(13.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V roce 2004 jsme se rozhodli zasáhnout proti té džungli, která tady byla v černém obchodu s lihem, a rozhodli jsme se prosadit razantní opatření, a to zavést v České republice kolkování lihovin. A v okamžiku, kdy jsme sem ten návrh přinesli, tak se zvedla ODS jako jeden muž a označila ten návrh za něco, co je strašné, co bude obtěžovat ty poctivé podnikatele a co snad vůbec nemyslíme vážně. Bez ohledu na to, že v té době už kolkovala lihoviny většina členských zemí Evropské unie, a bez ohledu na to, že jsme v naší zemi v té době identifikovali obrovské daňové úniky právě v oblasti obchodu s alkoholem.

Ale já jsem optimista. Protože tehdy se nám podařilo ten zákon také prosadit. A díky tomu, že jsme tehdy proti odporu Občanské demokratické strany, která zřejmě hájila zájmy černých obchodníků s lihem v té době, tak se nám podařilo prosadit kolkování lihovin a dneska je na co navazovat. Protože kdybychom v téhle skutečné hrůze hromadných otrav metylalkoholem neměli ani systém kolkování lihovin, tak já nevím, jakým způsobem by vláda vůbec byla schopná na tuto katastrofu zareagovat. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že i zákon o majetkových přiznáních jednou v této Poslanecké sněmovně projde. J

Já se ale bojím toho, že tady možná někdo hraje o čas. Že tady možná někdo hraje o to, aby ještě mohl zlegalizovat daňové úniky, aby ještě mohl - stihl - zlegalizovat černé peníze z veřejných zakázek, daňových úniků, z kriminální činnosti. A vy těm lidem necháváte čas. Ten odpor vládní koalice, pokud vy dneska ten zákon zase zamítnete spolu s TOP 09 a s tou tedy podivnou stranou LIDEM, pokud vy ten zákon zamítnete, tak říkáte: Ano, přátelé, máte ještě čas legalizovat svoje daňové úniky, klidně nakupujte majetek za výnosy z trestné činnosti, nikoho to v této zemi nebude zajímat. Ještě do toho roku 2014 to můžete stihnout. Doporučujeme vám to ale udělat do roku 2014, protože pak vyhraje levice a zavede tady majetková přiznání.

Já jenom chci ujistit všechny vaše přátele a sponzory, v jejichž zájmu vy tady jdete proti majetkovým přiznáním, že skutečně platí, že pokud v roce 2014 vyhraje v této zemi sociální demokracie a levice bude mít většinu v této Poslanecké sněmovně, zavedeme majetková přiznání. Pokud vy tomu zabráníte teď u tohoto návrhu, my ho předložíme znovu a nejpozději po nových volbách do Poslanecké sněmovny předložíme zákon o majetkových přiznáních. A věřím, že budeme mít dost hlasů na to, abychom ho proti odporu pravice prosadili. Tak jako jsme v minulosti prosadili kolkování lihovin, tak chceme také prosadit zákon o majetkových přiznáních.

A jenom ještě jedna věc. Skutečně v této Sněmovně vedeme o některých tématech debatu velmi dlouho. A myslím si, že se ukazuje, že argumenty, které používá dlouhodobě česká pravice, nejprve ODS, dneska to po ní papouškuje i TOP 09, o tom, že trh vyřeší vše, nejsou na místě. Argumenty o tom, že není možné rozlišit čisté a špinavé peníze, prostě nepatří do civilizované společnosti, kterou by Česká republika měla být.

Já jsem tady před několika lety navrhoval zrušení anonymních akcií. Tehdy jste to zamítli, dneska už se to ocitlo ve vládním programu. Já myslím, že pokrok existuje. Před několika lety jsme tady navrhovali regulaci lobbingu. Pravice to zamítla. Dneska už je to ve vládním programu. Takže opět - měli jsme tehdy pravdu. A když se dnes mluví o registračních pokladnách a o tom, že by mohly pomoci v restauracích proti tomu, aby se tam pančoval a uváděl na trh pančovaný alkohol, tak jenom chci připomenout, že to byla vláda Mirka Topolánka, která zrušila už přijatý zákon o registračních pokladnách. Možná kdybychom tady dneska měli registrační pokladny tak, jak jsme je v letech 2005-2006 prosadili, tak by ty současné problémy s otravami alkoholem byly menší.

Já jsem osobně tady obdobný zákon o majetkových přiznáních předkládal opakovaně. A chci jasně říci sám za sebe: Pokud budu mít možnost, budu pro něj hlasovat teď, budu pro něj hlasovat i v budoucnu. Protože jsem přesvědčený o tom, že v civilizované zemi by mělo platit, že slušní lidé, poctiví lidé, platí daně. A ti, kdo neplatí daně, jsou zloději, jsou podvodníci, a vůči nim by společnost měla jednoznačným způsobem zakročit. Děkuji. (Důrazný potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To jsou faktické? Také první jsem viděl paní poslankyni Černochovou a pak jsem viděl pana poslance Krátkého.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já musím reagovat na panoptikální vyjádření pana Radka Johna a pana Babáka o tom, že ODS něčemu brání. ODS žádnému zveřejňování majetku nebrání. A pokud některý z podnikatelů má touhu zveřejnit svůj majetek, může tak činit (smích poslanců ČSSD, KSČM i VV) fakultativně již nyní. A já bych jenom ráda připomněla (potlesk poslanců ODS, TOP 09), že zrovna od pana poslance Babáka tahali novináři majetkové přiznání několik měsíců. Myslím to majetkové přiznání, kde se to prolínalo s těmi igelitovými taškami, které se nosily odněkud někam. Takže nezlobte se na mě, ale že zrovna vy tady budete tvořit etalon toho, kdo se má jak chovat, to mně přijde skutečně panoptikální.

Nezapomeňte prosím, že tady existuje dále finanční analytický útvar, který tyto věci má právo zkoumat, a všechno v našem právním řádu nemusí mít uvedeno písemně. Stačí, když tady každý z nás bude mít nějaké morální hodnoty, které bude ctít a dbát na ně, a ne tady vystupovat naprosto pokrytecky, jako tady činily toto pokrytecké vystoupení Věci veřejné. (Důrazný potlesk z pravé části Sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V pořadí faktických je poslanec Krátký, Babák, Sobotka...

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem si nemyslel, že na konci své aktivní pracovní činnosti budu ještě slyšet taková slova, která jsem slyšel od pana kolegy Šťastného. Já jsem zažil, na rozdíl od paní místopředsedkyně vlády, 90. léta, kdy jsem musel poslouchat, že musíme zaplatit daň přece vzniku té nové třídy! Pro boha věčnýho, tenkrát kradly aj ručičky na kostelních hodinách! Pane Šťastný, vy prostě toužíte, aby tato doba pokračovala! A já bych hrozně rád, aby ti lidi, kteří opravdu kradli, ani se nečervenali u toho, prostě mlaskali a rádi by mlaskali dál, aby už toto období skončilo, aby se podíleli na opravách komunikací, na školách, do kterých posílají své děti, aby se podíleli na nákladech na veřejný život tak, jako se podíleli všeci ostatní! Bez ohledu na to, jestli byli podnikatelé, zaměstnanci nebo živnostníci! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Vážený pane předsedající, jen krátce chci reagovat na vystoupení své předřečnice paní Černochové.

Paní kolegyně, já jsem v žádném případě neříkal a neobouval se do ODS. To jste si spletla. Já jsem jen opravoval pana Šťastného, že si myslím, že osoby samostatně výdělečně činné nejsou zloději, když podávají daňové přiznání. Nic víc, nic míň.

A co se týče vaší invektivy vůči mé osobě. Všem novinářům jsem rozdal výsledek mého šetření, které šetřil protikorupční útvar. A neshledal tam ani jednu věc, která by byla protikorupční (?). Bohužel, bohužel, vy jste si toho zřejmě nevšimla. Takže kdybyste chtěla, vyšetření, veškerý spis, vám dám k dispozici, abyste si prostudovala, že jsem neudělal nic nekalého. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je pan poslanec Tejc přihlášený s faktickou a pak pan poslanec Bárta s faktickou.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Tady, vážené kolegyně a kolegové, zaznívá z úst především poslanců ODS to, že bychom měli spoléhat na to, že lidé jsou poctiví, a že bychom jim měli věřit a že v zásadě nemusí být vše v těch zákonech. Já bych s tím souhlasil, ale bohužel tak to není. To bychom mohli říct, že přece morálně je nesprávné někoho zabít. Platí nezabiješ, a přesto musíme mít v trestním zákonu uveden trestný čin vraždy, protože kdyby přece to tak nebylo potřeba, tak by tam nemusel být, protože všichni víme - anebo by se to tak mělo vědět, že se vraždit nemá.

A s těmi daněmi je to podobné. Já jsem přesvědčen, že prostě potřebujeme nástroje na to, aby ti, kteří jsou nepoctiví, neplatí daně, případně získávají prostředky z korupce, museli prokázat, jak k tomu majetku přišli. A pokud jsem si správně vyhodnotil ona slova, tak pokud by to mělo být podle ODS, tak pokud tedy majetková přiznání buď vůbec, nebo tedy pro všechny. Já si myslím, že není potřeba v tuto chvíli říkat, že jsou pro všechny povinná, protože ta administrativa a samozřejmě ty náklady státu stejně jako náklady těch občanů by byly vysoké. Ale pokud někdo má majetek za 20 mil. korun, myslím, že určitě má na toho znalce, který mu za 5 nebo 6 tis. korun udělá znalecké posudky na to, jaký ten majetek je. A rozhodně má na to, aby si zaplatil daňového poradce, případně sepsal sám jednoduché oznámení, jak k tomu majetku přišel. Nevidím na tom nic složitého a nevidím na tom nic, co by znamenalo zatížení těchto lidí. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP