(17.40 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, člene vlády, kolegyně, kolegové, v poslední době se na mě obrátilo několik spoluobčanů s otázkou exorcismu v České republice. Podnět k tomu je nedávno zveřejněné video z kostela ve Vranově nad Dyjí, kde kněz a skupina dospělých osob provádí náboženský rituál vymítání ďábla na ženě. Tato žena při tomto obřadu hlasitě křičí a velmi vulgárně nadává. Z toho lze usuzovat, že při tomto rituálu dotčená žena i trpěla. Domníval jsem se, a to zřejmě jako drtivá většina obyvatel České republiky, že tyto a jiné obdobné rituály byly církví užívány v dobách dávno minulých a že v 21. století již praktikovány nejsou. Zřejmě jsem se mýlil. A možná se časem dočkáme i zveřejnění přiznání čarodějnických procesů. Pro mě stejně jako i pro řadu spoluobčanů je nanejvýš zarážející, že na uveřejněném videu je patrná přítomnost také nejméně dvou dětí. Ano, slyšíte dobře. Dvě nezletilé děti byly přítomny církevnímu rituálu vymítání ďábla.

Vzhledem k tomu, že církve a náboženské společnosti jsou u nás registrovány pod Ministerstvem kultury, obracím se na vás, vážený pane ministře, s těmito otázkami: Jak je možné, že se takového obřadu účastní děti, a nepovažujete jejich účast jako možné narušení vývoje? Má Ministerstvo kultury povědomí o tom, kolik případů exorcismu vykonávají církve ročně na našich spoluobčanech? A schvalujete vy osobně jako ministr kultury takové církevní obřady za správné, potřebné a v souladu s tím, pro co jsou církve zřizovány? Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, pane poslanče, o této konkrétní kauze, o které jste teď referoval, nemám bližší informace. Co se týká instituce exorcismu, tak pokud na základě svých teologických studií jsem schopen si na to vzpomenout, tak je to zbavování člověka vlivu zlých sil. Tento proces spočívá především v modlitbě nad takovým člověkem, ale to je široká škála možností, jak taková věc může probíhat. Pochopitelně pokud by tam došlo k nějakému podezření třeba z narušování výchovy mládeže nebo z nějakých takových to věcí, tak je třeba podat příslušný podnět. V tuto chvíli Ministerstvo kultury nedostalo žádný podnět tohoto typu, nejsem spraven ani o tom, že by někdo podal trestní oznámení, kde by se tato záležitost řešila.

Co se týká registrování církví a náboženských společností, v České republice je registrováno zhruba 25 církví a náboženských společností, z nichž některé tento institut tzv. exorcismu znají, a pokud ho praktikují, tak je to jejich vnitřní záležitost. Zatím, znovu opakuji, nebylo zavedeno žádné řízení, které by se tohoto institutu, resp. nějakého jeho možného zneužívání, týkalo. Pokud máte, řekněme, konkrétní podnět od občanů, jak jste zmiňoval, tak určitě si ho od vás rád převezmu, a pokud to bude v kompetenci Ministerstva kultury, tak se samozřejmě takovou záležitostí budeme zabývat. Do této chvíle se tak zatím nestalo. Žádný takový podnět podán nebyl.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Sice jste mi neodpověděl skoro na nic, na co jsem se ptal z vašich osobních názorů. Vysvětlil jste mně, co je exorcismus. To jsem věděl, ale budiž. Podnět vám rád dám. Dám vám i odkaz na video, abyste se s tím mohl zabývat. I sám jsem přemýšlel, zda podat trestní oznámení. Uvidím ještě. Znovu si to prostuduji. Jenom bych chtěl vaším prostřednictvím připomenout, že asi zítra v tuto dobu nám tady po Česku bude běhat hodně malých i velkých ďáblíků, tak aby na to církve byly připravené. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana ministra. Chcete reakci pana ministra, pane poslanče? (Nechce.) Nechcete. Dobře. Děkuji.

Nyní prosím dalšího interpelujícího, pana poslance Plíška, který bude interpelovat paní poslankyni Válkovou. Ministryni Válkovou. Omlouvám se.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem původně chtěl paní ministryni Válkovou interpelovat ve věci její personální politiky, kdy jsme se tento týden dozvěděli, že z její původní sestavy týmu vedení ministerstva čtyř náměstků byl odvolán již třetí náměstek a dochází na ministerstvu k častým personálním změnám a turbulencím. Chtěl jsem se zeptat na příčiny, proč tomu tak je. Ale vzhledem k tomu, že paní ministryně je dnes řádně omluvená, tak si tuto interpelaci nechám na někdy příště. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším interpelujícím v pořadí je pan poslanec Zlatuška, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Bělobrádka.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Děkuji. Jedním z ústředních konceptů zpřístupňování výsledků vědy financované z veřejných zdrojů je jejich zpřístupňování v režimu tzv. otevřeného přístupu, open access. V civilizovaných zemích se stává základním požadavkem pro šíření získávaných vědeckých poznatků, kdy si financující agentury stanoví přímo jako povinnost příjemců dotací, byť částečných, zpřístupnit publikace i veškerá podkladová data v tzv. úložištích či repozitářích. Tato podmínka bude zahrnuta i v podmínkách financování projektů v rámci evropského programu Horizon 2020.

Po výjezdu na seminář k open access v listopadu 2013 ve Velké Británii byla na Úřadu vlády ustanovena pracovní skupina pod vedením prof. Haňky, dříve poradce pro vědu předsedy vlády a donedávna i člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada pro výzkum, vývoj a inovace v březnu přijala k open access doporučení, které však nemá skutečné dopady. Zastavily se práce kodifikující ukládání doprovodných dokumentů v úložišti šedé literatury v Národní technické knihovně a ani požadavek zpřístupňování výsledků není uplatňován. Z hlediska publikací je přitom situace poměrně jednoduchá a ve světě zvládnutá. Řeší se dnes spíše přístup k podkladovým datům než otázka publikací jako takových. Podmínku si stanovují i privátní nadace, dlouhodobě například britský Wellcome Fund, ale v uplynulém týdnu třeba i nadace Billa a Melindy Gatesových. V tomto ohledu se pohybujeme směrem k zemím třetího světa s privatizovanými financemi na vědu.

Otázka, rád dostanu písemnou odpověď: V jakém stavu je příprava národní politiky otevřeného přístupu a kdo nese odpovědnost za dosavadní průtahy?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším interpelujícím v pořadí je pan poslanec Nykl, který bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra školství Chládka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkný dobrý večer. Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, dne 12. 6. 2014 jsem vás interpeloval v otázce tzv. Národní rady pro sport, coby vašeho nově zřízeného poradního orgánu pro sport, kdy v té době především díky aktivitě našeho poslance, člena této rady, pana poslance Holečka, došlo k pozastavení vyplácení některých investičních položek do sportu zhruba v hodnotě 200 milionů korun, neboť se jevilo, že vyplácení těchto dotací nemusí být oprávněné a zcela obhajitelné.

Můj dotaz tehdy zněl, jak bude probíhat revize těchto položek, co se vlastně odehraje. Vy jste řekl, že zhruba těch 27 položek necháte prověřit, a zdůraznil jste, že to neznamená, že by jim nebyla udělena dotace, ale než dáme prostředky, půjde kontrola. Z médií se nyní dozvídám, že vlastně všechny tyto položky mimo jednu dotaci, která měla jít panu Hadamčíkovi na Buly Arénu v Kravařích, byly schváleny. Na tom by možná nebylo nic zvláštního kdyby se neukázalo, že určitý problém tu je, a to v tom, že vlastně nikdo neměl k dispozici písemné závěry těchto kontrol se zdůvodněním, proč je tedy dotace oprávněná. A zde je příklad, na který se chci zeptat.

Autoklub Česká republika, sídlo Opletalova ulice, Praha, dotace 6,6 milionu na opravu strojovny. Pokud je mi známo, v budově má kancelář tento autoklub, ale jinak je ta budova úspěšně komerčně pronajímána a s vlastním sportováním to nemá nic společného.

Dotaz číslo jedna. Myslíte si, že v tomto konkrétním případě je to správné využití investiční dotace do sportu?

Dotaz číslo dvě. Jsou k dispozici písemná zdůvodnění všech finálně schválených dotací? Mohli bychom si je přečíst?

Dotaz číslo tři. Vy jste někde v tisku označil aktivity pana poslance Holečka jako nějakou jeho snahu o zviditelnění či sebeprezentaci. Dokonce pan Černošek, významný činovník na poli sportu, řekl v Hospodářských novinách, že (upozornění na čas) - děkuji - je to poprvé v historii, kdy je financování sportu předmětem politických her. Já si myslím, že je to poprvé, co jde o transparentní snahu (další upozornění na čas) o financování sportu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP