnu v témže roce. V dalším roce dotyčné firmy teprve přesvědčovaly zastupitelstvo, aby schválilo kanalizaci a čerpání dotací, a na billboardech uvádí, že stavba byla zahájena 31. srpna 2014, tedy přesně po roce. Stavba však podle harmonogramu prací ani v tomto termínu zahájena nebyla. Prodloužené stavební povolení je po formální stránce neplatné. Je zřejmé, že stavba byla fiktivně zahájena, aby nepropadlo stavební povolení, a za těchto okolností by se jednalo o černou stavbu a mělo by být znovu zažádáno o dodatečné stavební povolení.

Pane ministře, proč se Státní fond těmito skutečnostmi nezabýval? Jak řešil upozornění, že bylo zasláno na státní fond usnesení o kterém se nehlasovalo, a starosta tudíž dosud nemá pověření zastupitelstva k podpisu smluv? (Upozornění na čas.) To je téměř všecko. A přesto stavba probíhá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní poslankyně.

Můj věrný fanoušek, paní poslankyně Havlová, se kterou jsme o problematice té předmětné akce hovořili - paní poslankyně, řekněte, dvacetkrát možná? Já si myslím, že určitě. Koneckonců nejenom se mnou, ale vlastně i s mým předchůdcem panem ministrem Podivínským. Ten problém je v tom, že Státní fond životního prostředí opravdu v minulosti několikrát prověřoval tu akci. Naposled zcela nedávno. Ten veřejnoprávní dohled, resp. veřejnoprávní kontrola tam probíhala v listopadu 2013, potom další v roce 2014 a byly zjištěny určité skutečnosti, které vedly opakovaně k vydání za prvé 10procentní korekce, o které víte. Ta byla vydána v roce 2013 na základě toho, že podle názoru Státního fondu životního prostředí došlo prostřednictvím elektronického losování k netransparentnosti při losování. Na základě toho bylo rozhodnuto o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na sníženou částku dotace s korekcí 10 %. Předpokládaná výše korekce byla skoro 8,5 mil. korun, takže velmi citelná. Přesto však i tak bylo... Žadatel se se závěry kontroly neztotožnil, ale rozhodnutí o poskytnutí dotace přijal.

Následně byla provedena již zmíněná veřejnoprávní kontrola, která zjistila určitá kontrolní zjištění, která však opět nemohla být důvodem k tomu, aby byla zrušena ta smlouva, ale pouze byly navrhovány a navrženy také nezpůsobilé výdaje ve výši dalších asi půl milionu korun.

My jsme se potom o tom několikrát bavili a problém z mého pohledu je následující. Vy zpochybňujete jednání, které provedla obec. Opakovaně zpochybňujete kroky, které byly provedeny starostou, ale já jsem vám říkal, a to bohužel stále platí, že pokud by měl Státní fond životního prostředí jednat podle tohoto, tak by musel dostat nějaký jasný podnět. Buď od policie, stavebního úřadu a dalších orgánů. Žádný takový podnět prostě dosud nedostal. Já vím, že tam probíhá vyšetřování Policie České republiky, určitých údajů podle vašich, řekněme, zjištění a udání. Některých právních kroků, které podle vašeho názoru obec udělala v rozporu se zákonem. Ale my můžeme jednat v tomto případě, a věřte, že kolegové ze státního fondu se tím opravdu velmi vážně zabývali i na moje opakované podněty a řadu těchto akcí už jsme řešili, ale dokud nedostaneme jasný podnět buď od policie, nebo stavebního úřadu, že je neplatné stavební povolení, nebo dalších subjektů, tak prostě nemůžeme rozhodnout jinak, protože bychom mohli být okamžitě žalováni, že jsme zrušili akci, která probíhá. To znamená opravdu, ten projekt je v současné době v realizaci. Realizace probíhá podle časového harmonogramu a zadávací dokumentace, kterou podepsala obec a starosta obce právoplatně, a dle sdělení zhotovitele by termín stavebních prací měl být do 31. 10. tohoto roku, takže v souladu s dokumentací a v souladu i s tím časovým harmonogramem.

Takže my opravdu nemáme v této chvíli právní důvod, jak postupovat jinak než udělit příslušné korekce, což se stalo, nebo řekněme rozhodnout o nezpůsobilých výdajích, ale nemáme jinou možnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a vidím, že paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Mě by ještě zajímalo, pane ministře, pokud by se žádalo o dodatečné stavební povolení, jako že já tvrdím, že to poslední povolení je neplatné, tak by mě zajímalo, jestli by bylo posuzováno podle současných kritérií, protože současná kritéria by obec nesplnila. A druhá věc, a to je zcela jasné, všichni víte dobře, že my jsme se zadlužili dneska přes 30 mil., taková malá obec, která má roční rozpočet zhruba 25 mil. Za těch 30 mil. bychom tu obec odkanalizovali sami a určovali bychom si cenu vodného a stočného. Dneska nám ji budete určovat ze státního fondu a v průměru nám to bude dělat 154 korun za kubík vody. To znamená, že máme půl milionu za 22 korun, když lidi platí dluhy. A jak to bude do budoucna, to si vůbec nedovedu představit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Bude stručná na obě otázky. Začnu tou druhou, nebo spíš tím povzdechem. Bohužel, paní kolegyně, Státní fond životního prostředí v tomto případě není arbitr správnosti rozhodnutí obce, pokud jde o technické řešení, a bohužel tedy i zátěž obyvatel. To bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva, že se rozhodlo jít touto cestou, a můžeme samozřejmě spekulovat o tom, zda je pro tu obec momentálně a pro její obyvatele ta nejvýhodnější. Já o tom můžu mít taky své pochyby.

K té vaší první otázce. Já vám na ni teď nejsem schopen odpovědět, to znamená, pokud bychom se prostě bavili o tom, že dojde k neplatnosti nebo zneplatnění stavebního povolení a novým podmínkám. Já tu záležitost samozřejmě ověřím a ozvu se vám, resp. dám vám tu informaci písemně ze Státního fondu životního prostředí v nejbližší době, nejpozději v pondělí příštího týdne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Nykl, který bude interpelovat paní ministryni Marksovou.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně, v roce 2003 vstoupila v platnost evropská směrnice o přesčasové práci, podle které můžou lékaři pracovat pouze osm hodin přesčasů týdně, čili ročně 416 hodin. Česká republika měla deset let na to, aby tuto směrnici přijala a aby se tady vlastně dodržovala. Bohužel se ukazuje i v roce 2015, že lékaři dál slouží do roztrhání a nikdo tuto situaci v nemocnicích nekontroluje, čili je porušován zákon.

Chci se zeptat, jestli jste o tomto informována. Jestli Státní úřad inspekce práce provádí tyto kontroly. Jestli bylo něco odhaleno, když víme od kolegů, že to je zcela běžný fenomén v nemocnicích, to obrovské překračování. A za čtvrté, když se to tedy odhalí, jaké se udělují pokuty, nápravná nařízení a podobně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP