(18.40 hodin)

 

Ministr bez portfeje ČR Petr Mlsna: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom krátce zareaguji na dotazy, které padly v rozpravě.

Někteří z předřečníků četli ten zákon ledabyle, protože ta konstrukce myšlenky zákona o konkrétní otázce, která by byla předkládána Sněmovně, není ústavní, ale je to obyčejný zákon ve čtyřicítkovém režimu.

Pokud jde o tu výluku, ve kterých věcech by se referendum mohlo konat, tak písmeno c) stanoví "nekoná se v otázkách právní úpravy správy daní", to znamená ne obecně právní úpravy jakékoliv otázky, ale pouze správy daní. To znamená, že ve všech ostatních věcech lze referendum konat.

Samozřejmě otázka 50 % jako podmínky platnosti referenda, to je otázka na debatu v ústavněprávním výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan ministr. Pan zpravodaj nejeví zájem o závěrečné slovo.

Vzhledem k tomu, že žádný návrh, který by byl hlasovatelný v této fázi, nepadl, tak se budeme zabývat pouze tím, co nás čeká, a to je návrh na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Zeptám se, jestli ještě někdo chce navrhnout jiný výbor. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 115, přihlášeno je 147 kolegyň a kolegů, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím jeho prvé čtení.

 

Pan poslanec Benda? Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já poprosím o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce 19 minut, s tím, že bychom dnes už skončili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Této žádosti neprodleně vyhovím. Tím pádem končím dnešní jednací den a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítra do 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP