(12.00 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, já jsem se původně v zájmu racionálního průběhu té debaty nechtěl dopouštět nějakého dlouhého úvodu, nicméně tady na to vystoupení předřečníka reagovat stručně musím.

To je křižovatka nebo výhybka. Chceme-li, nebo akceptujeme-li, že občanský zákoník vstoupí v účinnost od počátku příštího roku, pak opravdu nezbývá, než rekodifikovat i daňové zákony, protože kdybychom tak neučinili za té podmínky účinnosti občanského zákoníku, dostáváme se do nesmírných potíží, pokud jde o správu daní a samozřejmě s tím související inkaso veřejných rozpočtů. Na to zkrátka a dobře vás hodlám upozornit. Já vím, že tohle může být termínová past, ale abyste to, prosím pěkně, při vašem rozhodování a hlasování vzali v úvahu. Jinak k tomu zákonu dále uvádět podrobnosti není, myslím, vůbec nutné. To je, oč běží.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď prosím pana poslance Votavu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl pouze navázat na to, co tady říkal pan kolega Svoboda, který varoval před tím, abychom takovýto vládní návrh zákona nepřijímali. Ano, je to směsice různých zákonů, ve kterých se už dneska nikdo nevyzná. Ani v těch pozměňovacích návrzích. A tady je neustále taková praxe, a to i v rozpočtovém výboru, že přijde vládní návrh zákona a pak je neustále vylepšován pozměňovacími návrhy.

Nechci se dotknout paní kolegyně Langšádlové, chraň bůh, ale ona je nositelem těchto pozměňovacích návrhů, které přináší z Ministerstva financí. Takže tady je vidět, jak pečlivě se na Ministerstvu financí připravují návrhy zákonů, když potom k tomu je spousta pozměňovacích návrhů, které nejsou poslaneckým pozměňovacím návrhem, ale pozměňovacím návrhem vlády prostřednictvím poslance. Takže varuji před tím a prosím, abychom takovouto materii vůbec nepřijímali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je poslední příspěvek do rozpravy, který tady zazněl, a teď už zřejmě budeme moci ukončit rozpravu. Takže nikdo se nehlásí, rozpravu končím a požádáme zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování. To nebude tak jednoduché, ale prosím, aby nás s tím seznámil.

 

Poslanec Pavel Drobil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování, kterou bychom schválili a potom přistoupili k hlasování o vlastních návrzích.

Takže návrh zpravodaje je - ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Jako první by bylo hlasování o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny A15, A 16, A 20, A21, A29 a následně A45 a A46.

Jako druhé navrhuji hlasování o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny A17, A18, A19 a A28.

Dále bychom hlasovali o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny B1, B2, B3, B4, B5. Jsou to pozměňující návrhy pana poslance Vladislava Vilímce. Totéž se týká i dalšího bodu procedury.

Dále bychom hlasovali o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny B6, B7, B8, B9 pana poslance Vilímce. Tady bych vás chtěl upozornit, že v případě, že bude schválen pozměňující návrh pod písmenem B6, bude nehlasovatelný návrh pod písmenem A6, stejně tak bude-li schválen pozměňující návrh pod písmenem B7, není hlasovatelný pozměňující návrh pod písmenem A11, a bude-li schválen pozměňující návrh pod písmenem B9, není hlasovatelný pozměňující návrh pod písmenem A12. (V sále je trvale silný hluk.)

Dále by bylo hlasováno o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 pana poslance Vladislava Vilímce.

Pane místopředsedo, já už se neslyším. Jestli by mi kolegové mohli věnovat chviličku pozornosti. Možná pan místopředseda, až dotelefonuje, tak mi taky bude věnovat chviličku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já se strašně omlouvám. Vím, že to je poměrně náročné a tohle je poměrně dlouhé. Ale musíme se s tím vypořádat a je nutné, abyste poslouchali tento návrh procedury, protože se jím pak budeme řídit. Takže já moc prosím opravdu o klid ve sněmovně. Prosím.

 

Poslanec Pavel Drobil: Takže dále, šestým bodem postupu hlasování by bylo hlasování o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmenem B20, B21 pana poslance Vladislava Vilímce.

Následně bychom hlasovali o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny C1 pana poslance Alfreda Michalíka, dále pod písmenem C2 pana poslance Alfreda Michalíka a dále pod písmenem C3 pana poslance Alfreda Michalíka.

Následovalo by hlasování o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny D1, D2, D3, D4, D5. Jedná se o pozměňující návrhy paní poslankyně Heleny Langšádlové.

Následovalo by hlasování o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny E1 a E2 pana poslance Josefa Novotného staršího. Jeho budou i další body procedury.

Dále bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu uvedeném v tisku 1004/2 pod písmenem E3 pana poslance Novotného.

Dále by to byl pozměňující návrh uvedený v tisku 1004 pod písmenem E4 pana poslance Novotného.

Následují pozměňující návrhy pana Otto Chaloupky, jednalo by se o návrhy uvedené v tisku 1004/2 pod písmeny F1, F2 a následně o pozměňovací návrhy uvedené v tisku 1004/2 pod písmenem F3 a F4.

Následně by bylo hlasováno o pozměňujících návrzích uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A13, A14, dále o návrzích pod písmeny A6, A11 a A12, ale to pouze v případě, jak jsem již avizoval v proceduře při schvalování pozměňujících návrhů pana poslance Vilímce, nebudou-li schváleny body pozměňující návrhy pod písmeny B6, B7, B9.

Dále by bylo hlasováno o všech zbylých pozměňujících návrzích, uvedených v tisku 1004/2 pod písmeny A, tedy jednalo by se o A22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 až 44.

Následovalo by hlasování o legislativně technických úpravách uvedených v tisku 1004/2.

Jako poslední bych si dovolil nechat hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem navrhl v rozpravě tohoto třetího čtení.

Samozřejmě jako poslední budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Teď bych poprosil pana místopředsedu, jestli by dal hlasovat o této proceduře, jak jsem ji načetl, navrhl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Mám dojem, že ti, kteří to sledovali, tak nyní máte možnost vystoupit s námitkou proti tomuto návrhu procedury, anebo eventuálně něco upřesnit. Prosím, teď je prostor k proceduře se vyjádřit. Pokud nikdo nemá nic, tak budeme muset hlasovat samozřejmě o tomto návrhu procedury, protože je poměrně dost složitý.

Prosím, chci aby se hlasovalo o tomto návrhu předneseném panem zpravodajem poslancem Drobilem. Budeme o tom nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ten návrh procedury, jak byl přednesen, že budeme přesně tak postupovat, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování je pořadové číslo 16, přihlášeno 152, pro hlasovalo 145, proti nula, takže je to přijato jednoznačně.

 

Budeme nyní postupovat tak, jak to tady bylo předneseno, bod po bodu. Já tedy vás, pane poslanče, nechám vždy přednést to, o čem budeme hlasovat, Pak požádám o stanovisko ministra a požádám o stanovisko vás, a pak se budeme hlasovat. Ještě jednou zagonguji pro jistotu a můžeme začít. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP