(10.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Po úvodním slově pana ministra financí, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny:

I. bere na vědomí střednědobé výdajové rámce na rok 2015 a na rok 2016 a jejich rozdělení mezi státní rozpočet a státní fondy vyjádřené v metodice sestavování státního rozpočtu a konsolidované - toť uvedeno v tabulce, kterou, jestli dovolíte, nebudu čísti, protože ji máte jistě před sebou.

II. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna:

1. stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2015 ve výši 1,153 bilionu korun a na rok 2016 ve výši 1,163 bilionu korun;

2. žádá vládu a jejího ministra financí, aby v rámci střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 v rámci kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa zajistil pro rok 2015 finanční prostředky do výše 1,440 bilionu korun a pro rok 2016 finanční prostředky do výše 1,44 miliardy korun a pro rok 2016 finanční prostředky do výše 1,285 miliardy korun za účelem financování potřeb Programu péče o národní kulturní poklad.

III. Zmocňuje předsedu zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil také Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky - což jsem tímto také učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana předsedu klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, v minulých třech letech, když jsem měl tu čest být členem vlády a ministrem financí, obtížně jsem hledal slova na velmi častou a velmi drtivou kritiku opozice z řad sociální demokracie, zejména od pana poslance Zaorálka a od pana poslance Mládka, kteří kritizovali vládu za to, že odmítli přistoupit k fiskálnímu kompaktu a odmítli podepsat Pakt stability a růstu. Bylo to pro mě skutečně složité, protože tady já jsem jim prostě vnitřně dával za pravdu, ať to byla opozice, ať k tomu vláda nikdy nepřistoupila. Já sám a celý klub TOP 09 jsme si vždycky přáli a stále si přejeme a budeme si přát, aby Česká republika podepsala Fiscal compact, a poté, nebo ještě předtím lépe, také přijala fiskální ústavu, což je závazek, který logicky z Fiscal compactu vyplývá, a aby přistoupila k Paktu stability a růstu, čímž se zaváže k některým krokům a postupům, které kromě jiného také představují rozpočtovou zdrženlivost.

Chtěl bych připomenout, že Pakt stability a růstu svým signatářům doporučuje důrazně, téměř na úrovni imperativu, aby konsolidovali své veřejné rozpočty minimálním tempem 0,5 % HDP ročně. A pokles - v případě deficitních rozpočtů - meziroční pokles o 0,5 ročně. Já jsem doufal, že když už je hotová programová část koaliční smlouvy a když si tento rozpočet bere sociální demokracie za své - koneckonců tak jako si vzala za svou Rusnokovu vládu, Rusnokova vláda se těší důvěře poslanců sociální demokracie -, že se to projeví ve střednědobých výdajových rámcích. Že ten meziroční pokles alespoň o 0,5 % tam bude. Zdá se, že sociálně demokratičtí kolegové sice něco bouřlivě kritizovali, něčeho se strašně domáhali, ale sami tak nemíní postupovat.

Já bych si tedy přál, aby teď opozice řekla, zda závazky plynoucí z Paktu stability a růstu, pokud by byl podepsán, bere vážně. V takovém případě nemůže podpořit výdajové rámce, protože ty nezaručují onen pokles minimálně o 0,5 %. Pokud sociální demokracie nyní Fiskální kompakt a Pakt stability a růstu vůbec nebere vážně, jenom to používala jako opoziční rétoriku, ale sama se tak chovat nechce, no tak tyto výdajové rámce podpořit nemůže, protože tam ten meziroční pokles není.

TOP 09, protože si Pakt stability a růstu, přistoupení k Paktu stability a růstu přeje a závazky z něj bere vážně, takovéto střednědobé výdajové rámce podpořit nemůže.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Jenom požádám zpravodaje, aby odkázal na usnesení z rozpravy obecné, které tady přednesl, jak jsem si všiml. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám, pane místopředsedo. Myslím, že můžete dát hlasovat o usnesení ve znění usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přivolal jsem gongem kolegy, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, a protože nemám přihlášky ani do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a přistoupíme k návrhu usnesení.

 

Usnesení jste slyšeli, máte ho ve svých podkladech jako tisk 7/1. Rozhodneme o něm hlasováním číslo 126, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám, hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 192 pro 71, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Tak, pokud... hlásí se pan kolega Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechno je jednou poprvé, poprvé v této Poslanecké sněmovně po více než sedmi letech předstupuji před vás s tím, že si dovolím zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem ano, a na sjetině mám křížek, jak jsem byl informován, a proto si dovoluji požádat o zpochybnění hlasování v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, návrh je bezprostředně po hlasování, tedy já vás nejdřív odhlásím na žádost z pléna, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme rozhodovat o návrhu kolegy Jeronýma Tejce, který zpochybnil elektronický zápis o výsledku hlasování, a to v hlasování pořadové číslo 127, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 162 pro 149, proti 2, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu usnesení, které předložit rozpočtový výbor, který se týká střednědobých výdajových rámců na léta 2015, 2016 podle tisku 7/1.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 128, z přítomných 170 pro 95, proti 40, návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 35. Pokračovat budeme bodem číslo

 

36.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014
a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016
/sněmovní tisk 8/

Tento materiál z pověření vlády má uvést pan ministr pro místní rozvoj František Lukl. Nevidím ho tady. (Ministr stojí v blízkosti řečniště.) Už vás vidím. Omlouvám se pane ministře. Já jsem vás hledal v lavici. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP