(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já chápu, že se pan kolega Heger hlásí s faktickou poznámkou, a nemohu ji udělit, protože to jednací řád neumožňuje.

Další interpelace, interpelace paní poslankyně Pastuchové na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. (Hovor mimo mikrofon.) Pane poslanče, nemáte slovo, prosím. Ne, ve sněmovně bude mluvit ten, kterému udělí předsedající slovo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace zní: personální otázky na Ministerstvu zdravotnictví. Těch otázek by mohlo být asi mnoho vzhledem k šachovým partiím, které se teď na ministerstvu dějí a asi do června dít budou. Ale já se zaměřím na jednu věc. Tím, že jsem původní profesí zdravotní sestra - záchranář, logicky se ve výboru pro zdravotnictví zabývám situací zdravotních sester, resp. nelékařského zdravotnického personálu v České republice. Trápí mě jejich nedostatek, jejich pracovní podmínky, jejich ohodnocení, jejich kompetence a samozřejmě systém vzdělávání naší republiky, který já osobně nazývám chaosem. Ministerstvo zdravotnictví už několik let připravuje novelu zákona o nelékařských zdravotních povoláních č. 96/2004 Sb., která by mohla mnohé vyřešit, ale zatím to tak bohužel nevypadá.

Sama jsem už podnikla několik setkání, bylo jich celkem pět v krajích naší republiky. Setkávám se se zdravotními sestrami a v květnu připravuji i velkou konferenci na toto téma v Poslanecké sněmovně. Výhrad z praxe existuje nepřeberné množství, což by se podle mého názoru mělo v této novele projevit. Ač jsem se v mnoha věcech neshodovala, akcí se osobně účastnila také hlavní sestra České republiky paní magistra Alena Šmídová. Ještě předminulý pátek jsem s ní vedla velmi konstruktivní jednání, na kterém se ukázalo, že dokážeme najít společnou řeč a obě chceme situaci řešit ve prospěch právě nelékařských zdravotnických profesí. Domlouvaly jsme se na společných akcích na květen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, budete muset dokončit svou otázku v doplňující části. Nemohu vám udělit dál slovo, musíte... Prosím pana ministra, jestli... Ale stavíte mě do velmi nezáviděníhodné role, protože jednací řád je zcela jasný. Dvě minuty na otázku, jednu minutu na doplňující otázku. Pan ministr má pět a dvě minuty. Takže jestli se vzdáte doplňující otázky, tak vám dovolím, abyste přečetla ty otázky, aby pan ministr měl na co odpovídat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vzdám se jich, takže dávám otázku panu ministrovi. Dostaly se ke mně informace, že magistra Šmídová odešla kvůli tlakům v rámci resortu zdravotnictví. Ráda bych se zeptala, zdali jsou takové důvody k odchodu profesionálky na vašem ministerstvu možné, a pak by mě zajímalo, kdy a jak se chystáte obsadit toto místo a kdy bude předložena novela zákona. Jestli nebude zase odložena a budeme čekat další roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já zkusím postupně odpovědět na otázky paní poslankyně.

Nevím, co bylo důvodem rezignace paní hlavní sestry, koneckonců každý má právo práci, kterou zastává, ukončit v případě, že má pocit, že má jiné životní plány, takže jsem úplně neřešil důvody, které k tomu paní magistru Šmídovou vedly. Koneckonců ona je podřízená náměstka pro zdravotní péči pana profesora Vymazala z hnutí ANO. S panem profesorem Vymazalem jsem o celé záležitosti hovořili a byl jsem ubezpečen, že zhruba do 14 dnů by místo hlavní sestry mělo být obsazeno kompetentním člověkem.

Nicméně musím se s vámi shodnout v tom, že i já jsem byl poměrně překvapen a ne úplně spokojen s časovým postupem, jakým probíhalo předkládání zákona č. 96, protože tak jak jsem na ministerstvo nastoupil, byl jsem informován, že tato novela je připravena, nicméně že z hlediska nelékařských profesí panují poměrně zásadní rozdílné názory na to, jak ten systém má být upraven. My už jsme někdy na podzim loňského roku k tomuto tématu s kolegy náměstky i s paní magistrou Šmídovou měli poměrně obsáhlou diskusi, kde jsem měl pocit, že jsme dali poměrně jasné zadání, jakým směrem se to má ubírat. Přiznám se, že jsem úplně nebyl spokojen s tím, že jsem se dověděl opět tedy i v prvním kvartálu tohoto roku, že je zde stále plno neujasněných otázek a že se hledá konsenzus, a až se nalezne ten konsenzus, tak zákon bude předložen. Já mám prostě obavu, že ten úplný konsenzus se nenajde. A velmi vítám iniciativu v Poslanecké sněmovně k tomuto, kterou jste vy i vaši kolegové vyvinuli. Myslím si, že je třeba ten zákon předložit, a pokud tam jsou věci, které je třeba rozhodnout, tak po nějaké velmi seriózní diskusi tu záležitost rozhodneme.

Dal jsem pokyn, aby novela, která je v podstatě hotová, nám byla předložena do 14 dnů na poradu vedení a potom aby už probíhala standardní legislativní procedura, vnitřní, vnější připomínkové řízení. Myslím si, že i ten termín, který byl stanoven v legislativním plánu vlády, to znamená předložení někdy v listopadu, je zbytečně dlouhý. Pro mě je ta záležitost prioritou, protože si myslím, že systém vzdělávání je nešťastně nastavený, že české zdravotnictví trápí nedostatek erudovaných sester a že by ta legislativní norma spíše měla pomáhat než škodit. Takže chci tady dát garanci, že to považuji za prioritu, že to urychlíme, a předložíme velmi rychle zákon k diskusi a budeme se snažit hledat i s členy Poslanecké sněmovny, kteří se tím zabývají, konsenzus tak, abychom pomohli českému zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Němečkovi a končím tuto interpelaci. Nyní je na řadě interpelace pana poslance Jiřího Koubka na pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dovolte mi nejprve k vám. Já jsem si vždycky velice vážil toho, jak řídíte objektivně a nestranně schůzi. Myslím, že jste to prokázal opakovaně, když jste dokázal usadit i poslance své strany. Myslím si, že jste teď v uplynulých minutách prokázal, že dneska jste asi unaven, vyčerpán a už na to nemáte. Já vás prosím, abyste se nechal vystřídat, neboť jste nezjednal pořádek, když tady ministr vlády urážel našeho kolegu. Já vás prosím, abyste se nechal vystřídat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, samozřejmě, je možné, abych se nechal vystřídat, pokud na tom trváte. Já s tím nemám žádný problém, ale nemám v žádném případě pocit, že jsem nezjednal pořádek tím, že jsem neumlčel pana poslance Kalouska, který tady vykřikoval, aniž by mu bylo uděleno slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Prosím, neubírejte mi čas. Já vás požádal - ano, nebo ne. Ubíráte mi čas. (Předsedající: Já se...) Dobře, já to respektuji. Takže moje interpelace běží, mám na to 50 vteřin.

Chtěl bych navázat na to, co už tady zaznělo. Moje interpelace se jmenuje snídaně s MAFRA.

Vážený pane ministře financí, chtěl bych se zeptat a odkázat se na vaše slova, která tady dneska zazněla, že ty peníze vrátíte. Tedy myšleno vy jako majitel MAFRA vrátíte peníze, které MAFRA získala od státních podniků. Dovolte mi se vás tedy zeptat - vrátíte ty peníze kdy? Tento týden nebo příští týden? To je první otázka. A druhá: Kolik to peněz bylo? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Slovo má pan ministr Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Takže jedná se o jednu společnost a to je firma ČEZ. Kde sedí celá koalice. Kdysi tam seděli vaši nominanti, ten léčitel, nevím, koho jste tam měli. Ti vaši politici. Údajně se jedná - moment - o 200 tisíc korun. Takže pokud je třeba, dám vám je dneska večer a můžeme je spolu odnést na ČEZ. Pokud Beneš otevře kasu, můžete ho vzít do pokladny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Vážený pane ministře, pane továrníku Babiši, pane mediální magnáte. Obávám se, že se nejedná o jedinou akci, a vycházím z informací, které má MAFRA uvedené na webových stránkách. Těch eventů bylo více a nejednalo se jenom o ČEZ. Je tam uvedena i firma Čepro nebo ČEPS. Prosím tedy o doplňující otázku: Kolik tyto firmy věnovaly společnosti MAFRA a kdy tyto peníze vrátíte? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP