(20.10 hodin)
(pokračuje Koskuba)

Takže já se přimlouvám nejen za to, abychom si uvědomili, že ne náš pan ministr zdravotnictví nic nedělá. Bohužel to říkám i pod tlakem toho, že jsem též četl dnešní noviny, a spekuluje se. Ale že tento bod sice splní koaliční smlouvu, ale já nejsem přesvědčen, že jsme zvolili správnou cestu, a myslím si, že jsme tam měli něco změnit tak, aby opravdu šlo o regulační poplatky a aby to přineslo jiný efekt, než že opět odněkud někam musíme nalít peníze, a pak se zoufale budeme ptát, kde je máme vzít.

Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem takto dlouho mluvil a že jsem takto mluvil jako sociální demokrat, ale já jsem tak mluvil hlavně jako lékař a omlouvám se i svým oranžovým kolegům - nebylo to proti nim. Oni vědí, že jsem takto mluvil vždycky. Děkuji vám za vaši pozornost. (Větší potlesk napříč sálem.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Nyní se musíme vypořádat se čtyřmi faktickými poznámkami. S první poprosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu, poté se připraví pan poslanec Korte, poté pan poslanec Nykl a jako poslední zatím paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji. Já budu opravdu krátký. Mně se hrozně líbil projev mého předřečníka.

Já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ještě k jedné věci, nejenom k regulačním poplatkům v době pohotovostní služby. Ale uvědomte si ještě jeden dopad - že vždycky nějaké procento lidí zneužívá tuto výhodu bezplatného zdravotnictví. Jestli je to 10, 15, 20 nebo 30 %, těžko říct. Ale uvědomte si, že to není jen otázka toho regulačního poplatku, který není zaplacený, ale je to také to, že lékař, který toho pacienta vyšetří, samozřejmě naúčtuje pojišťovně minimálně tu sazbu prvního kontaktu s pacientem. Čili tady dochází k výraznému navýšení nároku na veřejné finanční prostředky. A navíc se domnívám, že nikdo z lékařů by neošetřil pacienta jenom z toho důvodu, že mu třeba nezaplatil těch 30 korun. Já se domnívám, že nikdo by nebyl takový, aby toto udělal, protože by to byla sebevražedná záležitost pro toho lékaře, kdyby neošetřil někoho jenom z toho důvodu, že mu nezaplatil regulační poplatek 30 korun. A navíc se domnívám, že v současné době není žádná nemocnice nebo instituce, která by právním způsobem, ať pomoci exekutorů, nebo čehokoli, vymáhala ten nezaplacený 30korunový poplatek. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já budu ještě stručnější. Obor zdravotnictví není mým oborem, kterému bych se zde ve Sněmovně věnoval, a proto jsem zpočátku poslouchal pana kolegu Koskubu pouze periferně. A náhle jsem zbystřil, když jsem zjistil, že cituje z volebního programu TOP 09. (Smích zprava.) To mě velmi zaujalo. A musím říct, že absolutně se vším, co zde řekl, souhlasím, s výjimkou jedné jediné věty: My jsme ty poplatky zrušili. Já odmítám ono inkluzivní my. Nebyli jsme to my, byli jste to vy! (A rázně ukazuje rukou vlevo do řad sociální demokracie. Ruch v sále. Poslanec Jandák, který se hlásí s faktickou, mimo mikrofon rozčileně: Prosím vás, dejte mi slovo!)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Registruji vaši faktickou poznámku, nicméně jste čtvrtý v pořadí v tuto chvíli. Takže prosím k mikrofonu pana poslance Nykla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Já jsem se zařekl už nedávno, že o regulačních poplatcích nebudu mluvit a taky to dodržím. Chtěl bych se prostřednictvím paní předsedající spíše zeptat pana ministra, aby nám v závěrečném slově řekl, jak se dívá na tzv. hospitalizační poplatky, protože to je to, co mě trápí a co si myslím, že je podstatnější. Protože máme zde vyspělé země typu Rakouska, Německa, které mají na účtech 20 mld. eur, a přesto mají hospitalizační poplatek 10 eur na den 28 dní v měsíci. A to je určitě téma, které - a jsem za koalici - si myslím, že bychom měli otevřít, a skutečně už ten evergreen těch klasických regulačních poplatků nechat být. Já jsem byl taky zvědav z projevu pana dr. Koskuby, říkal jsem si, kam si půjde sednout po svém projevu, jestli vpravo, nebo vlevo - šel si sednout zpět na své místo. Ale myslím si, že skutečně to téma hospitalizačních poplatků, které nejsou regulační, je mnohem, mnohem důležitější. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Černochovou. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážené kolegyně a kolegové, hezký večer. Já myslím, že debata, která probíhá jak z té levé části spektra, tak z pravé části spektra, je velmi zajímavá, velmi poučná. Dozvídáme se tady spoustu věcí o tom, co si myslí alespoň část sociální demokracie. (Sál se utišil.) Já za to velmi pěkně děkuji. Naprosto se ztotožňuji s tím, co tady řekl pan dr. Koskuba. A z tohoto důvodu si myslím, že bychom se k tomu, co on tady řekl, měli vrátit hned! Nečekat. Z tohoto důvodu navrhuji, aby se tento návrh zákona vrátil výboru k dalšímu projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já váš návrh registruji. Budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy.

Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Kolovratníka a poté se připraví pan poslanec Jandák, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý večer. Mou doménou jsou média a doprava, tak se ke zdravotnictví nebudu vyjadřovat příliš dlouho. Ale prostřednictvím paní předsedající pane doktore Koskubo, chci vám poděkovat za vaši odvahu a za ta odvážná slova. Jsem rád, že v sociální demokracii jsou poslanci podle mého názoru rozumného názoru. Zároveň si chci trochu povzdechnout, že je čtvrtek čtvrt na devět, takže pozornost novinářů už asi není příliš veliká. Je to škoda. Chci vás ubezpečit, že i v hnutí ANO jsou podobně rozumně smýšlející poslanci. A tak jak tu debatu slyším, tak mi začíná dávat smysl, abychom se na tu věc nedívali pouze politicky, ale také zdravým selským rozumem. Takže vyzývám i ostatní poslance sociální demokracie, pokud to vidí podobně, nebojte se a ozvěte se, ať dříve, nebo později. Bude to mít smysl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Jandáka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Jste hodná. Děkuju, paní předsedající. Dámy a pánové, víte, já jsem se impulsivně přihlásil, když jsem slyšel pana kolegu Korteho. Proč? Ten celý problém našeho zdravotnictví začal takovou malou zvláštní věcí. Vždycky tu byl lékař a pacient. A byl vztah lékař a pacient. A pak přišel já nevím kdo, a řekl: Ne, to je jinak. Je pacient a zdravotní pojišťovna. A to není pacient, to je klient. A ta zdravotní pojišťovna si najímá toho lékaře na nějaké služby pro toho klienta. A ten vztah klient pacient lékař se vytratil. Ale možná že to je začátek konce nebo jiného stavu zdravotnictví.

Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Mě mrzí jedno. Že to, co tady Koskuba řekl jako lékař, své zkušenosti, bylo vzápětí využito k politickému boji, protože do Prčic, zase máme volby! A to je špatně. (Ticho v sále.) Tím, co jste řekli, že ho chválíte, že cituje z programu TOP 09 - to je zdánlivě vtipné, ale je to blbé. Neříkejte to a nedělejte to. (Úsměv mezi některými přítomnými.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Tak já bych jenom podotkl, že my jsme to žertem říkali v kuloáru. Rozhodně by nás nenapadlo říct to na mikrofon. To udělal až pan poslanec Jandák. Ale dobře. (Poslanec Jandák mimo mikrofon: Vždyť to řekl Korte.)

Ale já jsem se přihlásil z jiného důvodu. Nezlobte se, kolegové, já jsem jednodušší člověk. A já bych si v tom rád udělal jasno. Já pokládám rušení regulačních poplatků za naprosto nešťastné. Ruší poplatky vládní koalice. Odborníci, kterých si mimořádně vážím jako špičkových lékařů ze sociální demokracie, z ANO, vystoupili s tím, že to pokládají za nešťastné. (Ticho v sále.) Je tedy tomu tak, že regulační poplatky ruší lidovci, protože ty koaliční jsou jenom... (Není slyšet konec pro velký smích v sále, ozývá se i odněkud potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP