(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka - pan kolega Ploc.

 

Poslanec Pavel Ploc: Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagovat panu poslanci Šťastnému, když už tak nešťastně tento návrh zákona zpolitizoval. Já si vzpomínám na doby, kdy jsme tady ještě jezdili nebo lyžovali a sportovali na horách a měli jsme upletené kulichy i rukavice od našich babiček. A tenkrát na tom zlém kapitalistickém Západě ti levicoví - tedy smýšlející, jak nazval pan poslanec Šťastný prostřednictvím vaším - už sportovali, nebo prostě tu turistiku, to turistické lyžování provozovali v helmách. Takže já nevidím něco, co pan Boris Šťastný, že bychom při tomto návrhu zákona měli jako rozdělovat napravo a nalevo. To si myslím, že je úplně absurdní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, další faktická poznámka - pan kolega Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já se omlouvám, já to nevydržím, když tak mě držte tamhle někde, nebo mě vyneste z té sněmovny, já to prostě nezvládnu.

Prosím vás pěkně, to tedy znamená, že příště - a já bych mohl, teď bych se asi měl přihlásit ke střetu zájmů, protože jako dávný a dlouholetý reprezentant a generální zástupce jedné velmi významné sportovní lyžařské značky na českém trhu bych mohl mít teoreticky radost, že mí kolegové budou dosahovat skvělých obchodních výsledků. Ale já to prostě neudělám. A já to neudělám proto, protože co uděláme zítra? Zítra tedy budeme přikazovat, aby všichni fotbalisté - to je, pane kolego (pohled na ministra Kalouska) prostřednictvím předsedajícího, také sport, kde nejsou jenom dva, abychom nezůstali tedy u toho squashe, na fotbalovém hřišti je mnoho sportovců - nosili suspenzor. (Potlesk poslanců ODS.) Tam je hrozné nebezpečí, tam je hrozné nebezpečí, že vás někdo napálí prostě ze dvou metrů míčem mezi nohy, a já si myslím, že tahle Poslanecká sněmovna v zájmu zachování varlat (smích a potlesk poslanců ODS) by měla udělat všechno pro to, aby zregulovala povinnost nosit suspenzor všem fotbalistům, a teď nevím, jestli mladším 18 nebo 21 let, to už je jedno, to musíme udělat nějakou statistiku. Pak musíme, prosím vás pěkně, taky říct, že kopačky nesmí mít špunty, protože ty špunty jsou nebezpečné, ty špunty, když narazí prostě do nějaké nohy, tak způsobí větší úraz než běžné tenisky samozřejmě s plochou podrážkou.

Já nevím, jestli chápete ten rozdíl a ten princip v tom, že já osobně jsem přesvědčen, že zákonodárci by se měli pokoušet ten svět regulovat co nejméně a přenechávat odpovědnost občanům, a pokud někdo udělá chybu na sjezdovce a někoho srazí, tak zajistit, aby z pojištění, popřípadě z jeho nějaké odpovědnosti, byla nahrazena škoda a léčebné výlohy. To je správný přístup k osobní zodpovědnosti, nikoliv to, že budeme něco zakazovat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Další faktická poznámka - pan poslanec Smutný.

 

Poslanec Jan Smutný: Takže děkuji za slovo, já jako Smutný prostřednictvím pana předsedajícího navážu na pana Šťastného. Já jako člen TOP 09 a Starostů tu odpovědnost přijímám. A musím říct, že s mnoha názory, co se týká squashe, tenisu nebo florbalu - to také bolí na určitá místa - souhlasím. Ale musím tady podotknout jednu věc a na tu se zapomnělo. Jako pedagog, jako bývalý i závodní lyžař a hlavně jako pedagog i cvičitel lyžování - tato zákonná norma napomůže právě při kurzech, při jarních prázdninách, při různých pobytech, kde nejsou rodiče a kde ta odpovědnost zůstává pouze na jednom nebo podle počtu dětí na určitém počtu vedoucích.

Takže tuto normu nejenom jako předkladatel podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, tak tím jsme se vyčerpali s řetězem faktických poznámek - a ještě kolega Votava. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já už to nechci nějak moc hrotit, nicméně je docela smutné, že takto úporně hájí své stanovisko lékař - teď mám na mysli pana doktora Šťastného. To je opravdu smutné. Já jsem - myslím, že jsme tady slyšeli i jiné lékaře a jejich názor byl ve smyslu zdraví. A to by měl především lékař hájit a ne to, jestli je na pravici, nebo na levici.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Teď byl přihlášen pan kolega Roztočil, abychom dodrželi pořadí.

 

Poslanec Aleš Roztočil: Vážený pane místopředsedo, já přece jenom bych rád řekl jednu poznámku, která se nebude týkat ani helem ani páteřáků. Jako člen správní rady jsem neustále svědkem toho, jak se přehazují miliardy sem a tam. Znáte statistiky, které říkají, že prevence důsledně uplatňovaná, která v našem státě je v plenkách, v plenkách bych neřekl, ale je na nevysoké úrovni, že touto prevencí bychom si ušetřili, kdyby byla dokonale prováděná v naší zdravotně nepříliš vzdělané populaci, tak by nám ušetřila tři čtvrtiny nákladů na zdravotnictví. Prosím vás, zamysleme se nad tím. A ty helmy jsou jenom malým zrnkem v tomto písku. Ale tak jak bychom měli dělat prevenci ve všem, tak bychom měli dělat prevenci i v úrazech mozkových, co se týče lyžování atd.

A ještě jednu věc, pane doktore Šťastný prostřednictvím pana předsedajícího. Vysvětloval jste někdy rodině, která přiveze dítě, které je zmrzačené, které nikdy nebude chodit, vysvětloval jste jim to, že kdysi se měli rozhodnout a měli koupit svému dítěti helmu a že byli hloupí, že mu tu helmu nekoupili? Já bych vám tuto situaci nepřál. Děkuji. (Potlesk poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dáte přednost dámě, pane poslanče? Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já se za skupinu potápěčů musím zastat kolegy Šťastného. Kolega Šťastný není doktor, kolega Šťastný je psychiatr (smích z celého sálu) a kolega Šťastný - pro něj by bylo vlastně úplně to nejjednodušší, pokud by tady naopak horoval pro helmy, protože jak sám na sebe prozradil, jakýsi střet zájmů ze své minulé kariéry podnikatelské, tak naopak v jeho zájmu by bylo, aby se prodávalo co nejvíc helem. Ale ten jeho názor je čistý, mně sympatický, a pokud by se něco takového přijalo, tak jsme se dohodli s Michalem Doktorem, že vám sem příští týden přijdeme v neoprénu. (Potlesk a smích poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka - pan kolega Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Krátce. Jsem smutný, protože tato norma má vysoce preventivní charakter, a věřte mně jako pediatrovi, že není smutnějšího obrazu než obrazu umírajícího dítěte. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý večer, já bych také rád kolegovi Šťastnému prostřednictvím předsedajícího opravdu řekl, že legrace končí tam, kde se pohybují turisté. Vy jste tady smíchal suspenzor u profesionálních nebo i prostě sportovců, kteří na to hřiště jsou dobrovolně a jsou organizovaní. A ti sportovci, vezměte si brankáře v hokeji, ten už taky nechytá bez helmy, a tam to upravuje úplně jiný předpis. Ale my jsme tady od toho, abychom upravovali tam ten prostor, kde se pohybují i ostatní, kde jezdí děti jiných, kde jezdí turističtí pohybovatelé, a rozhodně ne do toho motat profesionální sportovce nebo i sportovce, kteří jsou organizovaní a jejichž výstroj a výzbroj upravuje úplně jiný právní předpis.

Jinak to bylo hezky humorné, tak jsem to chtěl pochválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pane kolego, ještě jedna faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Pajer: Tato diskuse mi nedá, držel jsem se hodně dlouho a nedá mi to nevystoupit. Já se musím zastat pana kolegy Šťastného, byť s jeho názory ne vždycky souhlasím, a až mě to samotného děsí, že se ho tu zastávám.

Já zcela souhlasím s tím, že by všichni, nejen děti, při pohybu na horách měli nosit helmu. Ale souhlasím s panem kolegou Šťastným. Vždyť přece ti lidé snad mají svůj vlastní zdravý rozum. Ruku na srdce - pustili byste svoje děcko na lyže nebo na kolo bez helmy? No nepustili. Potřebujeme k tomu zákon? Potřebujeme to těm lidem nakazovat? Nebo stačí osvěta? Vždyť se po těch horách podívejte. Vždyť drtivá většina dětí, já se nebojím říct bezmála sto procent, v té helmě jezdí. Tak musíme k tomu přijímat zákon? Já myslím že ne. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP