Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Michal Hašek

Schůze: 2, 6

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/
část č. 16 (6. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  
část č. 45 (5. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 290, část č. 292 (18. 2. 2014)

70. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/  
část č. 261 (14. 2. 2014)

71. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/  
část č. 262 (14. 2. 2014)


Přihlásit/registrovat se do ISP