(11.10 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se bude snažit držet doporučení pana místopředsedy. Uvedu jenom stručně odůvodnění svého pozměňovacího návrhu, který načtu v podrobné rozpravě.

Můj návrh se týká § 7 odst. 6 a týká se toho jemně vybalancovaného poměru procent. Jenom uvedu krátce. S ohledem na to, že v době jednání hospodářského výboru došlo ke kolizi s jinými orgány Sněmovny a já jsem se nemohl tohoto jednání zúčastnit a nemohl jsem přednést své argumenty, tak právě svým pozměňovacím návrhem navrhuji opatření, které má být prorůstovým opatřením a má se dotýkat právě regionálního stavitelství, regionálního podnikání, zejména s dopadem na malé a střední firmy. Navrhuji změnu poměrů té druhé části s plným respektem potřeb státního rozpočtu. Tedy můj pozměňovací návrh se bude týkat pouze odst. 6, a to v poměru 30 : 70 ve prospěch Ministerstva životního prostředí, respektive fondu životního prostředí. Tím důvodem je to, aby byla posílena právě pozice regionálního stavitelství, regionálních firem, a současně trošičku navazuji na to - my jsme tady schvalovali včera nebo předevčírem v prvém čtení zákon - pardon, přehlasovávali senátní návrh zákona, který se týkal energetických štítků. Já si myslím, že toto má i přímou souvislost. Ten dopad, který bude mít ta potřeba, která má určitě v sobě zajímavou myšlenku, to, abychom snižovali energetickou náročnost budov, když se zmíním jenom o tomto detailu.

Tady tato moje úprava je v podstatě podporována jak jednotlivci, obcemi, regionálními firmami a velkými bytovými družstvy. Proto chápejte, že tento námět má opravdu za cíl, aby s plným respektem k energetice, k ekologickým stavbám v energetice a dalším projektům, které budou administrovány Ministerstvem průmyslu, považuji za stejně důležitou i tu druhou oblast. Já vám děkuji za pozornost a potom načtu tento pozměňovací návrh v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně, já se jenom dívám - mám dojem, že obecnou rozpravu jsme vyčerpali, že v obecné už vystoupili všichni řečníci. Už se do ní nikdo nehlásí, takže můžeme snad obecnou rozpravu ukončit.

Otevírám rozpravu podrobnou. A tady opět požádám pana poslance Karla Šidla, který je první v podrobné. A ještě jednou zopakuji pro všechny, kdo chtějí uplatnit pozměňovací návrhy, musí je přednést nyní. Buď odkázat na ten příslušný dokument, anebo přednést ten pozměňovací návrh, ale teď je to nutné učinit, jinak - to tedy nechci hrozit, ale pak pozměňovák by nemusel být tedy uznán.

Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to udělám velice stručně. Jak už jsem předeslal v obecné rozpravě, tak v této podrobné rozpravě se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 3844, což je předložený pozměňovací návrh k tisku 772. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Bureš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si dovolil načíst pozměňovací návrh, který jsem nestihl dát do elektronického systému, proto využívám tohoto práva. Jde o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 772 a ten zní: v § 7 odst. 7 za slovo "výdaje" doplnit slova "realizované prostřednictvím". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Táži se jenom pana kolegy Novotného, jestli je obsažen pozměňovací návrh v návrhu výboru pro životní prostředí. Dobře. Děkuji.

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrh, který je veden v písemné podobě, respektive v elektronické podobě pod číslem 3865. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Petr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 3872, který se týká sněmovního tisku 772. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Doufám - já jsem vám téměř nerozuměl, doufejme, že je z vašeho vystoupení jasné, že předkládáte pozměňovací návrh - hlásíte se k pozměňovacímu návrhu?

 

Poslanec Břetislav Petr: Já to zopakuji. Jelikož nebylo zřejmé, co jsem prohlásil, tak se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu 3872, který se týká sněmovního tisku 772. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Teď je to mimo jakoukoliv pochybnost. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Dědič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Dědič: Dobré dopoledne vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové. Také mně dovolte, abych se přihlásil ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument číslo 3846 a máte ho tak k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobrý den, pane místopředsedo, vážení členové vlády a moji kolegové. Přihlašuji se k návrhu, k znění pozměňovacího návrhu číslo 3873. Tento pozměňovací návrh je sestaven v souladu s postojem Českého svazu průmyslu a obchodu. Jeho hlavním odůvodněním - dovolím si citovat, je - povinné nákupy emisních povolenek jsou další finanční zátěží pro český průmysl, na který již nyní stát přenáší hlavní sumu nákladů na podporu obnovitelných zdrojů energie bez ohledu na její efektivnost. Domnívám se, že toto ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu, který tvoří až 30 % tvorby HDP. Proto jsem se podepsal a předložil jsem tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Velebný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 3871. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Teď bych dal slovo panu ministru životního prostředí, panu ministru Chalupovi, s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Já bych chtěl poděkovat za všechny vznesené protinávrhy. Nepochybně je budeme studovat a zabývat se jimi. Řada z nich je víceméně podobných, mířících jedním směrem. Spíš jsou zde sledovány jakési dva trendy - jeden ve prospěch řekněme opatření v průmyslu, jeden ve prospěch opatření v životním prostředí, realizovaný prostřednictvím státního fondu. Chtěl bych říci k této věci, že ten kompromis, který je předkládán, je opravdu kompromis vyjednaný napříč resorty, ale nepochybně o tom povedeme diskusi, byť nejsem přílišným optimistou pro velké změny v tomto návrhu.

To, proč jsem se přihlásil do podrobné rozpravy, pane místopředsedo, je má prosba pro to, aby, byť vím, že ten bod je zařazen jako pevný na středu na ráno, tak abychom pro jistotu s ohledem na vyhotovení těch jednotlivých materiálů schválili v procedurálním hlasování zkrácení lhůty podle § 95 odst. 1 mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, aby nade vši pochybnost mohl být dodržen ten režim k projednávání ve středu ráno.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Mezi druhým a třetím čtením na...?

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Na 48 hodin. Děkuji. Hlásí se ještě někdo z místa do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj, pan poslanec Krátký.***
Přihlásit/registrovat se do ISP