(12.50 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Samozřejmě návrh byl psán na jaře letošního roku. Pokud legislativní trysk za ty měsíce urazil hodný kus a bude třeba tam něco odladit, myslím, že ve druhém čtení se to nepochybně dá zvládnout.

Všem děkuji za pozornost a těm, kteří zvažují, že nebudou hned chtít sekerničit v prvním čtení a prostor vytvoří, tak těm předem děkuji. Na takovou diskusi jsme samozřejmě připraveni. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji za uvedení předloženého návrhu a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Předložená materie, kterou nám tady přednesl pan kolega Dolejš, se stala za několik málo let v podstatě již evergreenem této Poslanecké sněmovny a vlastně evergreenem naší opozice.

Já k tomuto samozřejmě můžu říct jedině tolik, že kdo umí číst mezi řádky, tak si uvědomuje velmi dobře, že to je materiál, který víceméně opět z jakéhosi levicového pohledu buzeruje pouze určitou skupinu lidí naší společnosti. Samozřejmě můžu se vyjádřit i k tomu, co tady pan Dolejš řekl, že by z toho byla i určitá daňová výtěžnost, kdy předpokládá zřejmě, že především v oblasti sankční by došlo k výraznému inkasu do státního rozpočtu. Já si to nemyslím, ale proti tomuto názoru samozřejmě nemůžu absolutně říct nic.

Já se shoduji v názoru nebo stanovisku, které tady uvádí k tomuto materiálu vláda. Je to samozřejmě materiál, který do určité míry má spoustu legislativních chyb a je do určité míry i v rozporu s naší Ústavou. Já k tomuto materiálu v obecné rozpravě budu navrhovat zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu, nemám žádnou písemnou přihlášku, ale registruji přihlášky z místa v tomto pořadí: pan poslanec Laudát, pan poslanec John a pan poslanec Votava. (Poslanec John žádá přednostní vystoupení.) Omlouvám se, omlouvám se, neuvědomil jsem si, že máte přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek John: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předřečník říkal, že tento zákon někoho buzeruje. A já si myslím, že to je přesný obraz této země, slabého státu, který nikoho nebuzeruje. Nebuzeruje lumpy, nebuzeruje zločince, nebuzeruje ty, kteří nás okradli o stovky miliard, nebuzeruje ty, kteří přidávají metylalkohol do alkoholu, nebuzeruje organizátory hazardu atd. A já se bojím, že pokud nebude tento stát trochu buzerovat ty, kteří mu škodí a kteří ho ničí, tak skončíme úplným kolapsem. Dnešní situace po kauze metylalkohol je taková, že všichni občané říkají: Slabý stát, vláda vykývává s občany, občani vykývávají s daněmi, slabý stát se neumí postavit za zdraví svých lidí, slabý stát je nechá zničit organizátory hazardu, slabý stát nechá a dopustí korupci v nejvyšších patrech politiky. A právě proto je v dnešní době majetkové přiznání jako jedna z velmi účinných zbraní na to, abychom se podívali, kdo tady vlastně krade, jak krade, abychom to postihli. Právě proto je dnes nutnější ho přijmout než dříve. Myslím, že situace eskaluje skutečně takovým způsobem, že tento zákon nabývá na velké aktuálnosti.

My jsme tady předkladatelem zákona byli uvítáni na palubě jako podporovatelé zákona. Musím říct, že my už na palubě jsme déle. My jsme se pokoušeli už po volbách v rámci koaličních jednání vyjednat to, aby prošel zákon o majetkových přiznáních, a narazilo to na dramatický odpor jak ODS, tak TOP 09 a bylo to neprůchozí. Když jsme způsobili vládní krizi v dubnu loňského roku, pokusili jsme se znova vyjednat, aby byl přijat zákon o majetkových přiznáních. Ani tehdy se to nepodařilo. To raději koalice ustoupila v anonymních akciích a slíbila nám pod pohrůžkou, že jinak se rozpadne vláda, že přijme zákon o anonymních akciích. Ale o zákonu o majetkovém přiznání nechtěla ani slyšet. Nicméně vývoj tohoto slaboučkého státu, ze kterého teď už všichni mají naprostou legraci, doufám přesvědčí i některé členy koalice, že by mohli podpořit takovýto zákon.

Chtěl bych říct, že Věci veřejné zákon podpoří. Domníváme se, že je třeba podpořit jakoukoli změnu k lepšímu, a to i přesto, že předkládaný návrh řeší prokazování majetku až po nabytí účinnosti tohoto zákona. Je tedy mírnější než předloha z dílny Věcí veřejných, kterou budeme také projednávat. Tato benevolentnější účinnost je pro nás sice nedostačující, a proto Věci veřejné předkládají vlastní návrh novely, nicméně znovu: lepší malý krůček směrem k objasnění zlodějství v České republice než žádný.

Návrh se vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby, což vítáme, v tom jsme stejní v těch návrzích. Vztahuje se na majetek a finanční prostředky na území České republiky i v zahraničí. Rozsah postihovaného majetku je v obou případech shodný. Jenom návrh Věcí veřejných výslovně uvádí i vklady u zahraničních bank a majetek v tzv. daňových rájích.

Oproti návrhu Věcí veřejných, který procesně využívá ustanovení daňového i správního řádu, návrh KSČM procesně využívá pouze řádu daňového. Důvodem je, že návrh KSČM neřeší zabavování nelegálně nabytého majetku, což považujeme za slabinu právě projednávané komunistické iniciativy. Nicméně propuštění do dalšího čtení a právě diskuse, která by mohla nastat, by ještě mohla přispět k nějakému pozměnění zákona.

Pozitivem posuzovaného legislativního návrhu KSČM jsou velmi přesné definice základních pojmů, o které se návrh KSČM opírá nebo s kterými pracuje. Tyto definice neumožňují dvojí výklad a to je třeba ocenit.

Proces registrace majetku je v návrhu KSČM řešen v zásadě shodně s návrhem VV. Rozdíl je v oblasti sankcí. KSČM je mírnější, na to upozorňuji. Uvažuje se sankcemi pouze podle přestupkového zákona, zatímco Věci veřejné v závislosti na typu porušení ustanovení a na objemu nelegálně nabytého majetku řeší sankce jak podle přestupkového zákona, tak i podle trestního zákoníku. I nad tím je třeba se zamyslet.

Celkově lze návrh KSČM charakterizovat jako návrh z hlediska jeho tvrdosti a záběru řešené problematiky stojící mezi návrhem ČSSD a návrhem Věcí veřejných. Navíc z něj nevyplývají žádné postranní záměry, aby ve skutečnosti institut majetkových přiznání nebyl do našeho právního řádu zaveden, což velmi vítáme.

Na základě těchto argumentů poslanci Věcí veřejných budou samozřejmě pro návrh hlasovat a vyzývám napříč politickým spektrem všechny, kterým leží osud tohoto státu na srdci, osud občanů a kteří se zajímají o to, co si lidé myslí, že by bylo třeba změnit v této zemi, aby už ty obrovské krádeže přestaly, aby podpořili tento zákon. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM a VV.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP