(9.40 hodin)
(pokračuje Kudela)

Vítám komplexní pozměňující návrh. Akorát jsem se zastavil u toho, že by obce paušálně mohly promíjet poplatky osobám, které jsou umístěny v domech pro seniory. Co to je dům pro seniory? Je to dům s pečovatelskou službou, je to domov důchodců, či jiné zařízení? A proč by osoby, senioři - mám velkou úctu k seniorům - proč bychom měli dělat rozdíl mezi seniory v domovech s pečovatelskou službou a seniory, o které se starají rodiny doma? Toto ustanovení se mi nelíbí pro jeho nejednoznačnost, ale na druhou stranu vítám možnost obcí ve zvlášť odůvodněných případech poplatek prominout. Máme seniory, kteří mají své důchody větší než mnozí zaměstnanci, mnozí pracující, a tito senioři bydlí v domovech s pečovatelskou službou a mají být osvobozeni. Toto se mi nelíbí, a proto navrhuji, abychom tento bod vypustili a nechali to pouze na pravomoci obcí ve zvlášť odůvodněných případech poplatek prominout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Fischerová. Pardon, omlouvám se, paní navrhovatelka chce faktickou poznámku. Tak prosím, dvě minuty.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Pardon, já musím jenom reagovat tady na předřečníka. Jedná se o poplatek v případě seniorů, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory, protože vlastně platí za odvoz dvakrát. Jednou se platí za odvoz odpadů, který platí dům pro seniory nebo s pečovatelskou službou a jiné, a jednou ho platí v místě trvalého bydliště. Takže tam jde o to, aby nevznikala duplicita. Pokud senior bydlí doma a pečuje o něj rodina, tak v místě trvalého bydliště platí standardně za odvoz odpadu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Teď má slovo s řádnou přihláškou paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navážu tedy na své předřečníky i na předkladatelku a vyjádřím se ještě úplně zase z jiného pohledu k této věci. Sledovala jsem, jak podobně předkládal i Senát jiný zase sněmovní tisk, který byl v lednu v prvním čtení vlastně shozen z programu, když to tak řeknu česky. Poté jsem konzultovala i s jednotlivými ekonomickými odbory na různých radnicích, jaká je praxe, a byla jsem upozorněna na to, že i nový pozměňovací komplexní návrh, který prošel v rozpočtovém výboru, přijal si ho za své tedy i výbor ústavněprávní - tak tam chci upozornit zejména na citlivost údajů, protože v § 16 je citováno, že toto vše bude řešit zastupitelstvo obce nebo města. A jestliže poplatky za komunální odpad, nebo se to týká poplatků ze psů, jsou řešeny správními poplatky a je to všechno vlastně daň, i když to bylo konzultováno s Ministerstvem financí, jak jsme se o tom bavily s paní předkladatelkou, tak prakticky to chodí tak, že toto jsou opravdu daně, které mají být řešeny správním poplatkem, a ne aby to řešilo zastupitelstvo města. Něco jiného jsou třeba, když jde o osvobození, nebytové prostory nebo bytové prostory, nájmy, to je v kompetenci samosprávy města.

Takže já sem vnáším ještě další pohled do tohoto zákona ve druhém čtení a jistě se přihlásím ještě do... nebo už jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kdy ve spolupráci s panem poslancem Vilímcem, který připravil pozměňovací návrh, a týká se to právě této věcné změny. Já vám to mohu přečíst hned a pak už se jenom odkážu v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že pokud je to pozměňovací návrh, tak to patří do podrobné rozpravy. Nechci vás nijak omezovat, ale bude to asi jednodušší.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji, naprosto souhlasím. Já jsem jenom chtěla to zdůvodnění přečíst teď a pak už se jenom odkázat. Tak já to nechám všechno, až budu svítit podruhé. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď tady mám faktickou poznámku pana poslance Adamce a po něm fakticky pan poslanec Beznoska. Ano, dobrá.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom, když navážu na kolegyni Fischerovou, chtěl říct, že jsem se jako dlouholetý starosta s tímto problémem nikdy nesetkal. Pro mě je to úplně novinka, co tady probíráme na půdě tohoto ctěného shromáždění. Já si myslím, že toto by mělo být i víceméně v kompetenci jednotlivých obcí a měst, protože pokud mají zastupitelé rozum, nebo aspoň radní rozum, nebo vedení města, tak by k těmto případům vůbec nemělo docházet. Asi jsou jiná města, kde si s tím poradit neumějí, tak proto to musíme řešit zákonem. Ale na druhé straně bych tady skutečně protestoval, aby to odpouštění pro děti, které vinou svých rodičů se dostanou do této situace, aby skutečně provádělo zastupitelstvo obce nebo města, protože nejenom to, že se dostanou lidé k citlivým údajům z toho města, z té obce, ale ti dotyční, ty dospělé děti, jak bych to chtěl vyjádřit, se dostávají na úroveň neplatičů nájemného a podobných rošťáků. Takže já bych tady viděl, aby to bylo v rámci úřadu, v rámci buď finančního odboru, nebo správního odboru, a rozhodně bych podpořil to, co říkala kolegyně Fischerová.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se zda pan poslanec Beznoska trvá na své faktické poznámce. Říká, že netrvá a míří k řečništi. (Smích.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké dopoledne, díky za slovo. Ivan Adamec to řekl tak, jak to cítím já. Já jenom zkušenost, možná ještě další komunální politici kdyby přišli k mikrofonu. Za osm let jsem žádný takový případ k řešení v Mladé Boleslavi nezaznamenal. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Tolik tedy přihlášky do obecné rozpravy. Pokud další přihlášky nejsou, tak obecnou rozpravu končím. V této fázi předpokládám, že žádná závěrečná slova nebudou třeba. Návrh na vrácení návrhu nepadl, takže můžeme otevřít rozpravu podrobnou. První je pan poslanec Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dnes do třetice. Jak jsem řekl ve své obecné rozpravě, navrhuji, abychom z nově vloženého odstavce 3 písm. c) vypustili písm. d), které se právě týká paušálního osvobození od poplatku osob umístěných v domech pro osoby se zdravotním postižením atd. Je to načteno jako -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ten návrh má v systému číslo...

 

Poslanec Petr Kudela: Ten návrh má v systému 2162. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji podruhé za slovo, pane předsedající. Já přečtu jednu větu k pozměňovacímu komplexnímu návrhu. Předkládám to za pana Ing. Vladislava Vilímce, který je dnes řádně omluven, který vytvořil tento pozměňovací návrh.

V bodě 4 pozměňovacího návrhu obsaženého ve sněmovním tisku 219/3 a 219/4 se v § 16a a 16b slova "zastupitelstvo obce" nahrazují "obecní úřad".

Ještě krátké zdůvodnění k tomuto pozměňovacímu návrhu. Týká se to vlastně usnesení rozpočtového výboru i usnesení ústavněprávního výboru a vychází ze skutečnosti, že zatímco zastupitelstvo obce rozhoduje o výši místních poplatků vydáním obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti, správcem těchto místních poplatků je vždy příslušný obecní úřad, který jedná v přenesené působnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP