(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce ústavněprávního výboru paní poslankyni Markétě Wernerové. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestli se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Ještě jednou dobrý den přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolím si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu č. 1365. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se paní zpravodajky nebo pana navrhovatele, jestli chtějí mít závěrečné slovo. Nechtějí. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce. (Krátká pauza na výměnu předsedajících.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v programu.

 

Dalším bodem je

 

27.
Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím ujměte se slova.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se k jednomu z mého pohledu z nejzásadnějších návrhů zákonů, které tato Sněmovna bude projednávat.

Návrh změny zákona o jednacím řádu Sněmovny zásadním způsobem mění fungování této Sněmovny v tom smyslu, že jeho hlavními cíli je jednak prodloužit lhůtu mezi druhým a třetím čtením proto, aby my jako poslanci jsme pokaždé věděli, o čem konkrétně hlasujeme, zvláště v případech zákonů, které mívají desítky pozměňovacích návrhů, a tím zkvalitnit legislativní proces. Dále zavádí garanční výbor a dále některé drobnosti v jednacím řádu, které se dříve neosvědčily.

Já bych chtěl poděkovat zejména předsedovi ústavněprávního výboru panu poslanci Jeronýmu Tejcovi a práci ústavněprávního výboru a všech, kteří docházeli na schůzky ústavněprávního výboru, kde jsme se snažili najít kompromis na základě návrhů všech poslaneckých klubů zastoupených v této Sněmovně a došli jsme k nějaké variantě, která je přípustná pro všechny. Chtěl bych vám poděkovat a věřím, že druhé čtení tohoto návrhu zákona s pochopením přijmete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kontrolnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 26/2-6. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. (K mikrofonu se hlásí poslanec Tejc.) Aha, takže došlo ke změně. Poprosím pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím zastoupit pana poslance Bendu jako zpravodaj i s ohledem na to, že mohu zkrátit dobu svého vystoupení a nebudu se již tedy přihlašovat do obecné rozpravy tak, jak jsem učinil.

Ústavněprávní výbor projednal tuto věc na své 16. schůzi 27. srpna 2014. Doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Návrh je relativně rozsáhlý, má 16 bodů.

Chtěl bych na tomto místě také poděkovat jako předseda ústavněprávního výboru všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na oné dohodě. Je to myslím poprvé, kdy se dohodlo všech sedm stran na tak rozsáhlé změně zákona, a to nikoliv za cenu toho, že ten zákon by nic neřešil a nic nezměnil, naopak ta změna je revoluční. A já bych si vás dovolil seznámit velmi krátce s usnesením výboru, které tedy mění zákon o jednacím řádu.

První věc je, že se zavádí povinnost pečlivěji a podrobněji zpracovávat zápisy ze všech jednání výborů. Jednoduše nebude možné, aby se stávalo to, co dříve byla mnohdy kritizovaná praxe, nikoliv u všech, ale u některých výborů, že nebylo možné dohledat, kdo podal konkrétní pozměňovací návrh, který zásadně upravil fungování zákona, nebo nebylo možné dohledat, kdo o takovém návrhu hlasoval na jednání výboru. Vše bude zaznamenáno a myslím si, že pro transparentnost jednání je to podnět důležitý.

Druhá podstatná věc je, že se zkrátí doba, kdy mohou poslanci bez přednostního práva vystupovat ke změnám programu. Bude stanoven limit pět minut, což podle mého názoru dostačuje na podání návrhu. Ale tento limit bude možné uplatnit pouze v ostatních dnech jednání Sněmovny, nikoliv na začátku poslanecké schůze, tam bude limit neomezený.

Velká debata se vedla také nad tím, dokdy je možné vzít návrh zákona zpět ze strany předkladatele, ať už je jím vláda, nebo je jím konkrétní skupina poslanců. Dohodli jsme se na tom, že rozšíříme možnost dispozice s návrhem do zahájení rozpravy ve třetím čtení. Tedy každý předkladatel ve chvíli, kdy bude vědět, že návrh zákona je zatížen řadou pozměňovacích návrhů, které mu nejsou sympatické, nebo je dokonce výslovně proti nim, bude moci návrh zákona na rozdíl od současné úpravy vzít zpět ještě před zahájením obecné rozpravy.

Největší přínos podle mého názoru - zavádí garanční výbor. Možná bych požádal Marka Bendu jako autora této myšlenky, aby následně vystoupil v obecné rozpravě a sdělil, jak by tento výbor měl fungovat, abych nezdržoval dlouho svou zpravodajskou zprávou. Ale tento garanční výbor jednoznačně přispěje k tomu, aby se zkvalitnil legislativní proces, aby se výbory opětovně zabývaly všemi pozměňovacími návrhy, které obdrží Poslanecká sněmovna.

To jsou ty nejzásadnější změny onoho usnesení ústavněprávního výboru a já bych vás touto cestou požádal o to, aby tento návrh, případně ve třetím čtení doplněný o další návrhy, které mohou být dnes načteny, byl úspěšný, protože to je změna podle mého názoru nejen potřebná, ale i změna, která pomůže Poslanecké sněmovně vytvářet kvalitnější zákony a méně často obdržet zákony vrácené ze Senátu z legislativně technických důvodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Lukáš Pleticha a zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Kubíček. (Po chvilce, kdy se nic neděje:) Takže máme zde zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? (Po chvilce:) Pojďte, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Moje zpravodajská zpráva bude velmi krátká. My jsme se přiklonili k rozhodnutí ústavněprávního výboru a podporujeme všechny navržené změny, které budou procházet do třetího čtení. V současné chvíli můžeme říct, že je to v souladu s požadavky Rekonstrukce státu, tzn. že 167 poslanců v této Poslanecké sněmovně se podepsalo pod tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní bych požádal zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj o vyjádření. (Po chvilce:) Tak já vás poprosím, pane poslanče... Je námitka proti tomu, aby vystoupil pan poslanec Klaška? (Hlásící se poslanec říká předsedajícímu své jméno: Uhlík.) Omlouvám se. Pane poslanče, omlouvám se. Přečtěte stanovisko výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP