(16.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ta první veřejná podpora skupině Agrofert, nejenom jí, ale skupině Agrofert dominantně, spočívá v prodloužení té daňové úlevy. Pan ministr Jurečka měl nepochybně pravdu, do této chvíle jsou biopaliva osvobozena od spotřební daně. Návrh počítá s tím, že budou zatížena poměrně marginální spotřební daní ve výši 1,80 koruny na litr. Nicméně samozřejmě takhle malé zatížení spotřební daní z toho produktu dál dělá velmi atraktivní, cenově konkurenceschopný produkt na trhu. A tím, že je zatížen touto minimální spotřební daní, navíc padne pod monitoring celní správy, takže ono je to v podstatě pro povinnou spotřebu a její produkci těchto biopaliv, ono je to v podstatě výhodné.

Celkový objem této daňové úlevy odhadlo Ministerstvo financí na léta 2015 až 2020 na celkem 9 miliard korun na úkor příjmů veřejných rozpočtů. Z toho zhruba 8,2 miliardy na úkor příjmů státního rozpočtu a zhruba 800 milionů na úkor příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to tedy veřejná podpora z veřejných rozpočtů v objemu 9 miliard. Vznikla celkem žertovná diskuse, vůči komu je tato veřejná podpora adresována. Jestli z toho mají výhodu ti zákazníci, nebo ti výrobci, nebo ti distributoři. Budiž řečeno ryze technicky, že z hlediska nároku vratky na spotřební daň ten nárok vzniká tomu, kdo z daňového skladu uvolňuje palivo do volného daňového oběhu. Podle technologických možností někdo má ten daňový sklad u výrobce, například Unipetrol ho má u rafinérií, Agrofert má své daňové sklady u Preolu Lovosice, u Agrofertu Domažlice a jinde. Každý má ten daňový sklad v podstatě tam, kde mu to vyhovuje, a to právo i ta povinnost vzniká v tom daňovém skladu. Nicméně je zcela lhostejné pro to, komu je adresována ta výhoda, je zcela lhostejné, kde na té lince výrobce-distributor-zákazník je ten daňový sklad a kde vzniká nárok na vratku.

Daňová úleva je za účelem podpory odbytu. O tom snad nikdo nepochybuje. Podpora odbytu je současně podporou produkce. O tom samozřejmě také nikdo nepochybuje. To je jednoduchá rovnice, o které nepochybují ani děti z mateřské školy. Možná si řada z vás vzpomene na strašidlo, které obcházelo Evropu před sedmi lety jménem šrotovné. Spočívalo v tom, že každý, kdo si koupí nové auto, dostane od státu příspěvek na nákup toho nového auta. Já si kladu za čest, že jsem tenkrát zabránil vstupu této příšernosti na území České republiky. Ale i největší podporovatelé tohoto nástroje si netroufali tvrdit, že ho prosazují proto, aby ti nešťastní chudí zákazníci měli ta levnější autíčka. To si fakt nikdo netroufl říkat. Všichni férově přiznávali, že to je ve prospěch výrobce, ve prospěch producenta, ve prospěch automobilového průmyslu.

Tedy i v tomto případě, je-li věnováno - běžte telefonovat někam jinam, pane Schwarzi, já vás nepřekřičím - tedy i v tomto případě, je-li věnováno 9 miliard na podporu odbytu biopaliv, je věnováno 9 miliard na podporu produkce biopaliv, na podporu jeho výroby, a vezmeme-li v úvahu, že Agrofert má téměř 60 % na domácím trhu biopaliv a je současně dominantním pěstitelem řepky, pak úvaha, že z těchto 9 miliard je 5 miliard věnováno na podporu výroby Agrofertu, je úvaha spíše zdrženlivá než nadnesená.

Rád bych vás tedy proto, pane nepřítomný premiére, upozornil, že jakkoli ministr financí férově přiznává, jak vy říkáte, férově přiznává konflikt zájmů v této věci, zásadním způsobem klame o objemu konfliktu zájmů v této věci. Ten opravdu není těch 70 milionů. Ono by 70 milionů možná stačilo za normální situace, ale ono to opravdu není těch 70 milionů. Já nevím, jaké jsou jeho zisky. Já nevidím do vnitřních čísel skupiny Agrofert a vidět ani nechci, ale že z 9 miliard veřejné podpory je 5 miliard věnováno na podporu produkce skupiny Agrofert, o tom prostě nemůže být pochyb.

Takže to je ta první veřejná podpora. Ta by se snad ještě dala pochopit, kdyby nebyla doprovázena ďábelskou kombinací novely zákona na ochranu ovzduší, která je součástí tohoto návrhu.

My tady máme novelu zákona o spotřebních daních, ale správně by tam měla být novela zákona o spotřebních daních a novela zákona na ochranu ovzduší. Pikantní na tom je, že za legislativu spotřebních daní je odpovědný ministr financí, číslo legitimace 001, a za novelu zákona - za legislativu ochrany ovzduší je odpovědný ministr životního prostředí, číslo legitimace 002, a předkládá to ministr zemědělství, jeho číslo legitimace v KDU-ČSL nevím. (Pobavení v sále.)

Tato novela zákona na ochranu ovzduší v § 19 jednak významným způsobem upravuje a reguluje monitoring, sledování biopaliv, ale především naprosto zásadním způsobem omezuje tu možnost, o které jsme tady mluvili, a sice možnost odečítat si tu povinnost povinného míchání díky prodeji čistých biopaliv.

Před chvílí jsem upozorňoval na to, že v roce 2012 jsme si dávali velký pozor na to, aby se efekt těch dvou podpor nesečetl, aby ten objem byl konstantní. Novela zákona na ochranu ovzduší v § 19 tuto možnost omezuje o 70 %. Protože říká - ať prodáš, distributore, těch čistých, daňově zvýhodněných biopaliv kolik chceš, stejně jsi povinen dát 2 % biolihu do benzinu a 4 % bionafty do nafty, což je 70procentní omezení té možnosti si odečíst, to znamená v mezním případě logicky skokové až 70procentní navýšení spotřeby biopaliv sčítáním, tedy duplicitou oněch dvou podpor. Kdo z toho bude nejvíc profitovat, jsme si řekli před chvílí, když jsme si řekli, kdo je dominantním producentem na trhu biopaliv.

Tento poměrně nevinný technický paragraf, který ovšem ve svém důsledku dramaticky navyšuje povinnou spotřebu biopaliv v zemi, neunikl bystrému oku pana ministra Jurečky, který v připomínkovém řízení k tomuto návrhu - tady prosím znovu, předkládal ministr financí, který tvrdí "já nic, to Ministerstvo zemědělství", předkládal ministr financí, a připomínkovalo Ministerstvo zemědělství. A Ministerstvo zemědělství uplatnilo v připomínkovém řízení zásadní připomínku do té míry relevantní a kompetentní, že já ji radši přečtu, protože tak dobře, jako to udělal pan ministr Jurečka, já bych to formulovat neuměl. Prosím pěkně, ta připomínka zní - mluvíme o tom § 19. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP