Stenografický zápis 4. schůze, 10. prosince 2013

(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Květa Matušovská
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


1. Rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely

Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Pavel Kováčik


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban
Poslanec Richard Brabec
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Igor Jakubčík
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Petr Adam
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala
Poslanec Pavel Kováčik


2. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek


3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Jan Hamáček


4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Jan Hamáček


5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


9. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Kasal
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Rostislav Vyzula


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek
Poslanec David Kádner
Poslanec Antonín Seďa


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek
Poslanec David Kádner
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Grospič


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Poslanec Vladimír Koníček


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr vnitra ČR Martin Pecina


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Václav Klučka
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Černochová


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Igor Nykl
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Skalický
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Daniel Herman
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Václav Zemek
Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát
Poslanec Igor Nykl
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP