(17.00 hodin)
(pokračuje Paggio)

Následovat bude hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Chvojky pod písmenem C. Poté budeme hlasovat o návrhu D paní poslankyně Weberové ve znění jí předneseného upřesnění, pokud bude schváleno. Na závěr bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Ptám se, zda má někdo nějaké námitky proti této proceduře. Není příliš složitá, není tedy nutné o ní nechat hlasovat. Přistoupíme přímo k jednotlivým bodům. Poprosím pana zpravodaje, aby uvedl první hlasování a sdělil stanovisko.

 

Poslanec Viktor Paggio: Prvním hlasováním bychom odsouhlasili legislativně technické změny v pozměňovacím návrhu poslankyně Weberové.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím o stanoviska. (Zpravodaj i ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 99. Přihlášeno 115 poslanců, pro návrh 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pokračujeme.

 

Poslanec Viktor Paggio: Druhé hlasování bude o návrhu A ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím stanoviska.(Zpravodaj i ministryně souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 100. Přihlášeno 115 poslanců, pro návrh 64, proti návrhu 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Následujících sedm hlasování bude o jednotlivých bodech návrhu B paní poslankyně Řápkové, která nás požádala, abychom o nich hlasovali zvlášť. Začali bychom návrhem B1.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím o stanoviska k bodu B1. (Zpravodaji ministryně nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 101. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 6, proti návrhu 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní bychom hlasovali bod B2.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím o stanoviska. (Zpravodaj i ministryně nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 102. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 24, proti návrhu 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní budeme hlasovat bod B3.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím o stanoviska. (Zpravodaj neutrální, ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 103. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 24, proti návrhu 59. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní bychom hlasovali bod B4.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím o stanoviska. (Zpravodaj i ministryně nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 104. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 6, proti návrhu 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní bychom hlasovali bod B5.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím stanoviska. (Zpravodaj neutrální, ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 105. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 23, proti návrhu 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní budeme hlasovat bod B6.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím stanoviska k bodu B6. (Zpravodaj i ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 106. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 34, proti návrhu 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní poslední bod paní poslankyně Řápkové B7.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím stanoviska. (Zpravodaj neutrální, ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 107. Přihlášeno 116 poslanců, pro návrh 8, proti návrhu 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C pana poslance Chvojky.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím stanoviska. (Zpravodaj nesouhlas, ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 108. Přihlášeno 115 poslanců, pro návrh 47, proti návrhu 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu D paní poslankyně Weberové ve znění jejího upřesnění.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím stanoviska. (Zpravodaj i ministryně souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 109. Přihlášeno 117 poslanců, pro návrh 67, proti návrhu 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Viktor Paggio: Domnívám se, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, takže bychom nyní hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano, potvrzuji toto stanovisko. Bylo hlasováno o všech návrzích.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o statutu veřejné prospěšnosti podle sněmovního tisku 989, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanoviska. (Zpravodaj i ministryně souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je, prosím, pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 110. Přihlášeno 118 poslanců, pro návrh 62, proti návrhu 43. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím uzavírám bod 20.***
Přihlásit/registrovat se do ISP