(17.20 hodin)
(pokračuje Chlad)

V žádném případě ten náš původní návrh, který byl, docela bych řekl, tvrdý a blížil se k návrhu italskému nebo rakouskému, slovinskému, kdy v Itálii třeba omezují alkohol, omezují a měří rychlost, tak si myslím, že na horách se má sportovat a rekreovat, a ne aby policisti honili sportovce lyžaře po kopcích a pokutovali je. Proto ten pozměňující návrh je víceméně tím návrhem, aby si lidi uvědomili, že i na těch lyžích, na sjezdovkách, jsou zodpovědní za své chování, a pokud způsobí těžkou újmu na zdraví, případně i smrt, musí se zodpovídat z toho, že došlo k něčemu, k čemu nemělo dojít. A k tomu by tento zákon měl přispět. To znamená, základní chování na horách je pravidlo FIS, které je sice jenom doporučující, ale je již několik let platné, takže naprosto správný postup v chování na horách. A myslím si, že to je základ, ze kterého bylo vlastně vycházeno.

Další věc, která byla hodně diskutována, je použití ochranné přilby, nebo helmy, jak tomu řekneme, v prvotním návrhu u dětí do 18 let, ve druhé fázi, v pozměňujícím návrhu, to bude do 15 let a bez toho, aby policisti jezdili, kontrolovali a pokutovali. Je to podobné jako rakouský návrh, kde je to obdobné - do 15 let a postihy přijdou, teprve až když někdo způsobí někomu zranění nebo těžkou újmu na zdraví anebo tedy i smrt, tak potom to řeší pojišťovny a policie. Není to žádné zatížení policistů, že by hlídkovali, jak už jsem říkal, na svazích. To ani náhodou. Je to v podstatě stejné, jak se to děje dneska. Jestliže dojde k vážnému zranění nebo ke smrti, stejně přivezeme policisty na místo nehody a policie to musí vyšetřit. Ale jak to skončí? Skončí to odložením a nikdo není v podstatě ze svého konání vinen, protože není podle čeho. Desatero je pouze doporučující a není to zákonná norma.

Řeknu vám poslední příklad, který se stal, aby to nebylo jenom povídání, u nás v Krušných horách na Stříbrné, kde došlo ke střetu lyžaře se skútristou hlava na hlavu, jeden bez helmy, jeden s helmou. Bylo tam úmrtí a po roce je to odloženo, protože není vlastně, podle čeho nějakým způsobem obvinit viníka. Jak už jsem řekl, naše hory navštěvuje dva a půl milionu lidí a z toho osm tisíc každoročně odjíždí buď těžce zraněných, nebo i někdy jsou desítky smrtelných zranění.

To je tak na začátek všechno. Já bych opravdu poprosil o to, abychom to propustili do druhého čtení, kde je naprosto připraven jednoduchý pozměňující návrh, který řeší to, aby lidé byli zodpovědní za své chování na lyžařských tratích.

Ještě jedna taková věc, která je tam docela podstatná, že v původním návrhu bylo to, že vlastně by se to vztahovalo i na různé louky, kopečky apod. Takže tam je zase připravená změna podle návrhu vlády v tom, že to bude pouze na značených lyžařských tratích mimo běžecké tratě.

Takže já myslím, že to na úvod stačí, a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Šlégr. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, v obecné rovině souhlasím s přijetím této iniciativy, neboť naše země v oblasti bezpečnosti při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole oproti ostatním zemím zaostává. Stanovení jasných pravidel pro chování na sjezdovkách i na cyklistických tratích mimo pozemní komunikace je nepochybně zapotřebí. Připomínám také, že bezpečností při zimních sportech se nyní nezabývá žádný zákon, což je věc, kterou si můžete přečíst v důvodové zprávě tohoto zákona.

V předloženém návrhu zákona je nicméně celá řada nejasností a věcí nadbytečných. Jako příklad bych uvedl povinnost, aby občané mezi 15 a 18 lety jezdili s přilbou na hlavě např. i na zahradě, a pokud by tak neučinili, hrozila by jim pokuta až ve výši 10 tisíc korun, neboť by se jednalo o přestupek. Stejné děti by pak na stejné zahradě např. v mlze musely mít zapnutou světelnou signalizaci, což je opět poměrně nesmyslné, a nedodržení této povinnosti by opět bylo sankcionováno. Myslím, že je správné, aby byla zákonem stanovena povinnost osob mladších 18 let používat ochrannou přilbu i mimo pozemní komunikace. Výše uvedenou absurditu je ovšem třeba odstranit, a to např. konkrétnějším vymezením míst, kde by tato povinnost měla platit.

Co se týče úpravy v oblasti lyžování a snowboardingu, opět bych přivítal zavedení povinnosti nosit ochrannou přilbu pro osoby mladší 18 let, nicméně návrh zákona zcela opomíjí stanovení, resp. vyřešení výjimek pro sportovní soutěže pořádané sportovními organizacemi s celostátní působností a sportovními svazy. Mohlo by docházet k situacím, kdy by obecní policie mohla pokutovat za přestupky účastníky závodů ve sjezdu na lyžích pro nepřizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám terénu či počasí.

Nicméně zde zaznělo, a po konzultaci s předkladateli jsme o těchto argumentech řekli: v případě postoupení do druhého čtení budou z této původní předlohy vypuštěny, popř. změněny konkrétní nevyhovující části návrhu zákona, o kterých jsem zde hovořil, a to v rámci pozměňovacího návrhu. Proto navrhuji postoupení tohoto návrhu zákona do druhého čtení a navrhuji zároveň přikázat tento návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pan kolega Štětina. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože jak pan předkladatel, tak pan zpravodaj řekli zcela jasně, že ochrana životů je na prvním místě. Já si dokonce myslím, že nošení přileb by se mělo týkat každé činnosti dětí, která hrozí srážkou s jakoukoli překážkou. Ale budiž, je to zákon, který se týká zimního období. Myslím si, že to je správné, protože mé osobní zkušenosti, které jsou za 22 let, kdy jsem dělal záchrannou službu, tak si myslím, že různým úrazům, které skončily buď přímo fatálně, anebo těžkými následky, by se rozhodně dalo předejít tím, že děti do 15 let - můžeme diskutovat, jestli do 18 let nebo do 15, to je věc názoru, věc pozměňovacího návrhu - by měly nosit, nebo musí nosit ochrannou přilbu. Je celkem symbolické, že pan zpravodaj je významný hokejista a sám dobře ví, že nošení košíku u hokejistů juniorů je povinné, protože ta zranění obličeje byla také velmi závažná, tak si myslím, že i ta volba, že je zpravodajem, je správná.

Takže se také přimlouvám za to, aby tento zákon byl bez problémů postoupen do druhého čtení, a potom se můžeme bavit o tom, jestli ho případně nějakými pozměňovacími návrhy vylepšíme, protože zamítnout ho by asi nebylo rozumné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Boris Šťastný: Hezký den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já patřím k lidem, kteří se téměř dvě desetiletí zabývali profesionálně oblastí sportu, resp. sportovního průmyslu, a tak před vstupem do Sněmovny jsem se setkal s mnoha a mnoha případy, které skutečně musely být řešeny v souvislosti s používáním ochranných pomůcek při jednotlivých sportech, zejména tedy při lyžování. Jako lékař si uvědomuji, nakolik je tato věc důležitá. Uvědomuji si, že v celé řadě zemí existuje zákonná či podzákonná úprava, která řeší povinné používání ochranných pomůcek, zejména tedy lyžařských přileb u dětí mladších 18 let. Typickou zemí je Itálie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP