(15.00 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane premiére, dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části, Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově. Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodu soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu a také zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.

Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu, a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana premiéra o odpověď k Pražskému okruhu. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, koridory, které vymezují umístění nedostavěných částí silničního okruhu kolem Prahy na území hlavního města Prahy, byly rozhodnutím soudu v minulosti zrušeny, a to tedy byly zrušeny v zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy. V současné době byla vydána aktualizace číslo 1 zásad územního rozvoje hlavního města Prahy opatřením obecné povahy číslo 43 z roku 2014, konkrétně usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 11. 9. letošního roku, když jsou tyto části silničního okruhu kolem Prahy opětovně vymezeny mimo jiné i na základě požadavku Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu ve věcech dopravy.

Koridory vymezující umístění nedostavěných částí silničního okruhu kolem Prahy na území Středočeského kraje byly rozhodnutím soudu v minulosti zrušeny v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, a to v úsecích 518, 519 Ruzyně-Suchdol-Březiněves a 520 Březiněves-Satalice. Úsek D1 Běchovice zrušen v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje nebyl. Žaloba byla v tomto bodě zamítnuta. Čili této části výstavby velkého okruhu se toto rozhodnutí soudu nedotklo. Trasa silničního okruhu kolem Prahy, která je prosazována ve výše uvedených územních plánech, je výsledkem dlouhodobého opakovaného procesu vyhledávání a projednávání velkého množství variant. Umístění trasy musí také odpovídat požadované dopravní funkci v dopravním systému České republiky. Primárním cílem výstavby kapacitní komunikace je zajištění kvalitní dopravní obslužnosti v řešeném území, to znamená pro území Prahy. Tato trasa je z mnoha hledisek nejvýhodnější, neboť propojí jednotlivé silniční tahy a rozvede dopravní zátěž po obvodě Prahy a v souhrnu dojde ke snížení dopravního zatížení vnitroměstské komunikační sítě.

Proto musím říci, že jako předseda vlády podporuji dostavbu Pražského okruhu v této ustálené trase. Zejména pokud pražské zastupitelstvo schválilo doplnění zásad územního rozvoje tak, že tady tuto původní trasu, zejména pokud jde o propojení D1 a Běchovice, potvrdilo. Domnívám se, že tento úsek, jehož výstavba a dostavba by mohla snížit výrazně dopravní zatížení zejména části Praha-Spořilov, tak je v zásadě nejlépe připraven pro to, aby mohl být v příštích letech realizován.

Domnívám se, že otázka výstavby Pražského okruhu není v tuto chvíli otázkou nedostatku finančních prostředků. Vláda, stát, Ministerstvo dopravy mají úplně jiný problém v těchto letech a to je nedostatek připravených staveb. Čili teď bude záležet na tom, jestli se podaří pokročit z hlediska přípravy a těch částí úseků, které nebyly dotčeny rozhodnutím soudu. Domnívám se, že zejména úsek D1 Běchovice v tomto směru tak, jak je vymezen v územněplánovací dokumentaci ať už Prahy, nebo Středočeského kraje, je pro to zejména vhodný.

Pokud jde o úsek, který jsem zde zmiňoval, tedy úsek pod číslem 511 D1 Běchovice, v současné době je celý tento úsek vymezen v územněplánovací dokumentaci. Ředitelství silnic a dálnic činí kroky spojené se získáním územního rozhodnutí a nejdříve možný termín zahájení realizace stavby tohoto úseku 511 je zatím na základě informace, kterou jsem obdržel od Ministerstva dopravy, v roce 2019. Čili pokud se podaří postupovat a pokračovat v přípravě tohoto úseku, pak tím reálným rokem je rok 2019.

Pokud jde o úseky Ruzyně-Suchdol-Březiněves, Březiněves-Satalice, to jsou úseky, které jsou v územně plánovací dokumentaci vymezeny pouze v částech, které leží na území hlavního města Prahy, nikoliv ve stávajících platných zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. To znamená, intenzivní projektová příprava může v této části velkého okruhu pokračovat poté, co bude uveden do souladu územní plán hlavního města Prahy s platnými zásadami územního rozvoje a bude zanesena stopa staveb 518, 519 do zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dokud se tak nestane, nebude možné pokročit z hlediska přípravy tohoto úseku. Čili na tahu je v tuto chvíli, pokud jde o tento úsek, Středočeský kraj. Pokud jde o úsek D1 Běchovice, je na tahu Ředitelství silnic a dálnic z hlediska přípravy příslušné dokumentace. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi za jasnou odpověď. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Ano, téměř jasnou odpověď, nicméně přece jenom bych se chtěla ještě zeptat. Chápu správně, že tedy na ten úsek, o kterém jsem mluvila, v severní části, to znamená Ruzyně-Suchdol-Březiněves, peníze budou, počítá se s nimi? To je jedna věc. A druhá věc. Vy jste zmiňoval na tiskové konferenci, že už připravujete konkrétní kroky. Sliboval jste to při návštěvě občanů Spořilova. A mě by zajímalo, co konkrétně tedy při tomto úseku už bylo učiněno nebo co je připravováno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Jak už jsem zmínil, nejbližší možný termín u toho úseku, který je v tuto chvíli nejméně dotčen problémy a spory, je úsek D1 Běchovice. Pokud ten úsek nadále nebude ohrožen z hlediska další přípravy územněplánovací dokumentace, tak zatím první termín, který je zmiňován ze strany Ministerstva dopravy pro financování, je rok 2019. My jsme na vládě projednávali v letošním roce výhled Ministerstva dopravy na zajištění financování úseků, které jsou ve fázi připravenosti tak, aby mohly být financovány letos, příští rok a napřesrok. To znamená, zatím vláda neprojednávala dokumentaci, která by řešila financování v období 2017, 2018, 2019, ale předpokládám, že v příštím roce se budeme zabývat už i rokem 2017 a v následujícím roce už by se mělo řešit i financování v roce 2018. Čili tady zatím já nemohu říci pro rok 2019, v jaké struktuře budou k dispozici finanční prostředky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP