(17.30 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Toto zadání vedení České pošty má a ty postupné kroky, ať už je to outsourcing poboček, hledání partnerů - v současné době máme stále outsourceováno 0,4 % poboček, Německá pošta 100 %. Ideál, ke kterému směřujeme, jsou partneři na malých pobočkách, zlepšení stavu, ale k zlepšení stavu nám chybí finanční prostředky. Česká pošta mívala na svých účtech zhruba 5 mld. korun, její finanční zázemí se smrsklo na částku poloviční, a na ty rekonstrukce potřebuje peníze. To znamená, hledáme ucelený koncept financování České pošty.

Připravili jsme nový zákon, který by řešil financování České pošty. Tento zákon by se měl projednávat v příštím roce v Poslanecké sněmovně. Jde o to, aby Česká pošta od českého státu dostala zaplaceno za služby, které pro český stát dělá ve veřejném zájmu a které jsou ztrátové. Pokud nepůjdeme cestou financování České pošty tímto způsobem, státní podnik bude postupně chřadnout a nebude schopen ze ziskových aktivit pokrývat aktivity, které ziskové nejsou, tzn. ztrátové pobočky.

Jsem si vědom toho, o čem mluvíte. Není to bohužel problém jenom Ústeckého kraje, ale všech krajů v ČR. Někde vidíme moderní krásné pobočky České pošty, kde se služby výrazně zkvalitnily. Bohužel, takových poboček je stále málo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Velice v krátkosti. Možná že zlepšenou organizací práce byste našel zdroje i uvnitř pošty, to je moje první připomínka.

Druhá připomínka. S poštou v Lounech samozřejmě nemáte pravdu, protože kapacita finančních přepážek se přesunula do již existujících listovních přepážek, to znamená jedno patro se přesunulo do toho druhého na existující přepážky.

Víte, mně stačí jednoduchá odpověď. Vy jste tady mluvil o reorganizaci České pošty. Já s tím souhlasím. Mně stačí ta odpověď de facto v termínu. Kdy je termín, kdy reorganizace bude dokončena a kdy bude všechno fungovat, tak jak má. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Podle mých informací, vážený pane kolego, je nadále v poště v Lounech v provozu pět přepážek ve spodním patře, plus dvě specializované pro finanční služby, tudíž z tohoto pohledu nedošlo ke snížení kapacity. Samozřejmě se to nahustilo na jeden prostor jednoho patra, v tom máte pravdu, ale těch přepážek je otevřených pět plus dva. To je informace z dnešního dne. Tedy přímo z České pošty v Lounech. Pokud to není pravda, ověřím si tu informaci, a pokud by to pravda nebyla, budu se vám muset příště omluvit, ale v mých podkladech je napsáno toto.

Co se týká termínu, to je jednoduchá otázka se složitou odpovědí. Pošta neměla od státu v minulých pěti letech zadání, jakou cestou se má směřovat. V současné době jsme vytvořili koncepci. Já jsem tu koncepci poslal všem poslancům Parlamentu ČR a my v rámci té koncepce postupně pokračujeme. Samozřejmě pro reorganizaci České pošty jsou potřebné peníze.

Pokud si myslíte, že v České poště existují nějaké výrazné úspory, tak vám jenom chci říct, že téměř 60 % nákladů České pošty tvoří mzdy, a v současné době končí kolektivní vyjednávání mezi managementem České pošty a odbory. Odbory za posledních pět let, nebo zaměstnanci České pošty za posledních pět let, pokud se nemýlím, nebyl jim zvyšován vůbec plat. To znamená, my jsme zvýšili plat všem státním zaměstnancům o 3,5 %. Prosím? (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy, aby nevykřikovali z pléna a nechali pana ministra dokončit.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Pokud považujeme zaměstnance České pošty, a my je považujeme, za státní zaměstnance, je legitimní požadavek na zvýšení platů někde v rozsahu kolem 3,5 %. Neznám definitivní dohodu mezi odbory a zaměstnanci České pošty, ale předpokládám, že někde tam se ta dohoda bude blížit. Jedno procento přidání mezd na České poště je, pane poslanče, 100 mil. korun, tedy je to 350 mil. korun. Česká pošta už v této době nedosahuje ani zisk tohoto rozsahu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, váš čas.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Termín je naplňován přesně podle toho, jak jsme vám předložili koncepci, a jsem připraven o tom s vámi diskutovat mimo tento pultík.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím k mikrofonu dalšího interpelujícího, jímž je pan poslanec Kalousek. Bude se obracet se svou interpelací na paní ministryně pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená paní ministryně, v části interpelací na pana premiéra mi pan premiér potvrdil, že v letošním roce ještě nebyly a ani nebudou znegociovány operační programy s Evropskou komisí na finanční periodu v letech 2014 až 2020. V porovnání s rokem 2007, protože jiné porovnání nemáme, je to výrazné zpoždění a neodpovídá to deklarovaným prioritám české vlády. Leč to není jediná věc, kde si vláda odporuje ve svých deklarovaných prioritách.

Prosím o odpověď, kterou mi pan premiér neuměl dát. Chápu, že tu informaci neměl, ale protože je to problematika, která se vás bezprostředně týká, máte ji v kompetenci, prosím tedy o určení termínu, kdy se domníváte a české veřejnosti prostřednictvím Sněmovny slíbíte, že ty programy znegociovány budou. Samozřejmě nevyžaduji datum, tím méně hodinu, stačí mi kvartál. První, druhý, třetí, čtvrtý. Teoreticky se spokojím s určením jaro, léto, podzim, zima, jak uznáte za vhodné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tento dotaz. Odpovím na vše, na co jste se ptal, pane poslanče.

Jedna věc je, že dosud nejsou znegociovány programy s Evropskou komisí. Já bych nejdřív v průběhu svých pěti minut řekla proč, protože ty důvody je nutné zmínit i pro naše občany.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se, paní ministryně, moc omlouvám, ale jde to i zprava, jde to i zleva. Pánové, máte-li si co říct, učiňte tak v předsálí, protože okrádáme pana poslance Kalouska o jeho odpověď, na kterou čeká. Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Důvodů, proč toto programové období 2014-2020 je složitější, je několik. Jednak Evropská komise je mnohem přísnější, a v podstatě mohu říci můj osobní dojem, že si zasedla na Českou republiku kvůli tomu, jak úplně nevhodně jsme čerpali peníze v období 2007-2013. Je na nás velice přísná. Jsou přísnější nařízení EU, chce po nás v podstatě doslova slovíčkaření. My se tomu nebráníme, nicméně komunikace s Komisí je celkem velice náročná.

Zároveň bych chtěla zmínit jednu věc. Zmiňoval jste to i u interpelace u pana premiéra i teď. Chtěla bych říct, že v programovém období 2007-2013 byly programy schváleny zhruba 18 měsíců poté, co vyšla nařízení EU. Nyní to očekávám také. Čili tímto vám odpovídám: vzhledem k tomu, že ta nařízení vyšla v prosinci 2013, náš odhad je jako ministerstva pro místní rozvoj i vzhledem k tomu, jak právě vypadá vyjednávání programů, druhý kvartál příštího roku, že by mohly být všechny programy schválené.

Ještě bych si dovolila využít možná minutu tohoto času a sdělit vám, kdy očekáváme, že programy budou na Komisi zaslány. Očekáváme, že všechny programy budou posunuty Komisi do ledna. Jak říkal pan premiér, výjimkou může být Integrovaný regionální operační program a tam se řeší úředníci z úřadů regionálních rad. Já jsem dala hejtmanům nabídku, že si 300 lidí převezmu na Ministerstvo pro místní rozvoj, nicméně ten proces je personálně procesně náročný a ještě není úplně dovyjednán.

Jestli vám to takto stačí, případně mohu zodpovědět více. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak.

Přizvu tedy další ho pořadí. Svoji interpelaci přednese pan poslanec Ondráček a bude interpelovat pana ministr kultury Daniela Hermana. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP