Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloslava Rutová

Schůze: 44, 49, 53, 55, 56, 57

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 383 (5. 5. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

90. Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
část č. 155 (9. 9. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - druhé čtení
části č. 22-23 (29. 11. 2016)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

220. Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
části č. 38-39 (22. 2. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 110 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

240. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - třetí čtení
část č. 272 (26. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

257. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - třetí čtení
část č. 39 (17. 5. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP