Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. března 2014 v 9.00 hodin
Přítomno: 177 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den sedmé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím se mi přihlásil akorát pan poslanec Rykala, který má náhradní kartu číslo 2. (V sále je velice rušno.)

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: František Adámek - zahraniční cesta, Marie Benešová - zdravotní důvody, Jaroslav Faltýnek - dopolední jednání, pracovní důvody, Jan Farský - pracovní důvody, Petr Fiala - zahraniční cesta, paní poslankyně Olga Havlová - zdravotní důvody, Jana Hnyková - rodinné důvody, pan David Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Jiří Koskuba - pracovní důvody, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz - zahraniční cesta, paní poslankyně Radka Maxová - zahraniční cesta, paní poslankyně Pavlína Nytrová, pan poslanec Karel Pražák, pan poslanec Karel Schwarzenberg, paní Dana Váhalová - zahraniční cesta, pan František Vácha - pracovní důvody, pan Rostislav Vyzula od 15 hodin - rodinné důvody, paní poslankyně Markéta Wernerová - zdravotní důvody, pan poslanec Jiří Zimola - bez udání důvodu. Dále pan poslanec Stanislav Berkovec od 10 do 12 hodin - pracovní důvody.

Dále se omlouvají členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka - zahraniční cesta, pan ministr Milan Chovanec - zdravotní důvody, paní poslankyně Věra Jourová - pracovní důvody, pan ministr Marian Jurečka z dopoledního jednání - pracovní důvody, paní ministryně Michaela Marksová - dopolední jednání, pracovní důvody, pan ministr Martin Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek do 15 hodin z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Benešová ruší svou omluvu, je zde přítomna.

S náhradní kartou dnes bude hlasovat pan poslanec Kalousek, je to náhradní karta číslo 1, a pan poslanec Kolovratník - náhradní karta číslo 8.

Poprosím vás o klid, abychom mohli pokračovat v jednání.

Mám zde přihlášku k bodu programu, předpokládám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobré ráno všem. Včera jsme měli pevně načtené schválené projednání bodu 56 - karta opencard, vyšetřovací komise. Spadlo to kvůli Ukrajině, tak bych se pokusil načíst ten bod ještě jednou jako pevně zařazený a navrhuji, abychom o něm jednali dnes v 11 hodin dopoledne. Je to bod 56 - vyšetřovací komise ke kauze Opencard, tisk 350.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Chci vás jen informovat, že dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 26, 30, 31, 22, 33, 34 a 54. Jsou to sněmovní tisky číslo 109. 121. 122, 101, 132, 133 a 113. Dále bychom se věnovali bodům z bloku smlouvy dvě, druhého a prvního čtení, a poté bodům z bloku zprávy, návrhy a další.

Dále zde mám návrh na změnu schváleného pořadu paní poslankyně Miroslavy Němcové, která navrhuje přeřazení již schváleného pořadu Ukrajina jako první bod v pátek 21. 3. Paní poslankyně Němcová, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, ten zelený lísteček, to je přihláška do rozpravy na zahájení schůze ke změně programu, takže já jsem vás tímto žádala, abych mohla vystoupit a požádat Poslaneckou sněmovnu o to, zda by svým hlasováním byla ochotna pokračovat v rozjednaném bodu "Ukrajina" zítra ráno v pátek jako první bod. Navrhuji tento termín po dohodě s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále zde mám přihlášku pana poslance Snopka. Prosím.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, měl bych tady návrh na pevné zařazení bodu číslo 37, zákony v třetím čtení, sněmovní tisk číslo 47, na pátek 28. 3. jako první jednací bod.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. (Místopředsedkyně se na více než minutu odmlčela.) Dobrá tedy. Nemám tady již žádné další přihlášky. Přistoupíme tedy k hlasování k předloženým návrhům.

 

Začali bychom návrhem pana poslance Humla na zařazení bodu číslo 56 na dnešní program v 11 hodin.

Zahajuji hlasování k tomuto návrhu a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 41. Pro 131 poslanců (ze 141 přihlášených), proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další bod, o kterém budeme hlasovat, je návrh paní poslankyně Němcové, a to je zařazení bodu číslo 55 na program v pátek 21. 3. 2014 jako první bod.

Zahajuji hlasování.

Ještě tady mám faktickou poznámku pana poslance Rykaly. (Krátká odmlka.) A pak tady mám ještě faktickou poznámku paní poslankyně...

Dobrá. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Lehký údiv v lavicích.) Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 42. Pro 64 (ze 142 přihlášených), proti 31. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP