(17.30 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, musím říct, že jsme ve vzácné a naprosto přesné shodě s panem kolegou Stanjurou. My jsme se přidali k tomuto vetu ze stejných důvodů, aniž bychom to nějak podrobně konzultovali, protože ta věc byla tak připravována, aby mohla opravdu procházet a projít hned prvním čtením. Nebýt zákroku, který zde citoval i kolega Stanjura, prezidentské vlády pana Rusnoka, tak jsme mohli dneska tuto normu, která je velmi potřebná, schválit. Takže potvrzuji veto, ke kterému se přidal klub TOP 09.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní prosím, pan kolega Miroslav Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si mít dva drobné dotazy a nechci na ně odpovědět tady, to stačí ve druhém čtení.

První dotaz je, k jakému dokumentu se vyjadřovala předsedkyně Legislativní rady. Ta se, pane ministře, vyjadřovala k dokumentu, který prošel připomínkovým řízením. Rozhodně ne k tomu, který máme před sebou. Protože ta číslíčka jste si vymysleli až na té vládě. A předsedkyně Legislativní rady se vyjadřovala k tomu, co Ministerstvo financí předložilo do vlády. To znamená, máme na stole materiál, kde vyjádření předsedkyně Legislativní rady je k jinému materiálu, než který Sněmovna projednává - za prvé.

A za druhé se ptám a budu se ptát, kde jsou napočítány rozpočtové náklady. Protože rozpočtové náklady se vztahují k tomu materiálu, který prošel připomínkovým řízením, a ne tím, který jste si ubastlili na vládě.

Takže když si přečteme pod určitým úhlem výkladu to, co jste nám předložili, tak to teoreticky představuje expozici pro státní rozpočet až 44 mld. Takhle nepracuje žádná odpovědná vláda! (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Milan Urban má slovo. Zpravodaj k tomuto tisku, prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, pokusil bych se to trochu zklidnit. Myslím, že to může být samozřejmě předmětem politického boje, ale také nemusí až tolik. Chci něco navrhnout. Předpokládal jsem, že to v devadesátce, ve zrychleném čtení, neprojde, a myslím si, že důvody, které tady byly uvedeny mými předřečníky, jsou legitimními důvody. Na druhou stranu hospodářský výbor je připraven zasednout co nejdříve, tedy já si potom osvojím zkrácení pro projednávání ve výborech. A samozřejmě všechny námitky, které tady zazněly, případně jiné názory budou moci býti předloženy na hospodářském výboru a hospodářský výbor se pokusí tu normu upravit tak, aby nebyla v rozporu s Evropou, aby nevyvolávala rizika notifikace stávajícího zákona. Mimochodem, ten notifikován není, a přitom ho novelizujeme. To je také potřeba tady poctivě říct. Ale pokusíme se to na hospodářském výboru nějak učesat tak, aby ten základní směr toho, že šlápneme na brzdu od roku 2014, a toho, že se pokusíme mírně zlevnit poplatky za obnovitelné zdroje na megawatthodinu, aby byl dodržen při respektování všech rizik, která tady byla již citována, a možná, že tam jsou ještě některá další ustanovení, která bude potřeba nějakým způsobem upravit.

Ale myslím, že ten směr je dobře, a já bych se pokusil společně s vámi všemi dnes a na hospodářském výboru připravit takový komplexní pozměňovací návrh, který by byl pro jednání a schválení ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně přijatelný. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Ještě pan kolega Krátký, prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dobrý podvečer, paní předsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové. Vítám tady dalšího bojovníka proti obnovitelným zdrojům energií v podobě pana ministra průmyslu.

Pane ministře prostřednictvím paní předsedající, víte, ony ceny energií se nám zvedly mezi rokem 2005 a 2009, kdy žádný vliv obnovitelných zdrojů prakticky nepůsobil, na dvojnásobek. Byla to liberalizace, která nám tu cenu zvedla. Od roku 2009 ceny energie v podstatě stagnují. Je pravda, že klesl zisk ČEZu a tuto částku si vzal i někdo jiný. Tak bojujeme za koho? Za monopoly? Nebo za to, aby si mohl dneska někdo sáhnout i jiný na peníze. Já tam nejsem, ale prosím pěkně, nesvádějme pořád tu hrůzu v cenách energií na obnovitelné zdroje. Nelžeme si pořád do kapsy a konečně už řekněme pravdu lidem, za co vlastně platí! Platíme tak další daň státu! Další externí náklady, které jsou ve výši mnohonásobku! Platíme v hnědém uhlí, v černém uhlí, jádru, zemním plynu! O těch se nikdy nikdo tady ještě nezmínil! Já bych byl hrozně rád, kdybychom už opravdu přestali ty bláboly, které jsou - je to pravda, pardon, je to pravda, ale jako vždycky jenom částečná. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka, pan kolega Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych z této pozice oslovit všechny ty manažery firem, vlastníky firem, kteří se na nás oprávněně, oprávněně obracejí s tím, že to jsou nehorázné poplatky, které snižují konkurenceschopnost České republiky, a tím pádem snižují počty zaměstnaných, aby dobře poslouchali sociálního demokrata, který tohle označuje za bláboly.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka, pan poslanec Krátký. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pro pana kolegu Stanjuru prostřednictvím paní předsedající: Víte, já nejsem člověk, který by se zrovna tak lekl a bál. Přijal jsem pozvání do Svazu velkospotřebitelů elektrické energie, debatoval jsem tam. Byl jsem jediný, vy jste tam nebyl. Byl jsem s nimi několikrát na jednání. A prosím pěkně, stačí se podívat, a já neříkám, že nemáme ty věci spravit, ale řekněme pravdu! My jsme si zvedli cenu mezi roky 2005 a 2009. Nikdo z velkoodběratelů ani nepípl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Poprosím pana zpravodaje, aby návrh na zkrácení lhůty přednesl teď v obecné rozpravě, protože jsme v prvém čtení, podrobná nebude. Prosím, tedy.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní předsedkyně. V zájmu občanů České republiky a průmyslu České republiky navrhuji zkrácení lhůty pro jednání ve výborech na čtyři dny. Říkám to dobře? Pět? Navrhnu raději pět. A potom avizuji, že budu navrhovat zkrácení mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Ale to jen avizuji. To je příští týden. Ano. Takže teď budeme hlasovat o zkrácení na projednání ve výborech na pět dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže tady máme návrh na zkrácení lhůty. Já se zeptám - ještě pan poslanec Zemek. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já bych si dovolil navrhnout přikázání tohoto tisku výboru pro životní prostředí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová K tomu se teprve dostaneme, nicméně už to teď registruji: výbor pro životní prostředí. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Chcete upřesnit lhůtu pro výbory než budeme hlasovat, abychom v tom měli jasno? Je to v pořádku. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím, obecnou.

A nyní bychom měli rozhodnout podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1121 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Bylo předneseno veto, omlouvám se, já jsem tady chvilku nebyla. Takže tohle nepřipadá v úvahu. Dostáváme se až k návrhům k přikázání. Organizační výbor návrh přikázat návrh k projednání výboru hospodářskému. Pan poslanec Zemek navrhuje výbor pro životní prostředí. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům k projednání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 116. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru hospodářskému. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 116. Přítomno 114, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP