(18.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1309 a který ve všech základních termínech prodlužuje vznik obcí k 1. lednu 2016 namísto 1. ledna 2015, protože to se už nedá stihnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To bylo poslední vystoupení v podrobné rozpravě, kterou tímto končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova i po podrobné rozpravě. Pane ministře? Není zájem. Pan zpravodaj také nemá zájem. Tedy končím podrobnou rozpravu a vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom v této fázi mohli hlasovat, končím i druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

23.
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
/sněmovní tisk 87/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. (Ministr chvilku hledá v podkladech.) Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o zdravotnických prostředcích.

Nedokonalosti dosavadní národní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků můžeme spatřovat v řadě oblastí. Jednou z nich je především neexistence jejich registru, který by obsahoval nejdůležitější údaje o tom, jaké zdravotnické prostředky jsou na českém trhu. Řada dílčích oblastí dále nemá stanovena žádná závazná a jasná pravidla. Jako příklad těchto okruhů lze uvést mimo jiné vypracování klinických hodnocení či provádění servisu zdravotnických prostředků, což tento návrh také řeší, podobně jako dosud legislativně nezakotvenou možnost rozhodování z moci úřední o tom, co vůbec je, či není možné považovat za zdravotnický prostředek.

Zdravotnické prostředky by nadále měly být vedeny ve zřizovaném registru, přičemž jejich zařazení do tohoto registru by mělo být jednoduchým procesem, který stojí na principu oznámení. Není tak pravdou, že by se jakkoliv nadmíru omezovaly podmínky pro vstup zdravotnického prostředku na trh, a regulátor trhu tak nikterak nerozhoduje o tom, zda zdravotnický prostředek na trh pustí, či nikoliv. Nový systém zavádí elektronickou správu agendy, snižuje tak množství administrativní zátěže v transparentním správním řízení s opravnými prostředky.

V mezičase byl v návaznosti na proběhlou diskusi v Poslanecké sněmovně tento návrh projednán ve zdravotním výboru, ve kterém byl projednán i komplexní pozměňující návrh, který upravoval některá nepříliš technicky zdařilá ustanovení tohoto zákona, což jednoznačně napomáhá jeho vhodnosti pro řešení právě problematiky zdravotnických prostředků.

Závěrem bych se rád vrátil k tématu, které zde již bylo diskutováno. Rád bych zdůraznil, že potřeby komplexní úpravy v této oblasti jsme si jako Ministerstvo zdravotnictví vědomi. Bez tohoto zákona by bylo řešení otázky úhrad zdravotnických prostředků velmi obtížné, ne-li nemožné. Nejprve je třeba poznat situaci na trhu, provést kategorizaci prostředků a následně bude možné transparentně řešit otázku úhrad zdravotnických prostředků.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro zdravotnictví a usnesení výboru bylo doručeno jako tisky 87/1 a 87/2. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám přednesl usnesení č. 47 z 9. schůze konané dne 4. září 2014 k vládnímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích, Evropská unie, sněmovní tisk 87.

Po úvodním slově ministra zdravotnictví dr. Svatopluka Němečka, MBA, odůvodnění náměstka pro zdravotní pojištění dr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, zpravodajské zprávě poslance dr. Jaroslava Krákory a po rozpravě výbor pro zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu.

Současně s tím, pane předsedo, navrhuji, aby komplexní pozměňovací návrh byl vzat za základ dalšího projednávání. To znamená, že všechny pozměňovací návrhy načtené v podrobné rozpravě se budou automaticky vztahovat ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Komplexní pozměňovací návrh bych si potom dovolil odůvodnit v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Mám zde s přednostním právem pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jsem rád, že zrovna v této chvíli řídí Poslaneckou sněmovnu pan předseda.

Pane předsedo, já opakovaně žádám, abyste zjednal pořádek mezi předsedy výborů. Pachatel je na místě činu, jak se dívám. Jsou interpelace a zasedá zdravotní výbor a ministr nemůže odpovídat - nebo mohl by, ale zas by nebyl na výboru, na interpelace. Interpelace jsme dneska měli po třech měsících a v průběhu ústních interpelací zasedá zdravotní výbor a vyžaduje si přítomnost ministra. Já to nebudu nějak uštěpačně hodnotit nebo říkat, ale podle mne je to nepřijatelná praxe a říkám to tady počtvrté, na čtvrté schůzi, a ti předsedové výborů, koaliční poslanci, si dělají co chtějí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já jsem to nevěděl. Pokud pan předseda zdravotního výboru svolal jednání výboru během interpelací, tak tak konal v přímém rozporu s mou žádostí, opakovanou. A já tedy prosím pana předsedu zdravotního výboru, aby minimálně přihlédl k tomu, že ho předseda Sněmovny několikrát žádal o to, aby respektoval dny pro jednání Poslanecké sněmovny a nesvolával výbor Sněmovny na dobu, kdy jedná Sněmovna. Nic víc s tím dělat nemůžu. Sebrat prémie mu taky nemůžu, ale pouze ho důrazně žádám, aby tak nečinil.

Pan ministr chce reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se chtěl zastat pana předsedy zdravotního výboru, protože já jsem původně na to jednání nebyl pozván, ale protože se týkalo zde projednávaných zákonů, tak jsem požádal o to, abych mohl být přítomen, protože jsem to považoval za důležité. Takže pak jsem byl přizván na jednání výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane ministře, ale to s tím vůbec nesouvisí. Ten výbor nemá být svolán v okamžiku, kdy jsou ústní interpelace. I poslanci, kteří chtějí interpelovat, a současně je výbor, tak mají prostě problém. To nebyla výtka na vás. Já jsem říkal, že jsem chápal, že byste chyběl na jednom, nebo na druhém. Prostě ten výbor má být svolán jindy! A jestli ten výbor jednal k těmto zákonům a chtěl přijmout nějaké usnesení, tak pak je nemůžeme stejně projednávat, potřebujeme 24 hodin. Takže to prostě není relevantní argument. Protože pokud by výbor chtěl přijmout usnesení, tak my ho musíme mít rozdáno 24 hodin předtím, než se projednává. Já pevně doufám, že to tak není, když tady jsme jindy než v obvyklý čas, a že nebudeme muset čekat na žádné takové usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a dále do rozpravy pan poslanec Kostřica. Pardon, omlouvám se, neviděl jsem faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP