(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dostáváme se k návrhům programu, které byly předneseny v úvodu schůze.

 

Nejprve je zde návrh pana poslance Vojtěcha Filipa, který žádá o zařazení nového bodu, a to jako první bod do bloku zpráv. Tento bod by měl název Zpráva předsedy vlády České republiky z jednání Evropské rady o rozpočtu Evropské unie s ohledem na zemědělské dotace.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu do pořadu schůze? Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 7 přítomno 182, pro 92, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kateřina Klasnová. Pardon, ještě bude kontrola hlasování. Pan poslanec Walter Bartoš se hlásí.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, velmi se omlouvám. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování. Stává se mi to jednou za padesát let.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 8. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Proti námitce?

V hlasování pořadové číslo 8 přítomno 182, pro 160, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Filipa. Je zde ale žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlašuji. Je to návrh na zařazení nového bodu. Název jste slyšeli předtím.

Rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 9. Já toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro zařazení nového bodu do pořadu schůze. Proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 9 přítomno 179, pro 86, proti 70. Návrh přijat nebyl.

 

Ještě bude kontrola hlasování. Pan poslanec Miroslav Váňa se hlásí. Prosím. (V sále je neklid.)

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den. Já zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám křížek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Hlasujeme o námitce. Kdo souhlasí s námitkou? Proti námitce?

V hlasování pořadové číslo 10 přítomno 181, pro 163, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Takže opakujeme znovu hlasování o zařazení nového bodu dle návrhu pana poslance Vojtěcha Filipa.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 11 přítomno 181, pro 87, proti 81. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní dva návrhy paní poslankyně Kateřiny Klasnové. Nejprve pevné zařazení bodu č. 71, je to sněmovní tisk 893 v prvém čtení, jako první bod v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 182, pro 93, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Kontrola hlasování?

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne. Kolegyně a kolegové, zpochybňuji hlasování, protože na sjetině mám jiný výsledek hlasování, než jsem hlasoval. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec František Dědič. Rozhodneme o námitce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo souhlasí s námitkou? Proti námitce?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 181, pro 157, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat toto hlasování o pevném zařazení bodu 71 jako prvního bodu v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo je pro tento návrh paní poslankyně Klasnové? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 181, pro 89, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

Druhý návrh paní poslankyně Klasnové zní takto: zařadit do pořadu schůze nový bod, který bude mít název informace ministryně práce a sociálních věcí - tato informace se má týkat sKaret. Žádá, aby tento bod byl zařazen dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 15 přítomno 181, pro 94, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Sivera se hlásí? Ne.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Paroubka, který navrhuje zařadit do pořadu schůze nový... Je kontrola hlasování? Ano. Není-li žádná námitka, budeme pokračovat v hlasování.

 

Pan poslanec Jiří Paroubek navrhuje zařadit nový bod na pořad schůze, a to je Informace ministra průmyslu o záměrech řízeného ministerstva na oživení českého stavebnictví. Tento bod žádá, aby byl zařazen na středu 27. 3. jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 16 přítomno 181, pro 56, proti 80. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP