(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já jsem se zúčastnil jedné akce, té snídaně. To jsem tady vzpomínal. Ty ostatní - já nevím, to se zeptejte pana Kalouska, on organizoval také ty akce, i pan Sobotka. Dělá se to desítky let a já nevidím důvod, proč bych měl tohle řešit. Já řeším tam, kde jsem byl na snídani. Pokud je to problém, nebudu chodit na žádné akce a ty peníze, které tam byly, vrátím. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla odpověď na doplňující otázku. Interpelace číslo pět - pan poslanec Kubíček bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj ve věci monitorovacího systému. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, v poslední době se hodně hovořilo o přípravě nového monitorovacího systému evropských fondů označeného pod názvem MS2014+. Moje otázka na paní ministryni je, zda jeho uvedení do provozu neohrozí vyšetřování policie v souvislosti s údajnými pochybnostmi o výběrovém řízení. Jestliže ne, kdy bude toto zařízení uvedeno do ostrého provozu a zda je připraveno na zahájení čerpání evropských dotací. Dále, jaká je připravenost úředníků, kteří toto zařízení budou využívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně má pět minut na reakci.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tento dotaz. I když pět minut na zodpovězení otázky ohledně monitorovacího systému je opravdu velmi málo, tak zkusím odpovědět na všechny otázky, které zde padly.

Monitorovací systém v současné době je připraven na ostrý provoz a pro zadávání výzev ze strany řídicích orgánů. V tuto chvíli je monitorovací systém naplňován daty, to znamená, že každý řídicí orgán, to znamená resorty, které jsou řídicími orgány u těch programů na období 2014 až 2020, jej musí naplnit informacemi z těch programů. Následně, jakmile budou schváleny, tak se vyhlásí výzvy a ten systém je hotov. Čili v tuto chvíli za Ministerstvo pro místní rozvoj monitorovací systém je opravdu připraven na spuštění do ostrého provozu.

Já bych jenom připomněla, že monitorovací systém se dělal nanovo především z důvodů, protože Evropská komise vydala jiná nařízení než v minulém programovém období. V tomto novém 2014 až 2020 spojila všechny fondy, to znamená kohezní fondy plus zemědělské, rybářský fond, vlastně do jednoho balíčku. To znamená, že i monitorovací systém spojil ty systémy do jednoho vyjma pro zemědělský fond, jinak všechny operační programy včetně operačního programu MPO a Ministerstva životního prostředí, která doteď měla své systémy, bude vlastně pod jedním systémem. Je to jednodušší pro žadatele, v podstatě bude jedna žádost pro všechny operační programy. Teď to bylo tak, že MPO mělo eAccount, MŽP mělo BENE-FILL a my jsme měli BENEFIT na ty kohezní, tři jiné systémy. Tyto tři se spojily do jednoho plus se k nim přidal ten rybářský fond.

Co se týká policejního vyšetřování, tak já samozřejmě nemohu sdělovat veškeré detaily, jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj nemohu mařit policejní vyšetřování, nicméně toto vyšetřování by samozřejmě nemělo ohrozit spuštění toho systému, uvedení do provozu.

Nicméně ta otázka se týká i auditní zprávy, kterou jsme obdrželi, a minulou středu Ministerstvo pro místní rozvoj reagovalo auditnímu orgánu na tuto zprávu. Teď jsme jako MMR v očekávání reakce ze strany Ministerstva financí na naši reakci na auditní zprávu.

Chtěla bych zmínit ještě ohledně školení, nebo úředníků, kolik jich je vyškoleno. V podstatě po mém nástupu se začali lidé školit. My jsme vyškolili do dnešní doby asi 1 500 lidí z řídicích orgánů. To jsou již lidé, kteří mohou sami školit ostatní lidi k tomu systému. Čili za poslední měsíce jsme vyškolili opravdu takových 1 500 lidí a objíždíme jednotlivá krajská města, a nejenom krajská města, abychom dali informaci i žadatelům a budoucím příjemcům. Máme vytvořená videa, kde říkáme, co ten systém přinese, jak má žadatel žádat o dotaci a jak bude pro něj přívětivější, jednodušší. Já jsem si tu žádost vyzkoušela, protože umím i BENEFIT, eAccount, BENE-FILLL i další, tak je to jednodušší. To opravdu mohu garantovat. Samozřejmě otázkou je, až se tam naplní data, jakým způsobem to bude fungovat.

To je v tuto chvíli vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Táži se pana poslance - nechce položit doplňující otázku. Další vylosovanou v pořadí je paní poslankyně Pecková. Bude interpelovat pana ministra zemědělství Jurečku. (Není přítomen.) Takže stahujete, ano, výborně.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Zahradníček, který chce interpelovat pana ministra Stropnického, který také bohužel není přítomen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený nepřítomný pane ministře, v loňském roce poskytlo vaše ministerstvo Českému svazu bojovníků za svobodu na činnost dotaci ve výši 3 mil. Kč. Na stránkách Ministerstva obrany byl zveřejněn seznam spolků a sdružení, kterým jste udělili dotaci v letošním roce. Bohužel, Český svaz bojovníků za svobodu neobdržel od Ministerstva obrany na dotacích ani korunu. Oproti tomu Československá obec legionářská obdržela na dotacích téměř 8 mil. Kč včetně dotace ve výši 5,5 mil. Kč na projekt péče o válečné veterány.

Ptám se vás, pane ministře, proč Český svaz bojovníků za svobodu, který sdružuje přímé účastníky druhého odboje, účastníky národního odboje, dále partyzány, politické vězně, pozůstalé po obětech nacismu - a o to je to problematičtější, protože v letošním roce si připomínáme 70. výročí ukončení druhé světové války - neobdržel Český svaz bojovníků za svobodu žádnou dotaci, to znamená ani korunu. Stejně tak bych chtěl vědět, proč právě Československá obec legionářská dle seznamu uvedených projektů má organizačně zabezpečovat připomenutí konce druhé světové války, když v minulosti mezi významné organizátory připomenutí konce druhé světové války patřil právě Český svaz bojovníků za svobodu. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Adamec, který bude interpelovat pana ministra dopravy Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych chtěl od vás informaci, jak to vypadá se stavbou rychlostní komunikace a dálnice R11 a D11. Sice dnes o tom na interpelacích mluvil pan premiér, že se dělá všechno pro urychlení této výstavby, nicméně já pamatuji již šestnáct let, kdy se o té dostavbě mluví, a skutek utek a registruji neustále problémy, dezinformace o tom, kudy vlastně ta dálnice povede, jestli je důležitá, není důležitá. Musím říci, že poslední dobou jsem zaregistroval to, že na polské straně jsou snahy oprášit dálnici, která je známa jako takzvaná Hitlerova dálnice z druhé světové války, která by měla vést na Králíky. Já si myslím, že to je zase další pokus o oddálení dostavby D11 a R11. Mluvím o tom, protože bych chtěl od vás slyšet, jak se to připravuje.

Měl jsem možnost jednat i s panem premiérem, že vlastně je třeba oprášit česko-polskou mezinárodní dohodu o hraničním přechodu této komunikace a že víceméně... (Řečník se odmlčel, protože v sále se poslanci hlasitě baví.) Já počkám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Utíká vám čas.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já vím. Když pánové se baví. Dobře.

Všechny tyto pokusy vedou k tomu, že neustále se výstavba oddaluje. Dálnice pro nás je důležitá. Mezinárodní dohoda by se měla oprášit s tím, že Poláci jsou v současné době připraveni vést dálnici do Bolkowa a pak čekají na českou stranu, a zda je pravděpodobná ta varianta, že by se začalo stavět souběžně s dostavbou směr Jaroměř zároveň od státní hranice po Trutnov. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a poprosím pana ministra o reakci. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP