(15.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Zvyšuje to komfort, pane Faltýnku, aglomerátu, jako jste vy. Ano, vy nutně potřebujete do vládní politiky termín potravinová soběstačnost, aby měl Agrofert své dotace. Ale český spotřebitel a člověk, který se nechce otrávit kdejakým párkem (smích v plénu), termín potravinová soběstačnost nepotřebuje. Ten potřebuje pouze termín kvalita odpovídající přiměřené ceně. Ale to není diskuse o předloze státního rozpočtu.

Já rozumím panu premiérovi Rusnokovi, který říká: Ano, my jsme vědomě zvedli výdaje, my jsme vědomě zvedli výdaje, protože jsme přesvědčeni, že to bylo nezbytné vzhledem k ekonomické situaci. My jsme prostě přesvědčeni, že pro to, aby se lidem v České republice vedlo lépe, musíme v příštím roce utratit víc. To je legitimní postup. Já jsem nikdy netvrdil, že jsem nositelem té jediné správné hospodářské fiskální politiky. Prostě těch přístupů je tady mnoho, mají své výhody a nevýhody. Já jsem hluboce přesvědčen, že pro naši budoucnost a prosperitu je zapotřebí deficity snižovat. Pan premiér Rusnok je přesvědčen, že v dané chvíli bylo potřeba výdaje posílit. A kdo z nás dvou má pravdu, to nás rozsoudí historie. Já to v tuhle chvíli nevím. Já věřím té své strategii zrovna tak jako pan premiér Rusnok té své a oba dva mluvíme stejně poctivě.

Kdo ale mluví naprosto nepoctivě, jsou ti, kteří říkají: Ano, schvalme teď ty vyšší výdaje, protože my chceme šetřit. To jste vy (k poslanci Faltýnkovi) prostřednictvím pana předsedajícího. Já respektuji ty, kteří podporují můj návrh a říkají: Nedovolme té vládě víc utratit. Máme svoji pravdu. Respektuji pravdu pana premiéra Rusnoka, který říká: Kalousek pravdu nemá, měli bychom v příštím roce utratit víc. Kdo z nás dvou má pravdu, opravdu rozhodne jenom ta historie. Kdo je skutečně k smíchu, jste vy, kteří říkáte: My chceme šetřit, a protože chceme šetřit, tak teď schválíme ty vyšší výdaje. Protože chceme šetřit, tak musíme utratit víc. I na to máte právo. Máte tolik hlasů v této Sněmovně společně s řadou souputníků z jiných stran... (S pohledem na levou stranu sněmovny. Smích v sále.) Ne, já jsem se doleva podíval jen náhodou. (Smích.) Máte tolik hlasů v této Sněmovně společně s řadou souputníků z jiných stran, že si můžete odhlasovat i to, že voda teče do kopce. Ale nezkoušejte nám říct, že chcete šetřit, a protože chcete šetřit, že odsouhlasíte vyšší výdaje. To opravdu nepochopí vůbec nikdo. Buď chcete nižší výdaje a chcete šetřit, pak zvedněte ruku pro nižší výdaje. Anebo chcete utrácet ve prospěch organizovaných menšin, ať už se jmenují Agrofert nebo Čapí hnízdo, to je jedno (smích), tak ty peníze utraťte. Ale neříkejte, že chcete šetřit. Váš postoj dnes, který prezentujete veřejnosti, je: My chceme šetřit, a proto schvalujeme vyšší výdaje. Tohle, když někomu vysvětlíte, já před vámi smeknu. Já jenom upozorňuji na to, že to prostě nejde, alespoň vůči těm, kteří mají IQ aspoň 90.

Milý Jane Fischere, já bych nikdy nemluvil o našich zesnulých kamarádech. Otázka je, kdo z nás je znal déle a kdo s nimi byl více kamarád. Když už jste to udělal, tak dovolte, abych vám připomněl, že můj kamarád, který je zesnulý, mi mnohokrát plakal na rameni, jak bohužel se nedají ta zásadní opatření udělat, protože jeho šéf je zbabělec.

Hezký den. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou prosím pana poslance Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám pocit, že už se hodně točíme v kruhu. Ale já bych prostřednictvím vás chtěl říct panu předsedovi, skoro bych řekl výboru pro financování skupiny Agrofert, jak jsem si to pracovně přejmenoval, že ten, kdo nastavoval podmínky pro čerpání evropských peněz na léta 2007 až 2013, je připravoval v roce 2005. A nebyla to ani Topolánkova ani Nečasova vláda. A vy, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající (k poslanci Faltýnkovi), jako bývalý sociální demokrat byste měl vědět dobře, že to byla Paroubkova vláda. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana poslance Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, mně nedá, než reagovat na ony poznámky o potravinové soběstačnosti. To sousloví potravinová soběstačnost, zdá se, je určitou částí našeho politického spektra pořád považováno za sprosté slovo. Nemyslím si, že tomu tak je. Ostatně Komunistická strana Čech a Moravy, jestliže je to již druhé desetiletí, tak můžeme říkat, že desítky let má potravinovou soběstačnost, směřování k potravinové soběstačnosti, jako jednu ze svých hlavních součástí agrární a potravinářské politiky z jednoho prostého důvodu. To není jenom o tom, že bychom měli chránit náš trh potravinami, chránit našeho výrobce, chránit našeho potravináře. To je přece samozřejmé. Ale je to také o těch pracovních místech, která zůstanou v české, moravské a slezské krajině zachována ať již při výrobě potravin, nebo při údržbě té krajiny, a nemusíme za to platit někomu jinému nákupem potravin z dovozu. Ostatně si myslím, že slova o pracovních místech jsou neustále aktuální, a jedním z činů vedoucích ke zvyšování nebo udržení počtu pracovních míst důležitých na venkově je právě směřování k potravinové soběstačnosti.

Jenom doušku. Tehdy, když KSČM toto směřování zařazovala do své politiky, ještě téměř nikdo nevěděl v České republice, že existuje Agrofert. Ostatně český, moravský a slezský zemědělec a potravinář není zdaleka, a není dokonce ani většinově pouze jenom o Agrofertu. To jsou i další, další a další podniky anebo třeba také fyzické osoby anebo třeba další právní formy, které s Agrofertem nemají, aniž bych se Agrofertu chtěl speciálně zastávat, nic společného. Potravinová soběstačnost je důležitější pro všechny, i pro celou naši společnost. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalšího přihlášeného k faktické poznámce tady mám pana poslance Holečka... Takže ten to ruší. Ještě poprosím pana Votavu. (Poslanec Votava cosi naznačuje paní předsedající.) Pana poslance Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Omlouvám se. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já už nechci reagovat na předřečníky, už vůbec ne na rétorické vystoupení pana předsedy Kalouska. Chci jenom znovu sdělit stanovisko sociální demokracie.

Byť tento rozpočet není naším rozpočtem, není určitě ideální, nejásáme nad ním, tak ho v prvním čtení podpoříme, protože si opravdu nepřejeme, aby tady bylo rozpočtové provizorium, abychom uvrhli Českou republiku do nějaké nejistoty a chaosu, nebojím se to říct. Česká republika potřebuje stabilní prostředí, a proto potřebuje i státní rozpočet na rok 2014 mít schválený. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, končím obecnou rozpravu a poprosím o závěrečné slovo pana ministra financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, debaty v tomto domě, a to víte vy, kteří tady sedíte delší dobu, a seznamujete se s tím vy, kteří tady sedíte dobu kratší, bývají ostré, někdy bývají zlé, někdy bývají osobní. Jsem zvyklý. Nemiluji to, ale jsem zvyklý. Takže nakonec můžu konstatovat: dobrá debata se vším všudy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP