(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vy jste se ptala na konkrétní věci. Ano, já jsem požádal na jednání vlády ministra vnitra, aby připravil revizi příslušné legislativy, požádal jsem ho také, aby na jednání Bezpečnostní rady předložil seznam a určitou mapu lokalit, kde je v České republice v největším množství skladována munice. To znamená, chci, aby ve vyhrazeném režimu tato věc byla projednána na půdě Bezpečnostní rady státu, a budu chtít, aby Ministerstvo vnitra a další instituce zajistily provázanost rizik, která jsou spojena se skladováním munice, na jednotlivé krizové plány, ať už v jednotlivých krajích, nebo samozřejmě na krizovou dokumentaci na celostátní úrovni.

Mimo jiné se také ukázalo, že stát nemá k dispozici žádné záložní plochy, kam by se taková munice mohla převážet, a kdyby došlo třeba k prodeji areálu v Květné, jak se původně plánovalo, o něco dříve, tak by vlastně stát neměl ani lokalitu v Květné pro to, aby tam event. munici mohl převést. Takže tady si myslím, že je evidentní, že tu jsou mezery jak z hlediska regulace těch, kdo obchodují a skladují výbušniny, munici, zbraně, tak jsou tu určité mezery z hlediska regulace. Ty je potřeba v legislativě odstranit a současně je potřeba udělat jednoznačná preventivní opatření a posílit také kontrolní mechanismy na straně státu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně má doplňující otázku?

 

Poslankyně Jana Černochová: Mám doplňující otázku. Chtěla bych se tedy pana premiéra zeptat: Jaký typ munice se nacházel v muničním skladu ve Vrběticích?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan premiér, pokud chce ještě odpovědět. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Já se omlouvám, paní poslankyně po mně požaduje zcela konkrétní odpověď. Musím říci, že ve Vrběticích, v tom areálu, je zhruba 31 budov, které jsou využívány komerčními subjekty, tzn. skladů munice je tam velké množství, skladuje tam, tuším, pět právnických osob, tedy několik subjektů, ale musím říci, že tak jak jsem byl informován, pokud jde o primární výbuch, ke kterému došlo 16. října, tak jsem byl informován o tom, že tam byly uskladněny také mj. letecké pumy a že tam byly uskladněny dělostřelecké granáty.

(Poslankyně Černochová z místa děkuje panu premiérovi.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi za jeho odpovědi. Uplynula 16. hodina a my budeme plynule pokračovat v interpelacích na členy vlády. Děkuji panu premiérovi za jeho odpovědi.

První interpelaci bude mít dle vylosovaného pořadí pan poslanec Daniel Korte, který bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci vízové politiky vůči občanům Ruské federace. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě varovala před rostoucím vlivem nelegálních špionů z Ruské federace rejdících pod pláštíkem obchodníků, turistů či akademiků v České republice. Je jich, cituji doslova ze zprávy, extrémně vysoký počet, souvisí s mohutnou propagandou, propagandistickou ofenzívou Ruské federace, jejímž cílem je jednak dezinformovat např. o skutečných událostech na Ukrajině, a tím ovlivňovat veřejné mínění, jednak posilovat vliv Ruska v oblasti politické i ekonomické nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii. Nelegální aktivity ruských zpravodajských služeb v České republice potvrzuje i Vojenské zpravodajství.

Vážený pane ministře, nedomníváte se, že nadešel čas omezit vydávání víz občanům Ruské federace a zrušit povolení k trvalému pobytu těm, kteří je mají?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu a poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance o odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, nedomnívám. Já si myslím, že nelze aplikovat kolektivní vinu a na občany Ruské federace jsou aplikovány naprosto stejné podmínky jako na jiné cizince. O každé žádosti je rozhodováno přísně individuálně podle zákona bez ohledu na státní příslušnost žadatele a všechny žádosti těchto lidí, tedy všech těchto cizinců včetně občanů Ruské federace, procházejí výrazně složitou prověrkou, a to včetně prověrkou bezpečnostních složek České republiky, tzn. ty samé služby, o kterých jste hovořil, nebo minimálně jedna z nich, se podílí na prověrce při žádosti o získání tohoto statutu na území České republiky. Průměrná délka řízení je zhruba 60 dní, což odpovídá řízení i u ostatních členských zemí Evropské unie, a zákonná lhůta v této době je stanovena ve výši 90 dnů.

V České republice se v posledních dvou letech spustil projekt na zrychlenou a zjednodušenou proceduru udělování dlouhodobých víz, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu, a samozřejmě i účastníky těchto zrychlených víz a zrychlených procesů mohou být občané Ruské federace. I tady se počítá se spoluúčastí a supervizí bezpečnostních složek České republiky, včetně BIS.

To je asi vše k vašemu dotazu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou odpověď. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Já také děkuji panu ministrovi za jasnou odpověď, ale neříkám, že jste mě úplně uklidnil. Ono je třeba se připravovat na budoucí války, nikoli na ty minulé. A proto se ptám: Co všechno ještě se musí stát, pane ministře, abyste přistoupil k opatřením, o kterých jsem se zmínil?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já teď marně hledám slova, abych se přiznal. Proces získání trvalého pobytu na území České republiky je pod drobnohledem bezpečnostních složek a každá taková jednotlivá žádost prochází skenem BIS i ostatních služeb. To znamená, že každý občan, nejenom z Ruské federace, ale i z ostatních zemí v rámci příslušné legislativy, prochází bezpečnostním skenem a mnohdy, nemohu kvantifikovat, ale mnohdy jsou tyto žádosti právě ze strany našich tajných služeb odmítnuty. Není dáno doporučení. Myslím si, že síto, které je v současné době nastaveno, je nastaveno profesně velmi dobře, a opravdu, pokud by nastala nějaká změna na politické scéně a muselo by to být v rámci našich přístupových smluv po dohodě s našimi evropskými partnery v rámci evropské legislativy, tak pak může dojít k jakémusi zpřísnění, ale zatím já k tomu nevidím podmínky ani věcné ani zákonné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přejdeme k druhé interpelaci, kterou měla mít původně paní poslankyně Chalánková, ta ale svoji interpelaci stáhla. Dostáváme se tedy ke třetí interpelaci. Pan poslanec Janulík bude interpelovat nepřítomného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci firmy Variomedical. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře - slyšel jsem, že pan ministr má nějaké neodkladné výjezdní zasedání, jako z udělání ve čtvrtek, když jsou interpelace.

Rád bych se pana ministra Němečka zeptal na nákup multidetektorového CT přístroje Siemens SOMATOM Definition AS 64, který ve Fakultní nemocnici Ostrava nakupovala pod jeho vedením v roce 2009 od pro mě obskurní firmy VarioMedical, která shodou okolností sídlí v mém okresním městě Břeclavi, a paradoxní je, že se v tomto okresním městě ke své činnosti zaregistrovala dva měsíce před vypsáním soutěže na nákup tohoto přístroje. Firma byla původně s.r.o., dnes je to akciová společnost, přetransformovala se v září loňského roku. Přesunula adresu z jedné ulice na druhou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP