(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Miholovi a otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega... (Poslanec Jandák stojí u místa pana poslance Zavadila a oba dva se usmívají na předsedajícího. Předsedající chvíli mlčí a čeká. Někteří jiní poslanci napovídají panu předsedajícímu: Jandák! Jmenuje se Jandák.) Já nevím, co si... Dobře. Vítězslav Jandák. Nevěděl jsem, jestli bude kolega Zavadil první, nebo se nehlásil.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane předsedající, děkuji vám. Jsem na rozpacích. Ale chtěl jsem říct prostřednictvím předsedajícího: Soudruhu, řekl jste to krásně. (Smích v sále. Potlesk z různých stran.) Víte, nezlobte se na mě, ale pro mě je svatá Ústava a Listina základních práv a svobod. Ale tato usnesení jsem ve svém mládí a středním věku slýchával. Akorát měla rudý podtext. Ale byla stejně blbá jako ta vaše! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Hned dám kolegovi Miholovi slovo, jenom budu konstatovat omluvy, aby se situace ve sněmovně trochu zklidnila. Paní kolegyně ministryně práce sociálních věcí Michaela Marksová se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů, pan kolega Bezecný od 12 do 14.30 hodin a pan Daniel Korte od 11 do 13.00 hodin. (V sále je rušno.)

Slovo má v otevřené rozpravě pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Ač mě to mrzí, tak musím na koaličního kolegu reagovat.

Pane poslanče Jandáku, vy jste měl možnost přijít diskutovat na seminář. Mohl jste připomínkovat usnesení. Mohl jste mi posílat různé vzkazy. Všechno by to bylo legitimní. Já se nebráním kritickým názorům. Vzhledem k tomu, že k ničemu takovému nedošlo, nechal jste si to až teď na tuto chvíli a bez nějakých argumentů, zvažoval jsem, jestli vůbec má cenu odpovídat, jestli to není, promiňte, zahazování se, protože taková spontánní reakce bez jediného argumentu opravdu přijde hodně nízká. Nechci tady rozebírat, kdo byl, nebo nebyl soudruh. Já nevím, jak jste na tom byl vy. Já vás ubezpečuji, že já jsem nebyl ani pionýr. Takže tady to vaše soudružské přirovnání opravdu nesedí. To tedy pardon.

Co se týká vašeho názoru, já ho respektuji, máte na něj právo, stejně tak jak se postavíte k hlasování. Jenom bych položil takovou řečnickou otázku: Jakým způsobem chcete k té kultivaci občanské společnosti a vůbec politiky přispět vy? Jestli máte třeba nějaké náhradní řešení. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, to jest k návrhu usnesení. Je tady návrh jiného usnesení? (Není.)

Prosím pěkně, aby pan kolega Mihola pravděpodobně konstatoval to, co tady četl v úvodním slově jako návrh usnesení v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dámy a pánové, navrhuji to ono usnesení, které jsem tady předčítal slovo od slova. Myslím, že to není zapotřebí znovu. Prosím znovu o vaši podporu tohoto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Mihola odkázal na sněmovní dokument 1700, jehož obsahem je navržené usnesení Poslanecké sněmovny. Má někdo jiný návrh jiného usnesení v podrobné rozpravě? Není tomu tak. I podrobnou rozpravu končím. O závěrečné slovo tedy pravděpodobně zájem nebude, protože v podrobné rozpravě jiný návrh nepadl.

 

O návrhu usnesení rozhodneme v hlasování číslo 30, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 151 poslance, pro 82, proti 20. (Potlesk zprava.) Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Mihola se ještě hlásí, než ukončím bod.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji vám, vážení kolegové, za podporu tohoto usnesení. Velmi si toho vážím a jsem připraven pracovat dále spolu s některými z vás, kteří jste se již přihlásili, na podpoře občanského vzdělávání v České republice. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom pro stenozáznam, pane předsedající. Stává se mi to maximálně jednou za deset let, ale stalo se. To, co jsme tady hlasovali před chvílí, byla věc, kterou jsem v žádném případě nemohl podpořit. Přesto se na sjetině ukázalo ano. Čili hlasoval jsem proti, na sjetině mám pro. Pro stenozáznam - nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Tím jsme skončili bod číslo 103. Podle schváleného pořadu schůze po pevně zařazených bodech budeme pokračovat smlouvami ve druhém čtení, čili dokončení ratifikace jednotlivých mezinárodních smluv. (Hluk v sále neustává.)

Začínáme bodem číslo 56, ale ještě než zahájím bod, požádám kolegy o klid. Děkuji.

 

Před námi je sněmovní tisk 136.

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující
Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013
/sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ale požádám, protože bude náhradní zpravodaj, aby byl připraven pan kolega Adolf Beznoska. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, smyslem tohoto návrhu je doplnit již existující smlouvu o existujícím sociálním zabezpečení tak, aby občané Spojených států amerických, kteří jsou vysláni americkými firmami sem do České republiky, měli stejné podmínky, jako mají občané České republiky, když jsou vysláni českými firmami do Spojených států amerických. Jde o to, že pracovníci českých firem zůstávají zdravotně pojištěni pouze v České republice a v opačném případě tomu tak není. Občané Spojených států amerických tady u nás stále platí dvojí pojištění, dvojí zdravotní pojištění, americké i české, ale přitom zůstávají kryti americkým systémem.

Myslím si, že to stačí. Ještě jenom dodám, abyste měli představu, o kolik lidí se jedná. V uplynulém roce se jednalo asi o 250 osob, které byly zdravotně a sociálně pojištěny ve Spojených státech amerických. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové. Konstatuji, že usnesení zahraničního výboru a výboru pro sociální politiku vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 136/1 a 136/2. Nyní bych požádal postupně zpravodaje. Nejdřív pan poslanec a zpravodaj výboru pro sociální politiku Adolf Beznoska. Připraví se pan zpravodaj Karel Rais za výbor zahraniční. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Já jenom, kolegyně a kolegové, krátce doplním. Ta smlouva byla podepsána v roce 2007, platná od 1. 1. 2009. A právě až při její aplikaci se narazilo na problém, o kterém hovořila paní ministryně. Čili je to srovnání podmínek pro Američany pracující v České republice, aby měli stejné podmínky jako Češi, kteří pracují ve Spojených státech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP