(15.20 hodin)
(pokračuje Fischer)

Podstatné ale je, co vám chci sdělit. Já se opravdu přimlouvám za to, abyste svým hlasováním dali najevo, že pustíte rozpočet, který, znovu opakuji, je uměním možného. Z mnoha důvodů a s ohledem na řadu limitů není přece ideální, ale ideálním se nestane, bude-li přepracováván, překotně přepracováván. Nevím, pod jakým politickým zadáním by byl přepracováván, a bez toho to přece nejde. Státní rozpočet je politikum. To, co je na stole, je něco, co je sestaveno na realistických odhadech růstu, realistických odhadech příjmů a přiměřených výdajích. Já vím, že se ta časová řada zná, že se obrací někam k vyššímu deficitu, ale kam obracely ty nizounké deficity, ty nízko stlačované, tak superrestriktivní rozpočtová politika vytvářela jinou časovou řadu - časovou řadu systematických poklesů, kdy tato superrestriktivní fiskální politika a toto paradigma šetřit, šetřit, šetřit mimo jiné, podotýkám, tolik kvartálů posílala tuto ekonomiku do recese. I tohle to mějme na vědomí. Proto je rozpočet budován tak, jak je: mírně expanzivní. Není to zázrak, nezpěčuje se obnovení křehkého růstu, a proto znova vás prosím, apeluji na vás, pusťte ho do dalšího čtení.

Děkuji vám za diskusi i za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane Kalousku - pane poslanče Kalousku. Omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Můžete mi klidně říkat Mirku, paní místopředsedkyně. (Bouřlivý smích a potlesk.)

Dámy a pánové, pan ministr financí položil otázku, na základě jakého politického zadání by to měli přepracovat. No na základě jakého jiného, a teď se obracím na podnikatele v řadách ANO, na základě jakého jiného zadání, než navrhněte nižší výdaje. My vám nechceme dovolit utratit 1 bilion 211 miliard, my vám chceme dovolit utratit aspoň o těch 12 miliard méně! To je strašně jednoduché politické zadání, úplně stejné, jako dělají představenstva vůči svým managementům, úplně stejné, jaké vy znáte, úplně stejné, jako zná bývalý pan rektor Rais vůči akademickému senátu. Prostě k někomu přinesete rozpočet, on se zachechtá a řekne: Milý kamaráde, tolik ti nedám! Můžeš utratit jenom méně. A já vás moc prosím, abychom v zájmu trendu snižování deficitů, snižování zadluženosti, prostě tento jednoduchý signál vládě dali.

Termín na přepracování je 20 dnů a já vám garantuji, že bych to uměl sám za tři dny. Rozpočet má výdaje 1 bilion 211 miliard a o 12 miliard, což je méně než 1 %, garantuji vám, že bych to uměl za tři dny! To znamená, tady neexistuje - zákonná lhůta je 20 dní minimálně, 30 dní maximálně, proto jsem navrhl 20 dní jako minimální lhůtu. Ale opravdu vám garantuji, že to není sofistikovaná a složitá věc. To umím za tři dny. Každý, kdo o veřejných rozpočtech něco ví, tak ví, že to umí předělat za tři dny. A vy máte v tuhle chvíli možnost říct jakékoliv budoucí vládě, ať už Rusnokově, Sobotkově, Babišově, Stanjurově, vládě paní magistry Jourové, abych byl genderově vyvážen, já nevím, jaká tady bude vláda, ale jakékoliv budoucí vládě vy jako suverén můžete říct: My si nepřejeme, abyste utratili tolik! My chceme šetřit! Utraťte aspoň o 12 miliard méně!

To je smysl mého usnesení a to je moje prosba vůči všem, kteří slibovali svým voličům, že budou šetřit. Protože když vládě povolíte utratit víc, tak oni prostě víc utratí! Teď na vás na všechny apeluji, co jste slibovali svým voličům.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já nechci zhoršovat situaci paní místopředsedkyni při jejím řízení, když už jsme po skončené rozpravě, ale chápu, že předseda klubu má přednostní právo a může mluvit kdykoliv, tak já jenom podotýkám, že chápu, že pan kolega Kalousek, a tady kolegové to vědí, by uměl za tři dny leccos. My víme, co udělal za jedny tři roky, za druhé tři roky. Nemyslím si, že by nám to měl předvádět! (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím tedy pana poslance Votavu, zpravodaje, aby nás provedl návrhem usnesení.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, zazněl tady jeden návrh na usnesení od pana předsedy Kalouska. Dívám se na něj. Myslím, že je hlasovatelný. Sice mi nebyl doručen písemně, nicméně myslím, že všichni pochopili, o co jde. Nevím, jestli je námitka, jestli je potřeba ho zopakovat...? (Z pléna: Ne!) Není. Takže asi o tomto návrhu bychom hlasovali.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Určitě. Pokud zde není žádost na pana předkladatele, aby ještě jednou přečetl to, co navrhoval, a všichni víme, o čem hlasujeme, a já jsem přesvědčen, že to je v souladu s jednacím řádem a můžeme o tom hlasovat, stejně tak jako pan zpravodaj, tak nám samozřejmě v hlasování nic nebrání.

Ještě předtím, než zahájím hlasování, poprosím, aby pan zpravodaj a pan ministr k tomuto návrhu sdělili své stanovisko, zda souhlasí, či nesouhlasí, či zda jsou k tomuto návrhu neutrální. Pan ministr? (Není slyšet, není zapnut mikrofon.) Pardon? Kdybyste si zapnul mikrofon, bylo by to jednodušší. (Ministr: Nesouhlas.) Nesouhlas. Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Také nesouhlas.) Děkuji.

Pokud nejsou námitky a všichni víme, o čem hlasujeme, nejdříve vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a poprosím vás o chviličku strpení, aby byla vydána náhradní karta panu poslanci Stanjurovi. (Po chvíli:) Ano, pan poslanec Stanjura má náhradní kartu s číslem 1. Dám mu ještě prostor, aby se mohl přihlásit. Všechno je v pořádku, všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Hlasujeme tedy o návrhu pana předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 178, pro 34, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kaňkovský a pan poslanec Adamec, předpokládám, že se nehlásí s faktickou poznámkou, tak je odmazávám. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o usnesení tak, jak jej předkládá rozpočtový výbor.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže bychom hlasovali o celém tisku 6/1 včetně přikázání jednotlivých kapitol jednotlivým výborům. Je zde nějaká námitka proti tomu, abychom postupovali jedním hlasováním? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 180, pro 133, proti 33. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat a jednotlivé kapitoly byly přikázány příslušným výborům, jak to bylo uvedeno v tisku číslo 6/1.

 

Tím bych ukončil tento bod. Poděkoval bych panu zpravodaji, poděkoval bych i panu ministrovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP