(18.20 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Komu vyhovuje ten status quo? Komu? Klaďme si tu otázku. My se musíme rozhodnout, zda napravíme nepřirozený stav, nějaký relikt doby minulé a totální anachronismus, anebo podlehneme různým ambicím, převážně lokálním, či dokonce zcela osobním. Možná že to jsou zájmy hrstky vyvolených, kteří by už neměli možnost uplatňovat své povolenky vstupu a využívání toho prostoru ke svým různým hobby a zábavám a kteří ze současného stavu těží.

Buďme fér a přiznejme si, o co jde. Buď budeme pokračovat v nějakém anachronismu, anebo se pokusíme tento velký kus přírody maximálně ochránit, maximálně vyčistit, náklady jsou spočítány a ta plus převažují, a pojďme prosím ten anachronismus odstranit. A pokud má někdo nějaké důvody, které skutečně nebyly vyřčeny, prosím, sdělte mi je, já se vám je pokusím vyvrátit. Jsem hluboce přesvědčený, že ten proces je nastaven správně a že by bylo na hranici směšného, pokud bychom udržovali naše újezdy v rozsahu, v kterém je máme v současné chvíli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan ministr se závěrečným slovem. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Ivan Gabal: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, počítám-li se teď v této chvíli za osmého vystupujícího k tématu, jsme půl na půl. Myslím si, že jak se tady dopoledne vedla urputná debata o té přílišné délce diskutování a obtížnostech rozhodování, tak je čas debaty a je čas rozhodnutí a teď si myslím, že už se blížíme k tomu rozhodování.

Dovolte mi jenom, abych trošičku namísto shrnutí těch vystoupení, protože hlavní argumenty jsou jasné, zkusil tu věc rozdělit na takové tři operativní roviny.

Jedna je vznik obcí, tam se zdá, že je všeobecná shoda, že je potřeba, aby obyvatelé vojenských újezdů a nově vznikající obce měly zajištěna všechna práva, samosprávu, a budu pak načítat pozměňovací návrh, který prodlouží termín vzniku obcí do ledna 2016, aby tam mohly být uspořádány volby, mohlo se to všechno připravit, včetně investic.

Druhá rovina té věci je, zda armáda potřebuje, nebo nepotřebuje újezd Brdy. Můžou na to být samozřejmě velmi různé názory. Já jsem měl možnost se seznámit s analýzou, kterou, myslím, zmiňoval pan předseda Hamáček, také dost podrobně. Řekl bych, že poměrně dlouhodobě armáda zvažovala, který z újezdů opustí a který neopustí, a myslím si, že je v jejich kompetenci toto rozhodnutí udělat. A jestliže říkají, že újezd nebudou potřebovat a nebudou ho chtít, celkem bych na jejich argumenty dal a akceptoval je. A otázka toho, do jaké míry využijí prostor pro cvičení, nebo nevyužijí, za pár měsíců budeme schvalovat rozpočet, a když se do rozpočtu podíváte, samozřejmě ten prostor na výdaje, na cvičení a na teritoriální využití všech prostorů, které mají k dispozici, je hodně financemi limitován. Velmi bych se přimlouval, abychom respektovali názor Generálního štábu armády, že vojenský újezd Brdy nebudou potřebovat a nechtějí ho.

Poslední je otázka využití území, resp. vzniku CHKO. Prostě my se tady bavíme o tom, jestli věříme, nebo nevěříme vládě, že je schopna tento proces zvládnout, a jestli nevěříme, že vláda je schopna paralelně se zánikem kompetence jednoho resortu uvést do života kompetenci druhého resortu a CHKO, tak si myslím, že pak už jsem na konci, abych tak řekl, nedůvěry nebo řetězu nedůvěry. Já si myslím, a byl jsem mockrát ujištěn, že to je připravené, že CHKO vznikne, že je to důležité i proto, aby se pokračovalo v očišťování od munice, a že ta CHKO dokáže území zajistit. Mezi pozměňovacími návrhy, myslím, je také jeden, který propojí, abych řekl, rozhodování o transferu území a majetku vůči obcím s jejich souhlasem a seznamem, a tím pádem to pojistí ještě podruhé.

Tolik jenom, když jsem se snažil racionalizovat, co tady vlastně děláme, vznik obcí, zánik újezdů a vznik CHKO. Ve všech těchto třech rovinách si myslím, že máme dost informací a dost kompetence, aby bylo zřejmé, že proces proběhne tak, jak je naplánován. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání nepadl, takže otevřu podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že chci vystoupit a řídím schůzi, využiji přednostního práva. Poprosím kolegu Gazdíka a vystoupím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, v podrobné rozpravě bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňujícím návrhům, které jsem vložil do systému, a je to tedy návrh pod číslem 1354 a návrh pod číslem 1360. První z nich, jak jsem již řekl v obecné rozpravě, je ten, který umožní vyjmout ze zákona vojenský újezd Brdy, bez toho, aby ovlivnil osud ostatních vojenských újezdů, a ten druhý se týká otázky majetku státu a naložení s ním. Myslím majetek státu, který by zůstal v případě, že by vojenský újezd Brdy byl zrušen, který by se potom nacházel na území bývalého vojenského újezdu Brdy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Janu Hamáčkovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Okleštěk, který je omluvený. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Pan poslanec Okleštěk musel z rodinných důvodů odjet mimo Sněmovnu náhle, takže bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 1326, a tím pádem kdybyste pak zrušili můj návrh, který je čtvrtý v pořadí, 1381, protože jsou to naprosto identické návrhy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (Zpravodaj nerozuměl.) Pan poslanec Rais si osvojil pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka, který je uveden v systému pod číslem, které - jestli můžete zopakovat.

 

Poslanec Karel Rais: Okleštěk dal do systému pozměňovací návrh pod číslem 1326 a já říkám, že jsem dal zcela identický návrh 1381, který je tím pádem redundantní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj se s tím vypořádá. Nyní pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych byl velmi stručný a přihlásil se ke svému pozměňovacímu návrhu k tisku 57, který jsem podal jako sněmovní dokument 681. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Zahradník. Připraví se pan poslanec Zemek.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který spočívá ve vynětí katastrálního území Maňávka z území vojenského újezdu Boletice, který jsem představil v obecné rozpravě. Tento návrh byl zařazen do systému jako sněmovní dokument 1372.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Zemek a po něm pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 1367, ale nastal ten samý případ, jako už jsme tady řešili, kdy tento můj návrh je identický s jedním z návrhů pana kolegy Hamáčka. Jedná se právě o § 1 odst. 4, kde dochází ke změnám majetkovým, kdy se převádí část majetku na obce, a je z toho vyjmuta infrastruktura týkající se vody. Je to totožné, uvádím to pro pana zpravodaje. (Dotaz zpravodaje mimo mikrofon.) Je v systému.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Myslím si, že bude pro jistotu bezpečnější, když se k tomu návrhu přihlásíte, pane kolego, a vypořádáme se s tím ve třetím čtení. (Asi ano.) Pan zpravodaj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP