(10.00 hodin)

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, protože jsem byl u toho a byl to zhruba před rokem a půl můj návrh, abychom se zeptali, jak je to s kontrolami v České republice, tak bych to chtěl jenom trošku zlidštit a trošku uvést příklad, aby nám to bylo jasné. Určitě mi starostové a starostky, kterých je tady požehnaně, potvrdí, že ani pokud jim jedna kontrola vyjde, nejsou, jak se říká, za vodou. Protože najde se tečka nebo čárka za nějakou větou, již to jde na finanční úřad, na ředitelství financí, pak prosíme o posečkání, prosíme o odpuštění. V lepším případě dostaneme jenom výchovnou pokutu.

Já si myslím, že je načase, aby se to změnilo. Myslím si, že starosta by po té jedné kontrole měl mít jistotu, že všechno udělal správně, že peníze z dotačních titulů byly správně použity. To znamená jedno kulaté razítko. Další následné kontroly nechť si mezi sebou vyřídí jednotliví účastníci, to znamená, jestli někam přijde NKÚ, tak ať si zjistí, jestli finanční úřad správně zhodnotil všechny aspekty, a v té chvíli řekl ano, je to správně, anebo ne, vy jste udělali chybu. Ale my v tomto případě všechno svádíme vždycky na starosty nebo i na právní subjekty, které požádají o dotační titul. Z toho důvodu výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj iniciuje právě to, abychom zjistili, jaký je systém, abychom dali oporu a podporu všem, kteří žádají o dotace, v tom smyslu, že je někdo zkontroloval, že někdo řekl ano, nepochybili jste, dal tam kulaté razítko a konec. (Potlesk z lavic ODS.)

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Bendl, řádnou, ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě se omlouvám, velmi rychle, omlouvá se paní poslankyně Šánová z dnešní schůze, pan poslanec Koskuba od 14.30 hodin, paní poslankyně Chalánková od 10 do 13 hodin a ještě paní poslankyně Golasowská od 10. hodiny. A nyní už má slovo pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já využiji toho, že se nikdo nehlásil k technické, a proto s řádnou poznámkou, byť je to materiál, který je poměrně nekontroverzní, ale týká se obecného fungování veřejné správy, tak jak tady říkala paní předsedkyně.

Myslím, že většina z vás, kteří se pohybují buď v té komunální, anebo regionální sféře, potvrdí, že dnes už bez dotací téměř nic nejde. Naše země se bez dotací vůbec nepohne, veřejná správa bez dotací téměř nic neudělá, stát téměř taky ne, protože jsme všude předotováni a téměř každá státní instituce, která se kolem této dotace mihne, chce mít právo kontroly. Pak se ale stává to, co tady říkala paní předsedkyně, že dochází k duplicitám, někde dokonce ke triplicitám. To je jedna poměrně závažná věc, která často v tom procesu rozhodování o tom, jestli se něco fyzicky opravdu má udělat, jestli má dojít k nějaké investici či k provedení nějakého projektu, tak se ty doby rozhodování velmi prodlužují. To je jedna negativní vlastnost. Ta druhá negativní vlastnost je, že tady vzniká absolutní právní nejistota v tom, že jeden orgán, který kontroluje jednu věc, vám řekne, že je to všechno v pořádku, a druhý najde nějakou chybu a řekne všechno v pořádku není. A třetí najde úplně nějakou jinou chybu a v tu chvíli zastupitelstvo, starostové či jiné orgány, krajské rady apod. prostě nevědí, jak se v téhle věci mají vůbec zachovat, protože žijeme v období kriminalizace kdekoho a kdečeho. Protože to zase souvisí s těmi dotacemi, kde si kdo chce kde prolobbuje.

Dostáváme se do situace, kdy státní správa má zaměstnaných spoustu lidí tím, že se zabývají kontrolou, ale výsledek je, že se všichni bojí nakonec rozhodnout, co je vlastně správně. Takže to nakonec stejně celé jde k soudu a projekt realizován není.

Taky jsem zažil, můžu uvést jeden příklad, kdy svého času ministr zdravotnictví Rath trávil se svými kontrolami na krajském úřadě ne týdny, ale měsíce. V průběhu těch měsíců kontroly bylo několikrát vyměněno vedení kontrolních orgánů, protože už odmítaly tlak z Ministerstva zdravotnictví tehdy na šikanu, kterou směrem ke kraji udělaly. Byly tam několik měsíců, aby nakonec nic nezjistily, ale fungování chodu úřadu jako takového bylo narušené. Myslím, že je třeba, abychom se podívali na systém fungování kontrol. Tím neříkám, že má být kontrol méně. Nechť je klidně kontrol více, ale efektivita je vyšší, tak aby nechodilo několik orgánů kontrolovat jedno a totéž, ale spíše aby byla třeba častější kontrola něčeho, na co se normálně nedostává.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Otvírám podrobnou rozpravu. Poprosím paní předsedkyni Halíkovou, aby se odkázala na usnesení, které přijal výbor. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Ano, děkuji. Takže návrh usnesení máte všichni předložen jako tisk 530 a je to usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 5. schůze ze dne 5. března 2014.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní předsedkyně, já ještě jsem v tom vašem vystoupení zaznamenal, což v tom návrhu usnesení není, konkrétní termín. Takže pokud si přejete, abychom uložili vládě termín do konce července 2015, tak to můžeme takto modifikovat.

 

Poslankyně Milada Halíková: Já jsem původně říkala do konce prvního pololetí s tím, aby tento bod byl zařazen pak na schůzi Sněmovny v září. Takže do konce prvního pololetí letošního roku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Což si myslím, že je do konce července 2015. Ale nejsem nějak ve sporu. Takže bychom modifikovali usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o přípravu materiálu, který přehledně seznámí poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků, a to do konce prvního pololetí, tedy do konce června. Omlouvám se, ne do konce července. A to do konce prvního pololetí 2015. Teď už je to jasné všechno.

Je zde žádost o odhlášení, takže já vás žádám o novou registraci, a jakmile se ustálí počet, tak budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení i s tím termínem do konce prvního pololetí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 164, přihlášeno je 138, pro 135, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali bod číslo 99.

 

Budeme pokračovat bodem

 

100.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
/sněmovní tisk 178/

Prosím paní předsedkyni petičního výboru paní poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou, aby nám tuto zprávu uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, přeji dobrý den, kolegyně a kolegové. Zpráva, kterou vám z pověření petičního výboru předkládám, má nízké číslo 178 a skutečně se týká druhého pololetí roku 2013. Proto pouze velmi stručně připomenu, že v tomto období jsme ve Sněmovně obdrželi celkem 23 petic, které podepsalo 188 873 osob, opět výrazný nárůst proti předcházejícímu období. Nejpočetněji zastoupenou peticí byla petice proti šmejdům. Další následovala petice požadující rozpuštění Poslanecké sněmovny.

V podrobné rozpravě vám potom doporučím přijetí usnesení. V tuto chvíli tedy děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím paní předsedkyni.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Petiční výbor schválil předloženou zprávu o peticích a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, podle něhož Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP