(16.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Na pravou míru chci také uvést částku 9 mld. korun, což je prý celkové daňové zvýhodnění biopaliv na příštích pět let, tedy peníze, které stát údajně nevybere na daních. Toto číslo je zavádějící, protože je to předpokládaný strop, maximální možná hranice daňového zvýhodnění. Navíc na zvýhodnění, a to chci zdůraznit, nemají nárok výrobci biopaliv, ale koneční distributoři, kteří také i z bionafty odvádějí státu daň z přidané hodnoty.

Pro srovnání, za pět let od roku 2009 do roku 2013 představovalo toto zvýhodnění biopaliv přibližně 4 mld. Kč, byť i tehdy Miroslav Kalousek v Poslanecké sněmovně před rokem 2010 tento návrh uváděl s tím, že případná notifikovaná podpora může být v částce až 11,7 mld. Kč. Vzhledem k tomu, kdy byly směrnice, které nám závazně ukládají to, o čem jsem hovořil, přijaty, tedy za vlád, v kterých seděl právě Miroslav Kalousek, tak dnes naplňujeme závazky, které dal právě Miroslav Kalousek.

Dámy a pánové, dovolte, a věnujte mi prosím pozornost úplně v závěru. Je to velice důležitý text:

Je nepochybné, že tato úprava bude mít svůj nemalý dopad na veřejné rozpočty. Ministerstvo financí ho odhaduje někde mezi 4 až 5 mld. korun ročně za předpokladu, že nebude docházet k daňovým únikům. Správce daně, a my jsme se tomu mimořádně věnovali, učiní vše pro to, aby k těmto únikům nedocházelo. Nicméně tam, kde je prostor, jsou i rizika a samozřejmě nikdy nelze vyloučit, že k oněm únikům docházet bude. Ty teoretické daňové úniky je nutno přičíst k oněm 4 až 5 mld. aritmetického propadu.

Nicméně přesto vláda ČR v souladu se svým programovým prohlášením, v souladu se závěry Evropské rady je odhodlána bojovat s klimatickými změnami do posledního muže, do poslední kapky krve (smích a potlesk několika poslanců), do posledního krejcaru, a proto si vás jménem vlády ČR dovoluji požádat o projednání a schválení tohoto návrhu zákona.

To neřekl Marian Jurečka, to řekl Miroslav Kalousek 25. 3. 2009 v prvním čtení, když projednával principiálně stejnou novelu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, milá řepková lobby (hluk v sále), dřív než vás seznámím se stanoviskem zpravodaje k tomuto návrhu zákona, dovolte mi pro osvěžení, zvlášť těch, kteří jsme tu tenkrát nebyli, několik historických milníků v podpoře biopaliv skutečně za naplněním cílů, ke kterému jsme se zavázali ještě za Topolánkovy vlády.

Nebudu vás obtěžovat dřevními časy let devadesátých a dotačními tituly, ta historie je stará 20 let, ale začnu prvním milníkem, kde mě tak hezky citoval, a já mu děkuji, pan ministr Jurečka. Začnu prvním programem, který byl jako první notifikován za ČR v rámci Evropské komise na léta 2010 až 2015 a který spočíval v daňové úlevě čistých biopaliv, tedy vysokoobjemových biopaliv, ať už biolihu, nebo řepkového oleje. Znovu opakuji, u vysokoobjemových biopaliv, která byla zproštěna spotřební daně. Tak vznikl na trhu pohonných hmot produkt, který díky tomu, že nebyl zatížen spotřební daní, byl konkurenceschopný cenově a někteří přepravci na něj postupně začali přecházet a skutečně jeho spotřeba se zvyšovala. To byl onen program, který byl notifikován na léta 2010 až 2015, aniž kdokoli komukoli sliboval, že po roce 2015 bude prodloužen. To znamená výrobci, kteří dnes říkají, že v dobré víře čekali nejméně do roku 2020, to říkají zcela bezdůvodně. Ten program byl notifikován na léta 2010 až 2015 a tato povolená veřejná podpora vyprší 30. 6. letošního roku.

Druhý velmi zásadní milník byl rok 2012, kdy na základě evropské směrnice o povinném přimíchávání biosložek do pohonných hmot byla schválena za poměrně dramatických okolností v této Sněmovně novela zákona o ovzduší, která zavádí všem distributorům povinnost přimíchávat biosložky do pohonných hmot, a to tak, že 4,1 % biolihu do benzinu a 6 % bionafty do nafty povinně. Došlo ale, vzhledem k tomu, že jsme předtím měli už notifikován onen program na daňové zvýhodnění vysokoobjemových biopaliv, došlo tady k duplicitní veřejné podpoře. Ta první veřejná podpora spočívala v daňové úlevě čistých biopaliv a ta druhá veřejná podpora v povinném regulativu, že musíte jako distributor namíchat příslušná procenta do litru benzinu a nafty. Jednalo se o duplicitní veřejnou podporu, což je něco, co prostě není dobře. A aby se efekt těchto dvou podpor nesčítal, tak v té novele zákona o ochraně ovzduší bylo a stále je velmi rozumné ustanovení, že tuto povinnost prodat určité množství biopaliv na prodaná paliva můžete splnit obojím způsobem, jak prodejem čistých biopaliv, tak povinným přimícháváním. Jinými slovy, čím více prodáte čistých biopaliv, tím méně musíte přimíchávat. Až v onom extrémním případě, a takových distributorů je skutečně celá řada, kteří si tu povinnost splní tím, že odprodají příslušné množství čistých biopaliv, a pak už vůbec nemusejí míchat a prodávají jenom čistá fosilní paliva. Povinný objem biopaliv oni už prodali. Znovu říkám, jsou tu dvě veřejné podpory, ale možnost navzájem od sebe odečítat, tzn. efekt těchto podpor se nesčítá, rozměr je konstantní. A tak je to dodnes. To je současný právní stav.

V srpnu 2014 skutečně vláda schválila pokračování daňové podpory biopaliv do roku 2020, což upřímně řečeno zvlášť v onom roce 2012, kdy se schvalovala novela zákona o ochraně ovzduší, s tím nikdo nepočítal. Naopak, tam se řešila situace, jak nedopustit, aby se sečetl efekt obou dvou veřejných podpor, proto to můžete řešit buď prodejem čistých biopaliv, nebo přimícháváním, nebo kombinací, s tím že v roce 2015...

Kolegové, prosím. Je to docela obtížné, protože je to sofistikovaná problematika a já bych rád, abyste ji pochopili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám. Prosím kolegy, kteří se baví o něčem jiném, aby přenesli svůj hovor do předsálí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: S tím že v roce 2015 skončí daňová podpora čistých biopaliv a dál bude pokračovat jenom ono povinné přimíchávání a už se bude jednat jenom o tu jednu veřejnou podporu, stanovenou povinností přimíchávat.

Vláda v srpnu 2014 k tomu zaujala jiné stanovisko, skutečně schválila prodloužení daňové podpory čistých biopaliv do roku 2020, což je ovšem něco, co musí být znovu notifikováno a dodnes to notifikováno není, a na základě usnesení o schválení tohoto programu ministr financí zpracoval a předložil, tak jak mu ukládalo usnesení z tohoto programu, novelu zákona o spotřební dani. A to je tisk 418, který teď máme před sebou a který projednáváme. Ovšem aniž mu to ukládal program. Ten mu uložil zpracovat novelu zákona o spotřební dani, ministr financí z pilnosti předložil novely dvě, které máte v tisku 418/0. Novelu zákona o spotřební dani a novelu zákona o ovzduší, o které tady předkladatel pan ministr Jurečka nemluvil.

Promiňte, prosím, já se napiju.

Jsou to tedy dvě novely, a protože tady máme několik novel zákona o spotřební dani, měli jsme tu tisk 417/0, budeme tady mít cigarety, dovolte, abych této novele řekl návrh zákona o dvojité veřejné podpoře skupiny Agrofert. Projdeme si jednu tu podporu po druhé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP