Stenografický zápis 7. schůze, 19. března 2014


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Milan Urban


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslankyně Jana Hnyková


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Rom Kostřica
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ivan Gabal
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání bylo přerušeno v 10.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


55. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky

Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Petr Fiala
Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Marek Ženíšek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení

Senátor Jiří Bis
Poslankyně Kateřina Konečná


12. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Adamec
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Martin Novotný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


14. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Borka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Borka


15. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Petr Adam
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Marek Černoch
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Zbyněk Stanjura


16. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Lukáš Pleticha
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Plzák
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Stanislav Polčák
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP