(15.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dále pan kolega Benda žádá, aby bod 10, je to druhé čtení sněmovního tisku 603, byl pevně zařazen po již zařazených bodech ve středu 27. 3.

Zahajuji hlasování číslo 29. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 29 přítomno 180, pro 91, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde žádost o pevné zařazení bodu číslo 13 a bodu číslo 18. Jedná se o sněmovní tisky 714 a 873 ve druhém čtení. Je to na žádost omluvené nemocné paní kolegyně Jany Černochové. Tento návrh přednesl pan poslanec Marek Benda a žádá, aby tyto body byly zařazeny na úterý 26. 3. po těch již pevně zařazených.

Zahajuji hlasování číslo 30. Kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 30 přítomno 180, pro 121, proti 17. Oba dva body tedy byly pevně takto zařazeny, návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je pevné zařazení bodů 6, 29, 30 a 85, a to na středu - tuto středu? (posl. Benda souhlasně přikyvuje) - zítra dopoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 31. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 31 přítomno 180, pro 132, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zdeněk Bezecný žádá o vyřazení bodu 14 a bodu 100, je to druhé a třetí čtení sněmovního tisku 776, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 32. Kdo je pro toto vyřazení. Proti?

V hlasování číslo 32 přítomno 180, pro 167, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Radek John žádá, aby bod číslo 68, sněmovní tisk 864 byl pevně... (Poslanec John se hlásí o slovo.) Prosím.

 

Poslanec Radek John: Já se omlouvám. Já jsem chybně uvedl bod. Je to bod 52, tisk 748. Velmi se omlouvám. Bod 52, tisk 748.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A pevně by měl být zařazen dnes po již pevně zařazených bodech? (Ano.) Tak jste to zamýšlel.

Zahajuji hlasování číslo 33. Ptám se, kdo je pro. Proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 33 přítomno 180, pro 80, proti 78. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Pavel Kováčik žádá za prvé vyřazení bodu číslo 39 z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 34. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 34 přítomno 180, pro 127, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem pana poslance Kováčika je žádost o pevné zařazení bodu číslo 44, sněmovní tisk 678, dnes po již pevně zařazených bodech. Tak to bylo myšleno? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování číslo 35. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

V hlasování číslo 35 přítomno 180, pro 89, proti 84. Návrh přijat nebyl.

 

To byly tedy návrhy, které byly předneseny v úvodu schůze, a budeme hlasovat. Pan kolega Votava se hlásí? (Ano.) K pořadu schůze ještě? (Ano.) Musím upozornit, že není vedena žádná rozprava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, jenom pro steno. V hlasování číslo 5 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Omlouvám se.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tedy zpráva pro stenozáznam. A my budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl předložen písemně a také upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 36 přítomno 179, pro 123, proti 11. Návrh byl přijat a pořad schůze tedy byl schválen.

 

Paní poslankyně Bohdalová se hlásí? Nehlásí.

 

Dámy a pánové, jako první dnešní bod jsme schválili bod s názvem Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem sKaret. Tak zněl návrh tohoto bodu.

 

1.
Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem sKaret

Prosím, aby s úvodním slovem vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedkyně, paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych vám podala informace o aktuální situaci týkající se sKaret, tak jak tady bylo požadováno a jak jste rozhodli svým hlasováním.

Musím říci, že jsem na Ministerstvo práce a sociálních věcí nastoupila v listopadu, to znamená v době, kdy bylo legislativně odsouhlaseno používání sKarty a také kdy vydávání sKaret již běželo. V té době také docházelo k velmi intenzivní kritice zejména ze strany Národní rady osob se zdravotním postižením a následně také eskalovala mediální kampaň, pro kterou sKarty představovaly zajímavé téma.

Já jsem se po svém nástupu velmi intenzivně začala zabývat situací zejména ve vztahu k legislativě a musím říci, že ta situace vůbec nebyla jednoduchá a vůbec nebyla přehledná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP